Tutkimusten mukaan verkkosivujen latausaikojen vähentäminen lisää kävijämääriä ja parantaa konversioita, mutta käytännössä verkkosivut ovat pulskistuneet 2,5 kertaisiksi vajaassa viidessä vuodessa. Tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden tehot sekä yhteysnopeudet ovat jatkaneet tasaista kasvuaan. Verkkosivujen latausaikoihin kehityksellä ei kuitenkaan ole ollut yhtä merkittävää vaikutusta, sillä sivujen koko kilotavuissa on kasvanut lähes samassa suhteessa yhteysnopeuksien kanssa. Verkkosivun koko heinäkuussa 2016 oli keskimäärin 2,4 megatavua. 

Kilotavumuutoskaavio 2012-2016

Vuosi Verkko­sivun koko Koon muutos Yhteys­nopeus Nopeu­den muutos Sivun lataus­aika
2012/7 1097 kt +36 % 822 kt/s +16 % 1,3 s
2013/7 1492 kt +36 % 1015 kt/s +24 % 1,5 s
2014/7 1850 kt +24 % 1387 kt/s +37 % 1,3 s
2015/7 2162 kt +17 % 1754 kt/s +26 % 1,2 s
2016/7 2409 kt +11 % 2218 kt/s +26 % 1,1 s

 

Sivun keskimääräinen kilotavumäärä on otettu Httparchive.org-palvelusta, joka analysoi Alexan top-listauksesta 10 000 suosituinta sivua. Keskimääräiset yhteysnopeudet on otettu Akamain State of the Internet-raportin Suomen tilastosta. Yhteysnopeuksien kehitys on ollut samansuuntainen myös Yhdysvalloissa, Saksassa ja Venäjällä.

Ratkaiseva sekunti

Sekunti lisää latausaikaa voi vähentää konversioita seitsemän prosenttia. 40% käyttäjistä lopettaa palvelun käytön, jos sivun lataaminen kestää kauemmin kuin kolme sekuntia 

Eikö palvelutuottajia kiinnosta parantaa konversioprosenttia ja palvelun tuottavuutta? Miksi verkkosivut suunnitellaan raskaiksi? Entä mitkä ovat loppukäyttäjän odotukset verkkosivulta?

Edellisissä kaavioissa esitettyjen lukujen valossa vaikuttaa siltä, että reilun sekunnin teoreettista latausaikaa on pidetty yleisesti hyväksyttävänä ja käyttökokemusta on pyritty parantamaan muilla keinoin, kuten esimerkiksi korkealaatuisilla kuvilla ja videoilla, jotka ovat kasvattaneet verkkosivujen kokoa. Tätä kehitystä on tukenut retina-korkearesoluutionäyttöjen yleistyminen niin työpöydillä, tableteissa kuin kännyköissäkin.

Laihdutuskuurille

Suhtautuminen latausaikoihin on kuitenkin muuttunut, kenties mobiiliyhteyksien yleistymisen myötä, ja eräänlainen käännekohta saavutettiin vuonna 2014, kun verkkosivun kilotavumäärän kasvu jäi prosenteissa pienemmäksi kuin yhteysnopeuden kasvu.

Sama trendi on voimistunut jokaisena vuonna sen jälkeen ja keskimääräisen sivun teoreettinen latausaika on laskenut 1,1 sekuntiin heinäkuuhun 2016 mennessä. Jos sama trendi jatkuu, muutaman vuoden sisällä keskimääräinen verkkosivu pudottaa kilojaan ensimmäistä kertaa.

Pudota palvelusi kiloja – haaste nopeustalkoisiin

  1. Palvelun käyttäjä: odota ja vaadi palveluilta nopeita vasteaikoja.
  2. Palvelun toimittaja: aseta maksimiraja yksittäisen sivun kilotavumäärälle tai latausajalle.
  3. Palvelun omistaja: seuraa konversioprosenttia – vähemmän kiloja on enemmän konversioita ja parempia tuloksia.
Olli Maksimainen avatar