Finavia uudisti palvelunsa

Täysin uudistettu verkkopalvelu

Finavia halusi uudistaa verkkopalvelunsa palvelemaan lentomatkustajia entistä paremmin. Finavialle konseptoitiin täysin uudistettu verkkopalvelu, joka tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua matkustajanpolun kaikkiin vaiheisiin, ja tuo matkustajalle tärkeät tiedot helpommin saataville yhdestä paikasta, kaikilla päätelaitteilla. Uudistuksessa Finavian ja lentoasemien erilliset palvelut yhdistettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Matkustajat mukana palvelun kehittämisessä

Uusi palvelu on suunniteltu alusta lähtien yhdessä Finavian asiakkaiden kanssa. Käyttäjähaastattelut antoivat arvokasta tietoa asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä, ja erilaiset käyttötarpeet pystyttiin huomioimaan kehitystyössä. Yksi tärkeimpiä uudistuksia oli, että palvelu toteutettiin täysin responsiivisena, minkä vuoksi Finavia ei tarvitse enää erillisiä mobiilisivustoja. Tämä helpottaa sisällöntuotantoa ja palvelun ylläpitoa.

Jo varhaisessa vaiheessa rakennettu html-prototyyppi palvelusta auttoi käyttökokemuksen, sisältöjen ja responsiivisuuden suunnittelussa ja testaamisessa. Lisäksi prototyyppi toimi hyvänä välineenä niin projektitiimin kuin sidosryhmien välisessä keskustelussa. Käyttäjien kommentteja pystyttiin hyödyntämään koko prosessin ajan.

Myös liiketoiminnalliset tavoitteet mukana

Konseptoinnissa kiinnitettiin huomiota myös Finavian verkkokanavalle asettamiin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tiivis yhteistyö ja yhteinen suunnittelu liiketoimintojen kanssa mahdollistivat sen, että palvelusta saatiin rakennettua entistä kaupallisempi.

Smooth Travelling Starts Online –lupaus pyritään lunastamaan jokaisen asiakkaan kohdalla. Turhan informaation karsiminen ja olennaisen tiedon näyttäminen matkustamisen eri vaiheissa mahdollistaa monipuolisen palvelun.

Tunnusluvut haluttuun suuntaan

+10%

Kävijämäärät ovat nousseet 10%, ja myös sisältöjen kulutus sekä vierailun keskimääräinen kesto on kasvanut. 

42%

Uudistuksella tavoiteltiin varsinkin poistumisprosentin laskua ja siinä onnistuttiin hienosti 52% -> 42%.

Kävijätutkimuksen tulokset erittäin hyviä

Finavia teetti sivuilla kävijätutkimuksen, ja myös sen tulokset olivat erittäin hyviä. Tutkimukseen vastanneiden mielestä sivusto antaa Finaviasta luotettavan sekä ammattimaisen kuvan, sivustolta löytyy kaikki tarvittava tieto ja sivusto on hyvännäköinen.

Tiimi

Finavia
Asiakas

 • Annika Kåla,
  Viestintäpäällikkö / Projektipäällikkö
 • Carita Närvänen,
  Information Services Specialist
 • Katja Siberg,
  Key Account and Marketing Manager
 • Jaana Komscha-Härkönen,
  Asiakkuuspäällikkö
 • Noora Westerberg, 
  Johdon assistentti
 • Timo Järvelä,
  Key Account Manager
 • Matts Nyberg,
  Head of Business Innovations
 • Heli Mäkinen,
  Suunnittelija

Solita
Konsepti ja suunnittelu, proto

 • Janne Gylling, 
  Service Design and Visual Design
 • Aleksi Kallan, 
  User Research and User Experience
 • Suvi Peltomäki, 
  User Research and User Experience
 • Marko Saarinen, 
  Service Design and Consulting
 • Jarno Peltoniemi, 
  Technical Consulting

Crasman Oy
Tekninen toteutus

 • Mikko Mustalampi,
  Asiakkuuspäällikkö
 • Samuli Saarinen,
  Sivustokehittäjä
 • Jere Pilvinen,
  Sivustokehittäjä
 • Petteri Innanmaa,
  Sivustokehittäjä
 • Mia Santanen,
  Sivustokehittäjä
 • Taneli Leppä,
  Teknologiapäällikkö
 • Antti Kuivalainen,
  Tekninen asiantuntija
 • Antti Kumpulainen,
  Ohjelmistosuunnittelija
 • Vesa Hirsimaa,
  Ohjelmistosuunnittelija
Crasman >www.finavia.fi