Investor's Paradigm Shift

CapMan Oyj otti haltuun ketterän sijoittajaviestinnän

Pääomasijoittaja-alalla raportointi on yksi tärkeimmistä kanavista viestiä asiakkaiden kanssa. Rahastoinformaatio on monipuolista, mutta samalla haastavaa hallita ja julkaista kootusti helppolukuisessa formaatissa.

CapMan siirtyi nopealla otteella pelkästä printistä responsiiviseen verkkoraportointiin ja säilytti samalla molempien viestintäkanavien parhaat puolet. Omien asiakasyritysten tavoittamiseen CapMan Reports Extranet antaa aivan uudenlaisen työkalun.

CapMan Reports Extranet edustaa uuden sukupolven raportointia

Pääomasijoittajille raportointi verkossa ei ole helppo pähkinä purtavaksi, varsinkaan jos tavoitteena on tehdä sivustosta helppolukuinen, responsiivinen ja käyttöasteeltaan korkea. Tavoite extranet-palvelun toteutukselle oli, että sillä tavoitettaisiin kohderyhmä erinomaisesti, se olisi responsiivinen ja yksinkertainen ja helposti päivitettävissä.

Tavoitteet saavutettiin.

Helppo kirjautua, helppo käyttää, helppo ylläpitää

B2B Extranet-palveluissa on tyypillisesti haasteena matala käyttöaste; käyttäjät ovat kiireisiä eikä tunnusten metsästäminen (taas yhteen) suojattuun verkkopalveluun ole toimintaa, johon halutaan käyttää aikaa. Unohtuneiden salasanojen hakeminen muodostuu helposti palvelun pullonkaulaksi vaikka sisältö olisi erinomaista.

Ratkaisuksi luotiin kirjautuminen suorilla avainlinkeillä, jotka ovat käyttäjäkohtaisia ja uusitaan aina tietyin väliajoin. Näin pääomasijoittaja-ammattilaiset pääsevät viimeisimpään rahastoraporttiin yhdellä klikkauksella. 

Käytön helppouden vaatimus sisälsi mahdollisimman hyvän luettavuuden eri päätelaitteilla, sekä mahdollisuuden tulosteiden luomiseen verkkoversion vaihtoehtoiseksi lukutavaksi. Sijoittajaraportoinnissa printit ovat niin vakiintunut työkalu, että myös tämä tapa lukea sisältöä haluttiin edelleen tarjota.

CapMan Reports Extranet mahdollistaa sisältöjen responsiivisen selailun, sekä rahastokohtaisen raporttitulosteen luomisen PDF-muodossa yhdellä klikkauksella. Sisällöt ovat luonnollisesti samat, mikä helpottaa ylläpitäjien työtä suuresti.

Helppo ylläpidettävyys ei ole itsestäänselvyys, kun uutta raportoitavaa materiaalia on kvartaaleittain mappikaupalla. Palveluun rakennettiin kuitenkin helposti hallittavat rakenteet rahastoja (PE & RE) sekä sijoituskohdeyritysten esittelyjä varten. Teksti- ja kuvasisältöjä CapManin backoffice ylläpitää helppokäyttöisellä Crasman Stage -sisällönhallintajärjestelmällä. Raportoitava rahastodata luodaan CapManin raportointijärjestelmästä vakioidussa Excel-muodossa, joka ladataan palveluun ja päivittyy saman tien vastaaville rahastoraporttisivuille. Helppoa, mutta ei yksinkertaista.

Tulokset

"Uuden raportointityökalun ansiosta pystymme nyt tuottamaan entistä näyttävämmän raportin merkittävästi aiempaa nopeammin ja helpommin"

"Olemme saaneet uuden raportin käytettävyydestä erittäin hyvää palautetta niin asiakkailtamme kuin sisäisiltäkin käyttäjiltä"

Yhteenveto

CapMan Reports Extranet -palvelu luotiin tiiviissä yhteistyössä CapManin IT- ja Backoffice -tiimien sekä Crasman Oy:n kesken. 

Palvelu on sisältönsä vuoksi suojattu. 

Tekijät

Suunnittelu 

Crasman Oy yhdessä CapMan Oyj:n tiimin kanssa

Tekninen toteutus

Crasman Oy

Samuli Hokkanen, Asiakkuuspäällikkö
Lauri Kieksi, Suunnittelija
Matti Putkonen, Sivustokehittäjä

CapMan Oyj:n tiimi

Crasman