Marja Kurki uudisti verkkokauppansa yhdessä Crasmanin kanssa. Suunnittelupäällikkö Satu Kurki kertoo, miten he päätyivät laajentamaan kivijalkakauppaa verkkoon.

Miten perinteikäs Marja Kurki päätyi aikoinaan perustamaan verkkokaupan?

"Ensimmäinen verkkokauppamme perustettiin jo 10 vuotta sitten. Silloin halusimme yksinkertaisesti olla kehityksessä mukana ja tarjota asiakkaille jotakin palvelua myös verkossa. Askelhan ei ollut kovin suuri, koska tuotteet ja kuvat olivat meillä valmiina.

Aluksi verkkokauppaan ei juurikaan panostettu eikä se myöskään ollut suurelle yleisölle tuttua. Pelkästään luottokortin tietojenkin antaminen oli monelle silloin kynnyskysymys. Emme siis alkuun satsanneet suuresti, eivätkä tuloksetkaan olleet kummoisia."

Minkälaisessa roolissa verkkokauppa on teillä nyt?

"Viimeiset kaksi vuotta ja etenkin vuosi 2017 ovat olleet huimaa kasvua. Verkkokaupan osalta tuntuu, että käänne on todella tapahtunut.  Pitkäaikaiset asiakkaamme ovat tärkeä asiakaskunta tässäkin kanavassa, mutta verkkokaupan myötä olemme saavuttaneet myös kokonaan uutta asiakaskuntaa.

Tuotteemme ovat melko pienikokoisia ja soveltuvat hyvin verkkokauppaan. Etenkin Aasiassa verkkokaupan osuus myynnissä on jo todella merkittävä, ja esimerkiksi Kiinassa melkein puolet kaupoista tehdään verkossa. Kokemuksemme mukaan verkkokauppaan todella kannattaa panostaa ja erilaiset kampanjat tuottavat selkeästi tulosta. Marja Kurjella on melko uniikki tilanne siinä mielessä, että tuotteidemme palautusprosentti on vain 5 %.

Verkkokaupan kehittäminen vaatii toki paljon työtä ja hereillä oloa some-kanavissa. Googlen ja Instagramin algoritmit vaihtuvat taajaan ja saa olla tarkkana, mitä voi tehdä ja mikä toimii. Ahkerointi kuitenkin palkitaan kasvaneena liikenteenä."

Marja Kurjella on vahva markkina Aasiassa. Miten hoidatte verkkokauppaa siellä?

"Tämä on todella pitkäjänteisen työn tulos ja bisnestä pyöritetään kokonaan siellä. Aasian markkinoiden osuus koko liikevaihdostamme on 70 %. Kiinassa ja Etelä-Koreassa on kokonaan oma operatiivinen toimintansa, tuotteensa, varastonsa ja verkkokauppansa. Muu ei olisi meidän kohdallamme ollut mahdollistakaan, koska Aasian markkinat toimivat kokonaan omilla verkostoillaan, joiden rakentaminen Suomesta käsin ei olisi ollut mahdollista.

Kullakin markkinalla on myös täysin omat odotuksensa. Esimerkiksi Kiinassa – ehkä maan kokoon nähden vähän yllättäenkin – asiakkaat odottavat saavansa paketit mielellään jo samana, viimeistään seuraavana päivänä. Aasian menestyksemme salaisuutena onkin varmasti tuotteidemme lisäksi paikallisiin tarpeisiin rakennettu palvelukokonaisuus."

Uudistitte äskettäin verkkokauppanne. Millainen hanke se oli?

Ennen kuin lähdimme uudistukseen, olimme tehneet paljon pohjatyötä ja mietintää markkinointiassistentimme Essi Raivion kanssa. Projektin alkaessa meillä olikin hyvä ymmärrys siitä, mitä toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia kaupalta toivomme.

Alustaksi olimme valinneet avoimen lähdekoodin Magenton. Suunnitteluvaiheessa saimme vielä Crasmanilta vahvistusta sille, että toiveemme osuivat hyvin Magenton teknisiin valmiuksiin. Olimme itse hyvin innostuneita uudistushankkeesta. Tiesimme sen kysyvän meiltäkin aikaa ja resursseja, joten olimme varanneet sisältöjen luomiseen ja järjestelmään perehtymiseen kunnolla aikaa. Itse projekti sujui oikeastaan varsin mutkattomasti aikataulussaan. Toki monenlaista ratkottavaa nousi esiin projektin edetessä, mutta asiat hoituivat joustavasti hyvässä yhteistyössä.

Uudistus on jo osoittanut kannattavuutensa. Verkkokaupan hallinnointi on paljon aiempaa helpompaa. Samalla näyttöjen ja latausten määrä on kasvanut huomattavasti. Panostuksemme kiinnostavaan ja inspiroivaan sisältöön on myös palkittu, kun kävijät ovat miltei kaksinkertaistaneet käyttämiensä sisältöjen määrän."

Millaisia vinkkejä antaisit verkkokauppaa perustuvalle tai uudistavalle?

"On todella tärkeää varmistaa, tekninen toteutus istuu saumattomasti yhteen yrityksen prosessien ja järjestelmien kanssa. Näin vältytään manuaalisilta ja päällekkäisiltä työvaiheilta. Samalla saadaan koko organisaatio sitoutettua verkkokaupan kehittämiseen. Teknisen toteutuksen toimintavarmuus ja nopeus ovat verkkokaupassa hyvin tärkeitä ominaisuuksia.

Käyttäjäkokemuksessa kannattaa mielestäni satsata selkeyteen ja visuaalisuuteen. Kaunis ja kuvallinen ulkoasu kutsuu puoleensa ainakin minua. Tärkeää on myös sisältöjen uudistuminen–— samat ihmiset vierailevat sivustolla ja on hyvä tarjota heille vaihtelua ja uusia ideoita. Tähän mekin tähtäämme."

Lue lisää Crasmanin verkkokauppatoteutuksista. 

Anu Hakkarainen avatar