Sähköiset palvelut tarvitsevat toimiakseen palvelinkapasiteettia ja hyvät internet-yhteydet. Lisäksi vaaditaan usein myös valvontaan, tietoturvaan, automaattiseen suorituskyvyn skaalaamiseen sekä tiedon varmistamiseen liittyviä laitteita ja ohjelmistoja. Hankitpa palvelullesi kodin konesalin palvelimelta tai virtuaalisesti pilvestä, nämä asiat on tavalla tai toisella otettu huomioon.

Hosting on koti verkkopalvelullesi

Hosting-palvelulla viitataan yleisesti palvelinpään ratkaisuun, jolla verkkopalvelua tuotetaan Internetiin. Hosting-palvelua valittaessa huomioitava seikka on palvelulle luvattu saatavuus, eli minkä ajan verkkopalvelun luvataan olevan kävijöiden käytettävissä. Useimmat laadukkaat hosting-palvelutarjoajat lupaavat palvelulleen yli 99 prosentin saatavuuden. Esimerkiksi 99,5 prosentin saatavuus tarkoittaa, että palvelu saa olla alhaalla enimmillään 3 tuntia ja 39 minuuttia kuukaudessa.

Saatavuuden ohella toinen tärkeä kriteeri hosting-palvelulle on alueellinen kattavuus ja suorituskyky. Mikäli verkkopalvelusi kohdeyleisö rajautuu vain Suomeen, voi olla tarpeetonta maksaa hosting-palvelusta, joka skaalautuu suuriin kävijämääriin ja toimii nopeasti maanosasta riippumatta. Alueellisista haasteista mainittakoon erikseen Kiina, jota olemme käsitelleet blogissamme aiemminkin otsikolla “Näin saat digipalvelusi menestymään Kiinan markkinoilla”.

Myös kolmas hosting-palvelun valintakriteeri liittyy alueellisuuteen. Toukokuussa 2018 voimaan astunut EU:n GDPR-tietosuoja-asetus sallii henkilötietojen siirron EU-maiden välillä. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, tietosuoja-asetus edellyttää siirtoperusteen täyttymistä. Koska sähköisiin palveluihin liittyy nykyisin lähes poikkeuksetta henkilötietojen käsittelyä, myös hosting-palvelun fyysisellä sijainnilla on aiempaa enemmän merkitystä.

Käyttäjätuki auttaa ongelmatilanteissa

Käyttäjätuki ja asiakaspalvelu auttavat kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Onko sivun asettelussa virhe, jota et itse saa korjattua? Haluaisitko vaihtaa sivulle toisenlaisen sivupohjan, mutta et tiedä miten se tapahtuu?

Yleisesti käyttäjätuki on tavoitettavissa vähintäänkin arkiaikoina kello 9-17. Maksamalla korkeampaa käyttäjätukihintaa päivystysaikoja voidaan jatkaa arki-illoille, viikonlopuille tai vuorokauden ympäri. Käyttäjätukeen kytkeytyy usein myös palvelutaso, joka takaa, että yhteydenottoihin vastataan sovitun ajan puitteissa. Yleisimmät palvelutasot ovat Samana arkipäivänä ja Seuraavana arkipäivänä. Mikäli palvelutasoa ei ole erikseen mainittu, se on yleensä “parhaan kyvyn mukaan”, joka käytännössä tarkoittaa ettei vastausajalle ole asetettu takarajaa.

Käyttäjätuen palveluaika sekoitetaan helposti hosting-palvelun saatavuuteen, mutta ne ovat kaksi eri asiaa. Jos esimerkiksi hosting-palvelulle on luvattu 99,5% saatavuus, sen on toteuduttava käyttäjätuen palveluajoista riippumatta.

Ohjelmistoylläpito pidentää palvelun elinkaarta ominaisuus- ja tietoturvapäivityksillä

Ohjelmistoylläpito tarkoittaa käytössä olevan sovelluksen tai alustan, kuten esimerkiksi Crasman Stage tai Magento, jatkuvaa kehittymistä. Uusien ohjelmistoversioiden myötä asiakas saa käyttöönsä uusia ominaisuuksia, tietoturva pysyy ajantasalla ja alustan päällä toimivan palvelun elinkaari pitenee.

Mikään Internetiin kytkeytyvä sovellus tai palvelu ei pysy turvallisena ilman aktiivista tietoturvasta huolehtimista. Tietoturvapäivitykset voivat kohdistua palvelimen käyttöjärjestelmään, palvelinsovelluksiin, sovellusalustaan, verkkopalveluun tai jopa fyysisten palvelinkomponenttien laiteohjelmistoihin, kuten prosessoriin. Päivitysten asentamatta jättäminen rapauttaa verkkopalvelun tietoturvan ja avaa hyökkääjille mahdollisuuksia verkkopalvelun väärinkäyttöön tai tietojen varastamiseen.

SaaS on ohjelmiston hankkiminen palveluna

Software as a Service (SaaS) on käytännössä yhdistelmä edellisistä ja tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna. Esimerkiksi hankittaessa pilvipohjaista HubSpot markkinoinnin automaatiojärjestelmää asiakkaan ei tarvitse miettiä hosting-palvelua tai ohjelmistoylläpitoa erikseen, koska ne on sisällytetty mukaan palvelun kuukausihintaan. SaaS-palveluiden veloitusperusteena on usein käyttäjämäärä, käytetty kapasiteetti tai näiden yhdistelmä.

Olli Maksimainen avatar