dynamo-logo.png

Hookoo.fi-uudistus

HK:n uuden verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen taustalla oli selkeä näkemys siitä, mitä suomalainen ruokakulttuuri tarvitsee: ylivertaisen verkkopalvelun liharuokien ystäville.

> HooKoo.fi

Lähtötilanne

HK:n vanha verkkopalvelu oli tullut käyttöikänsä päähän – palvelu oli sekä käytettävyydeltään että visuaalisuudeltaan vanhanaikainen. Lisäksi palvelun reseptiikka-osio oli paisunut liikaa eikä ollut enää linjassa HK:n tuotevalikoiman kanssa.

Palvelu ei myöskään vastannut enää nykyistä strategiaa: lihantuotantoon ja -käsittelyyn sekä myös lihan valmistamiseen liittyvää sisältöä oli liian vähän.

Tavoite & kohderyhmät

Tavoitteena oli tehdä verkkopalvelu, jossa liharuokien ystävät viihtyvät ja kokevat sisällön aidosti hyödylliseksi ja jopa ainutkertaiseksi. Palvelun toimivuutta tultaisiin myös mittaamaan, ja onnistumisen mittarina käytettäisiin sitä, kasvaako palvelussa vietetty aika ja tutustuvatko kävijät aiempaa useampiin sivuihin käydessään palvelussa.

Kohderyhmän kärkenä olivat näin ollen suomalaiset, jotka pitävät ruoanlaittamisesta ja ovat liharuokien ystäviä. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat luonnollisesti kaikki liharuokia syövät ja lihavalmisteita käyttävät suomalaiset.


Strategia

Projektiin ryhdyttäessä oli hyvin tiedossa, että verkko on ahdettu täyteen reseptiikkaa ja ruokaohjeita niin kilpailevien ruokatalojen kuin muidenkin ruoanlaittoon keskittyvien verkkopalveluiden toimesta. Keskittymällä tarjoamaan vain lisää reseptejä ja tuoteuutuuksia kohderyhmää ei hurmattaisi – vaikka laadukasta reseptiikkaa ei saisi myöskään unohtaa.

Uuden verkkopalvelun strategia kumpusi sieltä mistä pitikin: HK:n ydinosaamisesta ja vahvuuksista, jotka ovat kehittyneet yli 100 toimintavuoden aikana. HK halusi osoittaa ja omia liha-asiantuntijuuden verkossa sekä tuottaa jatkuvasti relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä valituille kuluttajaryhmille.


Luova idea & toteutus

HK:n uuden verkkopalvelun luova idea oli kirkas: tehdään liharuokien ystäville ylivertainen verkkopalvelu, joka palvelee ostopäätösten teossa, inspiroi ruoan valmistuksessa ja kertoo kaiken oleellisen niin lihantuotannosta kuin -käsittelystäkin.

Hookoo.fi-verkkopalvelun sisältö on tagitetty aiheviitteiden mukaan siten, että palvelussa liikkuessaan käyttäjä saa jokaisella sivulla mahdollisuuden siirtyä uudelle, samaan asiakokonaisuuteen kuuluvalle sivulle, jossa aiheeseen voi perehtyä yhä perusteellisemmin.

Esimerkiksi ”possukaali”-reseptin sivulla tarjotaan katsottavaksi video lihasuikaleiden oikeaoppisesta ruskistamisesta, mistä puolestaan pääsee edelleen katsomaan, kuinka porsaan ulkofilee suikaloidaan oikeaoppisesti.

"Uusi HooKoo.fi toimii kuten toivottiin: siellä viihdytään, ja liharuokien ystävät löytävät halutessaan hyvinkin perusteellista tietoa lihantuotannosta ja -käsittelystä sekä tietysti lihan valmistamisesta."

Mikko Järvinen
HK Ruokatalo Oy, markkinointijohtaja

HK:lle oma kanava

HK Kanava tarjoaa kävijälle kymmeniä videoita: vinkkejä lihankäsittelyyn, tietoa lihantuotannosta sekä tietenkin ajankohtaista reseptiikkaa. Uudet reseptit esitellään Lihakoulun blogissa, jossa on mahdollista käsitellä myös muita lihaan ja liharuokiin kytkeytyviä aiheita. HK Kanavalle tuotetaan viikoittain uutta sisältöä.

> HK Kanavaan

Oppia lihakoulusta

Lihakoulu on uuden HooKoo.fi:n sydän – sen tarjoama sisältö on sekä yksityiskohtaisuudessaan että monipuolisuudessaan ainutlaatuinen. Lihasta ja liharuoista kiinnostuneille kävijöille on tarjolla runsaasti vinkkejä ja tietoa alkaen tuotannosta ja päättyen lihan terveysvaikutuksiin. Lihakoulussa perehdytään erittäin seikkaperäisesti etenkin lihan valmistamiseen ja käsittelyyn.

> HK Lihakouluun

Tulokset

Uuden HooKoo.fi-verkkopalvelun betaversio julkaistiin 28.6. ja varsinainen julkistus tapahtui 26.8.

Käynnit sivustolla ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 6,2 % siten, että 3,6 % suurempi määrä uniikkeja kävijöitä on kasvattanut sivustolatauksia 7,8 %. Sivuja ladataan keskimäärin 1,8 käyntiä kohden ja aikaa sivustolla vietetään 90 sekuntia eli 93,2 % kauemmin kuin ennen uudistusta. Voidaan siis sanoa, että uudistukselle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Lanseerauksen jälkeen sivustolla on ollut 555 000 käyntiä (uniikkeja 406 000) ja yli miljoona sivulatausta. Suurin päivittäinen piikki on ollut 41 700 uniikkia kävijää ja 61 000 sivulatausta.

Mobiili- ja tablettikävijöiden määrä on kasvanut 173,9 %. Keskimääräinen sivulatausmäärä käyntiä kohden on 1,6 ja palvelussa vietetty aika 102 sekuntia, mikä on 135,8 % kauemmin kuin ennen uudistusta.

HooKoo.fi:n uudistuminen on heijastunut myös HK:n Facebook-sivustoon: päämäärätietoinen ja jatkuva sisällöntuotanto on lisännyt aktiivisuutta Facebookissa, jossa HK on saanut noin 5000 uutta tykkääjää uudistuksen jälkeen. Facebookin tykkäyksiä on tullut parhaimmillaan lisää 266 päivässä, orgaanista saavuttavuutta 7950 sekä yhteensä 1900 tykkäystä, kommenttia tai jakoa yhdellä päivityksellä.

Team HK

Kehitysjohtaja: Anne Terimo
Markkinointijohtaja: Mikko Järvinen
Markkinointikoordinaattori: Elina Virmalainen

Team Dynamo

Asiakkuusjohtaja: Leena Hartikainen
Tuottaja: Tuija Pulkkinen
Art Director: Teemu Lappalainen
Planners: Jussi Ylävaara, Kaija Rossi
Copywriters: Mikko Kaivo-oja, Sanna Pöyry
AD assistant: Joonas Tauriainen
Kuvitukset: Oona Himanen

Team Crasman

Asiakkuuspäällikkö: Jani Ruotsalainen
Web developer: Riku Tiira
Web developer: Jari Havukainen
Web developer: Petri Autio