Tämä blogikirjoitus käynnistää Crasmanin vieraskynäkirjoitusten sarjan. Ensimmäinen vieraskynäkirjoittaja on Heli Hytönen.

Heli toimii Senior Project Managerina Lionbridgen palveluksessa. Lionbridge on maailman suurin lokalisointialan yritys.

Varaudu lokalisointiin jo ennen kuin aiot kääntää mitään.

Tukevatko käyttämäsi järjestelmät lokalisointia? Onko sisältö ylipäätään sellaista, että sitä kannattaa kääntää? Epäjohdonmukaisesti kirjoitettua sisältöä, jossa käytetään paljon alan omaa jargonia, puhekielisiä ilmauksia tai kielikuvia on vaikeaa kääntää. Erittäin haastavaa on myös sisältö, jossa on käytetty paljon ehdollista tekstiä tai muuttujia korvaamaan yksittäisiä sanoja tai merkkejä. Hyvin paikallisesta näkökulmasta kirjoitettu teksti taas vaatii sisällön kirjoittamista uudelleen toisella kielellä, mikä on hitaampaa ja kalliimpaa kuin perinteinen kääntäminen.

Suunnittele sivupohjat ja templaatit joustaviksi ja varaa niihin riittävästi väljyyttä.

Esimerkiksi saksa ja venäjä tarvitsevat paljon tilaa, kiina ja japani taas mahtuvat huomattavasti pienempään tilaan.

Lokalisoi myös kuvat.

Lokalisointi ei ole pelkästään tekstin kääntämistä. Myös kuvat, painikkeet ja värit kannattaa valita paikalliseen kulttuuriin sopivaksi.

Paras lähdekieli on englanti.

Suomessa asioidaan sujuvimmin tietenkin suomeksi. Mutta heti kun on tarkoitus laajentaa toimintaa oman maan rajojen ulkopuolelle, kaikki käännettävä sisältö kannattaa tuottaa suoraan englanniksi. Suomesta pystytään kääntämään vain muutamalle kielelle. Kääntäjävalikoima on aina huomattavasti parempi, kun päästään kääntämään englannista.

Näytä konteksti.

Erityisesti digitaalisissa sisällöissä ongelma on usein se, ettei pelkästä käännettävästä tiedostosta selviä, mihin teksti on tulossa. Parhaimmassa tapauksessa kääntäjällä olisi pääsy staging-palvelimelle, jotta verkkosisällöt olisivat nähtävissä kontekstissaan. Vähintäänkin kääntäjälle pitäisi kertoa millaisesta sisällöstä on kyse ja missä sitä tullaan käyttämään. Sovelluksia käännettäessä kontekstin näkeminen on miltei välttämätöntä, jotta lyhyet tekstit voidaan kääntää ymmärrettävästi.

Varaa riittävästi aikaa.

Kääntäminen on asiantuntijatyötä. Mitä luovempaa käännöstä ollaan tekemässä, sitä enemmän työhön tarvitaan aikaa. Jos vielä tarkistutat käännökset esimerkiksi tytäryhtiöissä, varmista, että sinulla on käytettävissäsi työhön sitoutunut henkilö, jolla on aikaa käytettäväksi tarkistuksiin.

Huomioi kansalliset lomat.

Kampanja pitäisi saada käyntiin viikon päästä, mutta käännökset puuttuvat. Esimerkiksi tammi-helmikuun vaihteessa kiinalaisen uuden vuoden aikaan voi olla liki mahdotonta saada mitään käännetyksi kiinaksi. Myös suomalaisten käännöstoimistojen kääntäjät työskentelevät kohdemaissa ja viettävät kansallisia juhlapyhiä siinä missä muutkin.

Anna selkeät ohjeet.

Markkinointitiimisi noudattaa yrityksen brändiohjeita. Jos haluat, että kääntäjät toimittavat brändinmukaisia käännöksiä, myös heillä täytyy olla brändiohjeet käytössään. Usein voi olla tarpeellista luoda vielä erilliset tyyliohjeet käännettäville kielille. Yksi helppo keino päästää kääntäjä kanssasi samalle aaltopituudelle on toimittaa esimerkkejä onnistuneista (ja miksei myös huonoista) käännöksistä. Kääntäjän on niiden avulla helpompi hahmottaa, millaista tyyliä haet.

Ota tytäryhtiöt mukaan keskusteluun.

Jos käännökset tarkistetaan tytäryhtiöissä, rohkaise tarkistajia yhteistyöhön käyttämäsi käännöstoimiston kanssa. Toisinaan kielen nyansseista on helpompi puhua toisen kieltä osaavan kanssa. Joka tapauksessa tytäryhtiöille kannattaa antaa kanava palautteen antamiseen ja tunne siitä, että he voivat vaikuttaa sisältöihin.

Luo hyvää sisältöä.

Viimeiseksi suosikkivinkkini, jota ei voi korostaa liikaa. Huono sisältö ei parane käännettäessäkään.

Vieraskynä: Heli Hytönen avatar