Oletko koskaan tarkkaillut maailmaa niin korkealta, että huimaa? Pilvenpiirtäjän ylimmistä kerroksista tai lentokoneesta katsellessa maisemaan mahtuu niin paljon, että yksityiskohdat katoavat.

Jokaista jalankulkijaa tai puuta ei ole mahdollista havaita, mutta metsä, kaupunginosa tai jokin muu suuri kokonaisuus hahmottuu täysin uudella tavalla. Ollaan siirrytty lintuperspektiiviin. Strategiasta puhuttaessa eksytään helposti turhan kauas käytännöstä, mutta yläpilviriskistä huolimatta uskaltaudun suosittelemaan digitaalisen liiketoiminnan johtajille perspektiivin laajentamista.

Digitaalisen liiketoiminnan johtaminen nimittäin onnistuu mielekkäästi vasta, kun katsantokanta on tarpeeksi korkealla. Hyvä perspektiivi on sellainen, josta hahmotat markkinan jolla toimit, riittävästi siitä mitä ympärillä tapahtuu ja mitä kilpailijasi tekevät, oman liiketoimintasi tarpeeksi suurissa kokonaisuuksissa sekä sen osa-alueiden keskinäisen vuorovaikutuksen.

Mitä tarvitset johtaaksesi?

Tietoa ja näkemystä. Jotta voit johtaa digitaalista liiketoimintaa, tarvitset riittävästi tietoa. Tarvitset tietoa siitä miten asiakkaasi käyttäytyvät, miten kilpailijasi toimivat ja miten omat digitaaliset palvelusi toimivat suhteessa niihin.

Jotta perspektiivi säilyy tarvitset yksityiskohtien sijaan onnistumista indikoivia lukuja: et bounce ratea tai page load -aikaa, vaan syntyneiden liidien määrän tai tiedon siitä, kuinka monta sekuntia katetta syövää prosessia on taas saatu nopeutettua. Tiedon lisäksi tarvitset päätöksiesi tueksi perustellun näkemyksen tarvittavista toimenpiteistä. Pyydä pöydällesi loppuun asti hiottuja esityksiä ja vaadi läpinäkyvyyttä ja faktaa mielipiteiden sijaan.

Tasapainoa, monipuolisuutta ja systeemiajattelua. Digitaalisella strategialla tarkoitetaan valitettavan usein vain digitaalisen markkinoinnin tai myynnin strategiaa. Syy ei toki ole myynnin tai markkinoinnin: toimitusketjun optimoinnin tai tuotekehityksen tiedonkeruun ratkaisut vain usein mielletään erillisiksi kokonaisuuksiksi - IT-ratkaisuiksi.

Siiloja karttava johtaja etsii kuitenkin mahdollisuuksia tehostaa ja luoda uutta liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Voimmeko tehostaa tätä prosessia? Miten tästä palvelusta hyötyisi myös tuotekehitys? Kuinka yhdistämme laskutusprosessin, palautekanavat ja markkinoinnin automaation? Tasapainoon päästään hahmottamalla kokonaisuudet ja niiden suhde toisiinsa (tätä taitoa kutsutaan toisinaan myös systeemiajatteluksi).

Timanttista toteutusta, seurantaa ja jatkuvuutta. Päätösten jälkeen johtajan haasteena on edelleen ohjata toteutusta lintuperspektiivistä: tuloksia ja laadukasta toteutusta vaatien, mutta näköala säilyttäen.

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä maltti ja jatkuvuuteen panostaminen saattaa olla haastavaa – tulipaloja riittää sammutettavaksi. Tulokset voidaan kuitenkin nähdä vasta toistojen jälkeen. Päätimme näin ja näin se vaikutti.

Miten johtaa?

Digitalisaatiota ja liiketoiminnan murrosta käsittelevä kirjallisuus on liikuttavan yksimielinen siitä, että digitaalinen kyvykkyys ja uusi liiketoiminta tuskin koskaan syntyy vahingossa.

Tärkeää olisikin ottaa käyttöön systemaattinen tapa johtaa digitaalisen liiketoiminnan kehitystä. Sopivan virtaviivainen malli sopii hyvin myös pk-yrityksen työkalupakkiin. Strategian, toteutuksen, mittaamisen ja optimoinnin keskinäisiä suhteita voi lähestyä vaikkapa seuraavan nelijaon avulla.

Digitaalinen strategia

 

Nykytila ja uudet mahdollisuudet: kolme kuukautta on riittävän pitkä väli seurata KPI-lukujen kehittymistä ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Strategia: suunnitelmat ja suunnat – hankkeiden priorisoinnit, uusien käynnistäminen ja tekemisen tapojen määrittely.

Toteutus: taktinen suunnittelu, toimittajavalinnat, teknologiavalinnat ja uusien palveluiden lanseerausten ohjaaminen.

Optimointi: analytiikan pohjalta tehtävät optimointipäätökset sekä palveluiden jatkuva kehitys.

Mittaaminen ja analytiikka on tukeva perusta digitaaliselle liiketoiminnalle. Johdolla tulisi olla (mielellään reaaliaikainen) näkymä KPI-lukujen kehittymiseen ja mahdollisuus reagoida odottamattomaan välittömästi. Tulevaisuuteen voi valmistautua jo nyt selvittämällä, millaista arvoa ennakoiva analytiikka kykenee jatkossa omalle liiketoiminnalle tuottamaan. 

Kuka johtaa?

Datan, järjestelmien ja analytiikkaratkaisuiden lisääntyessä räjähdysmäisesti on jokaisen yrityksen ovella jono palveluntarjoajia valmiina auttamaan. Oman yrityksen digitalisaatiota ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Suunta on määritettävä itse.

Hyvä strateginen kumppani auttaa johtoa kokonaiskuvan hahmottamisessa, tarjoaa läpinäkyvästi relevanttia dataa ja perustellun näkemyksen eteenpäin vievistä vaihtoehdoista.

Strategin lukuvinkkejä:

Samuli Hokkanen avatar