Verkkopalveluun voi liittää kymmenittäin yksittäisiä laatukriteerejä, mutta alla ne on ryhmitelty neljän laatuteeman alle. Hyvin toteutetussa verkkopalvelussa on huomioitu nämä teemat ja laadun toteutumista myös seurataan aktiivisesti.
 1. Sisältö. Palveluja käytetään niiden tarjoaman sisällön takia. Laadukas sisältö on lukijalle relevanttia ja ajankohtaista riippumatta sisältötyypistä: teksti, kuva tai video. Tekstin tulee olla helposti luettavaa ja kirjoitusasultaan virheetöntä.
 2. Käytettävyys ja saavutettavuusHyväkään sisältö ei auta, jos palvelun käyttäminen koetaan hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Hyvää käytettävyyttä eivät ole rikkinäiset linkit tai asiointiprosessin päättyminen kryptiseen virheilmoitukseen. Hyvin suunniteltu responsiivinen verkkopalvelu mukautuu luontevasti kännykkään, tablettiin ja tietokoneen näytölle. Lisäksi palvelu täyttää vähintäänkin perusvaatimukset saavutettavuuden osalta.
 3. Saatavuus ja nopeus. Käyttäjät odottavat verkkopalveluilta 24/7-saatavuutta vuoden ympäri. Mitä lähemmäksi 100 prosentin saatavuustavoitetta palvelu pääsee, sen parempi. Palvelun tulisi toimia nopeasti kaikilla laitteilla kaikkialla maailmassa. 
 4. Hakukonelöydettävyys (SEO). Hyvä hakukonelöydettävyys edellyttää, että verkkopalvelun sivujen metatiedot ovat kunnossa ja sisältörakenne sekä otsikkohierarkia noudattavat hyviä käytäntöjä. Nämä vaatimukset parantavat palvelun laatua ja auttavat käyttäjiä löytämään palvelussa olevat sisällöt.

Miten mittaan ja kehitän verkkopalvelun laatua?

Määrittele verkkopalvelun laadulle mittarit, joita seurataan säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain. Apuna voi käyttää edellisessä kohdassa olevaa listaa siten, että jokaisen laatuteeman alle tulee yksi tai useampi mittari, joita seurataan.

Mitattavia asioita voivat olla esimerkiksi:

 • rikkinäisten linkkien määrä sivustolla
 • kirjoitusvirheiden määrä sivustolla
 • edellisen kuukauden toteutunut saatavuus palvelussa
 • sivujen latausnopeuden keskiarvo tietokoneella, tabletilla ja kännykällä
 • sivut, joiden metatiedoissa tai otsikoissa on puutteita
 • tuote- ja brändinimien yhtenäinen kieliasu.

Siteimprove – työkalu verkkopalvelun laadunvalvontaan

Laajoissa, kymmeniä, satoja tai tuhansia sivuja sisältävissä verkkopalveluissa on tarpeen käyttää laadun varmistamiseen työkaluja, jotka tarkistavat asioita automaattisesti ja vähentävät manuaalista työtä.

Yksi hyvä väline laadunhallintaan on Siteimprove, joka skannaa väsymättä sivustoa läpi ja tuottaa selkeitä raportteja laadun toteutumisesta sekä antaa ehdotuksia laadun parantamiseksi.
Laadun kehittyminen 30 päivää
Sivuston laadun kehittyminen 30 päivän ajanjaksolla. Rikkinäisten linkkien määrä on vähentynyt ja saavutettavuus parantunut. Mutta samaan aikaan sivustolle tehdyt muutokset ovat aiheuttaneet hakukonenäkyvyyteen liittyviä ongelmia, joihin täytyy kiinnittää huomiota.

Hakukonelöydettävyys
Yhteenveto hakukonelöydettävyyteen liittyvistä virheistä sivustolla. Raportin perusteella on helppo lähteä tekemään korjaustoimenpiteitä hakukonelöydettävyyden parantamiseksi.

Siteimprove yhteenveto
Siteimproven yhteenveto sivustolla olevista rikkinäisistä linkeistä ja kirjoitusvirheistä.

KirjoitusvirheetKirjoitusvirheitä voi tarkastella kontekstissa suoraan sivulla. Crasman.fi-sivuston verkkokauppasivulta löytynyt virhe, joka on sittemmin korjattu.

Siteimprove tukee oikeinkirjoituksen tarkistusta yli 40 eri kielellä, joten se soveltuu käyttöön myös monikielisissä verkkopalveluissa. Lisäämällä sanastoon brändin mukaiset kirjoitusasut tuotemerkeille järjestelmää voi käyttää myös brändin valvontaan (esimerkiksi Peak Performance, Superdry).

Kattavasta sääntökirjastosta voi lisätä erilaisia tarkistussääntöjä sivustolle. Esimerkkejä tarkistussäännöistä ovat “Lorem ipsum”-täytetekstin etsiminen, Google Analytics-tagin sisältyminen joka sivulle ja raskaiden tiedostokooltaan yli yhden megatavun kuvien etsiminen. Sääntökirjastoon voi myös luoda omia räätälöityjä sääntöjä.

Miksi verkkopalvelun laatuun kannattaa panostaa?

 • 91 % verkkopalvelun käyttäjistä ei luota palveluun, joka sisältää virheitä.
 • 88 % kuluttajista ovat vähemmän todennäköisiä palaamaan palveluun huonon kokemuksen jälkeen.
 • 90 % B2B-ostajista kertoo, että verkkosisällöllä on kohtuullinen tai merkittävä vaikutus ostopäätöksiin.
 • 47 % B2B-ostajista tutustuu kolmesta viiteen sisältöön sivustolla ennen yhteydenottoa myyntiin.
(Lähde: Siteimprove – 4 website quality stats every web team should know)
Olli Maksimainen avatar