Julkaisun h-hetken lähestyessä fokus saattaa herpaantua oleellisesta. Tässä on listattuna viisi avainasiaa, joita noudattamalla vältät ylimääräisen stressin ja mahdollistat uuden palvelun onnistuneen julkaisun.

1. Sovi aikataulu hyvissä ajoin ja ennakoi mahdolliset ongelmatilanteet

Keskustele toimittajan ja muun projektihenkilöstön kanssa avoimesti sopivasta julkaisuhetkestä ja julkaisun edellytyksistä. Mikäli uusi palvelu on laaja ja sisältää paljon toiminnallisuuksia, voi julkaiseminen osissa olla järkevin ratkaisu. Tätä varten voit priorisoida ominaisuuksia jo projektin alkuvaiheessa – kriittisten toiminnallisuuksien tultua valmiiksi ensimmäinen versio voidaan valmistella julkaisua varten.

Sopivin ajankohta julkaisulle on tyypillisesti aamulla päivänä, jolloin palveluun ei ole odotettavissa runsasta liikennettä. Kiireisenä ajankohtana tai vasten viikonloppua ei kannata tehdä merkittäviä päivityksiä. Yllättävän tilanteen sattuessa pitää pystyä tekemään nopeasti päätöksiä.

Sisäisesti on hyvä valmistella tiedote henkilökunnalle siitä, mitä on tapahtumassa, miten ihmisten tulee toimia ja kehen he voivat tarvittaessa olla yhteydessä. Heti julkaisun jälkeen tulee usein hyviä ideoita, jotka kannattaa kerätä systemaattisesti talteen.

2. Älä tee muutoksia julkaisuun juuri ennen h-hetkeä ellei ole aivan pakko

Julkaisuhetken luoma jännitys saattaa tuottaa liudan viimehetken muutosehdotuksia, jotka voivat olla hyviä, huonoja tai välttämättömiä. Näistä viimeiset ovat ainoita, jotka kannattaa ottaa mukaan.

3. Varaa aikaa testaukseen

Mitä tärkeämpi ja moniulotteisempi palvelu on, sitä enemmän on syytä varata aikaa testaamiseen. Tarvittaessa tehtävään voi käyttää myös ulkopuolisen testaajan palvelua.

Muista aikataulua suunnitellessa, että testissä mahdollisesti löytyvien muutostarpeiden tekeminen vie aikaa. Loputtomiin ei kuitenkaan kannata vatvoa. Kun olennaiset kohdat ja käyttötapaukset on tutkittu, ei tarvitse ujostella – palvelu on valmis julkaisuun.

4. Pehmeä lasku – Soft launch

Etukäteen kannattaa varautua siihen, että perusteellisestikin testatusta palvelusta saattaa löytyä pieniä korjaustarpeita tuotantoympäristöön siirtämisen jälkeen. Ei paniikkia – kun ajankohta on valittu oikein ja sopivat ihmiset ovat valmiina, muokkaukset saadaan nopeasti tehtyä.

Palvelun voi julkaista myös niin kutsuttuna soft launchina. Tällöin organisaation ulkopuolelle lähtevät tiedotteet ja markkinointiviestit laitetaan matkaan vasta, kun palvelu on saanut hetken olla julkisena ja kaikki on todettu toimivaksi kevyellä käyttäjämäärällä. Esimerkiksi markkinointikampanjoiden ja palvelujen lanseerauksen yhteydessä soft launch kannattaa toteuttaa paljon ennen mediamarkkinoinnin käynnistämistä.

5. Juhlista ja huilaa hetki

Projektin ylitettyä maalilinjan on syytä pitää pieni tauko. Tapahtumaa edeltänyt viikko on intensiivinen ja iso kuva helposti hämärtyy julkaisun edellyttävien yksityiskohtien hiomisessa. Ihmiset harvemmin panevat pahakseen, jos tehtyä työtä juhlistetaan sopivalla tavalla – skumppapullo esiin!

Kun julkaisun laineet ovat laskeneet, on hyvä käydä projektia ja palvelun saamaa palautetta läpi yhdessä toimittajan kanssa. Tällöin on myös paras hetki ottaa esille mahdollisesti havaitut kehityskohteet

Palautekeskustelun jatkoksi on luonteva miettiä seuraavia askeleita palvelun kehittämiseksi.

Lue lisää toteuttamistamme verkkopalveluista ja ratkaisuistamme yrityksellesi.

Taneli Häme avatar