Tie Magenton kakkosversioon on ollut pitkä. Magento 2:n kehitystyö käynnistyi 2010 ja tavoitteena oli uuden version julkaisu 2011 loppuun mennessä. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun eBay osti Magento Inc -yhtiön 180 miljoonalla dollarilla kesäkuussa 2011 ja seuraavana vuonna teknologiajohtaja Yoav Kutner jätti yhtiön.

Organisaatiomuutokset, henkilöstövaihdokset ja kehitysprojektin tavoitteiden uudelleen määrittely hidastivat Magento 2 -kehitystyötä ja uusi versio saatiin julkaistua vasta joulukuussa 2015.

Mikä Magentossa on uudistunut?

Magenton tekninen arkkitehtuuri on uudistunut monellakin tapaa. Vähemmän tunnettu prototype.js-käyttöliittymäkirjasto on korvattu yleisesti käytössä olevalla ja käyttöliittymäkehittäjien paremmin tuntemalla jQueryllä. Magento 2 tukee myös yksikkötestejä ja testausautomaatiota, jotka parantavat koko verkkokauppa-alustan teknistä laatua ja tietoturvaa.

Magento 2 -hallintakäyttöliittymä
Verkkokauppiaalle Magento 2:n uudistunut hallintaliittymä tuo helppokäyttöisyyttä. Toiminnot on jäsennelty käyttöliittymään paremmin ja navigaatio sekä hallintanäkymät mukautuvat paremmin käytössä olevan näyttökoon mukaan.

Verkkokaupan asiakkaalle suurimmat uudistukset näkyvät responsiivisena teemana sekä checkout-prosessin suoraviivaisempana toimintana. Ostaminen Magento 2 -verkkokaupasta on helpompaa kuin vanhaan Magentoon perustuvasta verkkokaupasta.

Mikään yksittäinen uusi Magento 2 -ominaisuus ei ole luonteeltaan sellainen, että se aiheuttaisi välitöntä päivitystarvetta vanhasta Magento-versiosta uuteen. Magento 2 -kehitystyö on kuitenkin ollut välttämätöntä, jotta arkkitehtuuriin kertynyt teknologinen velka on saatu nollattua ja kehitystyö voi jatkossa kohdistua uusiin ominaisuuksiin.

Vinkit Magento-verkkokauppahankkeeseen

  1. Rakenna uudet Magento-kaupat ensisijaisesti Magento 2 -versioon.
  2. Selvitä verkkokauppahankkeen määrittelyvaiheessa, mitä Magento-laajennuksia verkkokauppaan tarvitaan ja ovatko ne saatavilla Magento 2 -versiolle.
  3. Laajennuksiin pätevät samat säännöt kuin Magento 1:ssä. Pyri välttämään laajennusten käyttöä, mutta jos laajennus on tarpeen, valitse vain yleisesti käytössä olevia laajennuksia tunnetuilta toimijoilta.
  4. Jos tarvittavaa laajennusta ei (vielä) ole saatavilla Magento 2 -versiolle, harkitse verkkokaupan rakentamista vanhemmalla 1-versiolla.
  5. Tiedosta, että Magento-kehittäjäyhteisön tuki Magento 1-versiosarjalle päättyy vuoden 2018 loppuun.

Milloin on oikea aika päivittää verkkokauppa?

Yksiselitteistä vastausta millon Magento-verkkokauppa kannattaa päivittää ei ole, sillä suotuisa päivitysajankohta riippuu verkkokaupan tilanteesta sekä laajennusosien saatavuudesta Magento 2:lle. Joka tapauksessa on järkevää päivittää Magento 2:een vuoden 2018 loppuun mennessä, koska silloin virallinen tuki 1.x-versiosarjalle päättyy.

Magento-alustan kehitystyön painopiste on siirtynyt 2.x-versiosarjaan ja 1.x-versiosarja jää ominaisuuksiltaan yhä pahemmin jälkeen. Myös verkkokaupan jatkokehitystä Magenton vanhemmalla versiosarjalla kannattaa harkita tarkkaan, sillä muutokset eivät välttämättä sellaisenaan ole vietävissä Magento 2:een.

Lisää luettavaa verkkokaupasta

Lataa Magento-opas

Olli Maksimainen avatar