Kun johdat palvelusi suunnittelua asiakkaana, omi nämä kolme ominaisuutta itsellesi. Miksi? Se osoittaa luottamusta suunnittelijaa kohtaan, ja mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen.

Älä anna suunnittelijalle määränpäätä, anna suunta

“Me emme halua kilpailijoiden tasolle vaan reippaasti ohi!” on suora lainaus eräältä asiakkaaltamme. Innostuin valtavasti. Se pitää sisällään monta asiaa, jotka takaavat inspiroivan suunnittelun:

 • Tahto luoda jotain uutta.
 • Ymmärrys omasta nykytilasta.
 • Luottamus suunnittelijaa kohtaan.

Tuo samainen lause asettaa tavoitteen sitomatta suunnittelun käsiä. Jos haluat kaikki käyttöliittymän painikkeet punaisiksi, kyllä minä sen teen. Mutta haluatko kilpailijoiden tasolle vai reippaasti ohi? Kerro minulle, mitä haluat saada punaisilla painikkeilla aikaan.

Näin annat suunnittelulle suunnan:

 • Kerro, miten toivot suunniteltavan palvelun vaikuttavan asiakkaisiisi ja heidän käytökseensä.
 • (Halutessasi) pyydä suunnittelijaa osallistamaan sinut, kollegasi ja asiakkaasi mukaan suunnitteluun.
 • Anna suunnittelijalle mahdollisuus viedä palveluasi oman mukavuusalueesi ulkopuolelle

Älä kuuntele kommentoidaksesi, kuuntele kuunnellaksesi

Tulee vaihe, kun suunnittelija haluaa esitellä sinulle sydänverestään muovattua palvelua, jonka on tarkoitus tuottaa haluamasi vaikutus. Tämä on hänen hetkensä, voit huoletta antaa hänen pitää sen. Vai huomasitko esityksessä jotain, mikä herätti epäilyksiä? Kirjaa se muistiin, älä nosta asiaa (vielä) esille.

Kun keskität huomiosi puhtaasti kuunteluun, sinulla on mahdollisuus etäännyttää itsesi omasta näkökulmastasi, ja nähdä ehdotelma etenkin suunnittelijan näkökulmasta, mutta myös palvelun käyttäjän näkökulmasta. 

Näin kuuntelet suunnittelua:

 • Anna suunnittelijan esitellä ratkaisu kokonaisuudessaan. Jos sinulla herää huomioita, kirjaa ajatukset muistiin, jotta voit kysyä niistä myöhemmin.
 • Kiinnitä kuunnellessasi huomiosi eritoten siihen, millä tavoin suunnittelija on lähestynyt toivomaasi vaikutusta, mitä etuja suunnittelijan näkemyksessä on, ja vastaako suunniteltu vaikutus omia näkemyksiäsi.

Kysy ensin, haasta suunnitelmaa vasta myöhemmin

Mitä arvelisit suunnittelijan tuumaavan, jos sanoisit ensimmäiseksi, että haluat vaihtaa suunnitelmasta kaikki fontit? Ja värit. Ja tuoda pari painiketta esiin. Ja mielellään tuoda vielä pari nostoa etusivulla selvemmin esille. 

Jos noudatit aiempaa neuvoani, olet kuunnellut suunnittelijan ehdotuksen kokonaisuudessaan, ja olet valmis esittämään toiveesi ja huolesi. Ehdotan, että sen sijaan, että kerrot, mitä haluat muutettavan, KYSY huolistasi.

Miksi suunnittelija valitsi juuri kyseiset fontit? Mitä ehdotuksen värit kertovat palvelun käyttäjälle? Miten painikkeiden sijainti perusteltiin? Mitkä tekijät rajoittivat nostojen käyttöä etusivulla?

Jos suunnittelijan kertomat perustelut eivät ole linjassa sen kanssa, millaista suuntaa haluat palvelullesi, kerro se hänelle.

Näin kysyt ensin ja haastat myöhemmin:

 • Kysy, minkälaiset seikat ovat vaikuttaneet siihen, että jokin toiminnallisuus tai kohta palvelussasi on suunniteltu siten kuin on.
 • Kysy, mitä suunnittelija tekisi toisin, jos saisi päättää asioista täysin itsenäisesti.
 • Jos suunnittelijan esittämä vaihtoehto ei mielestäsi ratkaise perimmäistä ongelmaasi, kerro siitä avoimesti, ja kerro siitä perustellen.

3+1 ohjetta suunnittelun johtamiseksi

Muistamalla kolme edellä esiteltyä keinoa pystyt johtamaan suunnittelua ja saat varmasti paljon irti projektisi suunnitteluvaiheesta. On tosin vielä yksi yleispätevä keino, jolla johdat suunnittelua: Muista kehua. Mistä asioista tykkäsit suunnittelijan ehdotuksessa? Mistä olit positiivisen yllättynyt?

Kehuminen kannustaa suunnittelijaa hakemaan samanhenkisiä ratkaisuja kuin kehutut kohdat. Kehu mahdollistaa suunnittelijaa arvostamaan omaa työtään, mikä kertaantuu haluna palvella sinun tarpeitasi vielä paremmin. Kehu antaa myös suunnittelijalle henkistä jaksamista silloin, kun hänen ehdottamansa ratkaisu ei palvellut asiakkaan tarpeita odotusten mukaisesti.

Anna suunta. Kuuntele. Kysy. Ja anna myös kehuja (aiheesta)!

Lauri Rummukainen avatar