Asiakkaat voivat rakastua jo tuotteen ensimmäiseen versioon ja samalla tuotteen käytöstä saadaan dataa, jolla sitä voidaan jatkokehittää. 

Verkkosivuston toteutus tai nykyisen sivuston kokonaisuudistus on usein iso, tuotekehitykseen verrattava, rutistus. Aikajänne on pitkä, toteutus vie paljon resursseja ja hankkeeseen liittyy paljon suunnittelua – ja kuten kaikki suunnitelmat, projektin alussa tehdyt hahmotelmat ovat osittain vanhentuneita projektin loppuvaiheessa. Tai kuten kenraali Eisenhower totesi: suunnitelmat ovat hyödyttömiä – suunnittelu on korvaamatonta.

Toteutuksen voi myös tehdä toisin. Peruslähtökohdat kehitystyölle eivät muutu, suunnittelu ja pohjatyöt tulee tehdä huolella. Verkkosivustolle tulee määritellä tavoitteet ja toiminnoille minimivaatimukset, joiden pohjalta toteutus suunnitellaan. Erona on kuitenkin aikajänne. MVP-toteutuksessa tavoitellaan minimivaatimukset täyttävää, helposti lähestyttävää ja helppokäyttöistä verkkosivustoa, joka julkaistaan mahdollisimman nopeasti.

Luodaan sivusto, johon käyttäjän on helppo rakastua ja jota kehitetään, eli päivitetään suunnitelmia asiakkaiden todistettujen tarpeiden pohjalta.

Kun ensimmäinen versio on julkaistu, käyttäjien käytöstä ja sivuston toimivuutta voi analysoida kävijämäärien ja kävijöiden toimien valossa. Näiden tietojen avulla voidaan tunnistaa, mitkä toiminnallisuudet ovat käyttäjien mielestä hyödyllisiä ja mitkä eivät. Sisäisen tai ulkoisen palautteen ja tarpeiden perusteella voi myös miettiä, miten kehitetään käyttäjien rakastamia toiminnallisuuksia tai parannetaan heidän ylenkatsomia alueita. Tai mitä uusia toiminnallisuuksia sivustolle halutaan lisätä?

Mitä erityispiirteitä verkkosivustojen MVP-toteutuksessa on?

Ensimmäinen on verkkopalveluiden tuottaman datan rikkaus, tiedämme tarkalleen millä sivuilla käyttäjät sivustolla vierailevat ja miten kauan he viettävät siellä aikaansa. Tämä luo pohjaa jatkokehittämiselle, käyttäjien mieltymyksiä ei pidä arvailla.  

Toinen erityispiirre liittyy kehittämisen helppouteen ja nopeuteen. Kun palvelu sijaitsee kokonaan omassa hallinnassa olevilla palvelimilla uusien versioiden julkaiseminen on helppoa ja nopeaa. Ei ole eri versioita tuotteista / ohjelmistoista, erityisiä appejä ei pidä lähettää hyväksyttäväksi ohjelmistokauppoihin. Kun kehittäjä klikkaa “Julkaise”, on uudistunut sivusto kaikkien saatavilla.

Muistilista MVP-palvelun tekijälle

Ole armoton: julkaisemisen nopeus on ensiarvoisen tärkeää – karsi ominaisuuksia, ehdit lisäämään ne myöhemmin

Katse kokonaisuudessa: Pidä katse isossa kuvassa, ei yksityiskohdissa. Mutta muista yksityiskohtien merkitys rakastettavuuteen!

Muista rakastettavuus: Kun palvelua julkaistaan, kaiken ei tarvitse olla valmista, mutta kaiken pitää olla toimivaa ja rakastettavaa. Älä hyväksy puolivillaisia toteutuksia julkaisuun.

Varmista prioriteetit: Mikä on asiakkaalle kriittistä, mikä on “nice-to-have”-ominaisuus? Tämä ohjaa suunnittelua ja ensimmäisen vaiheen toteutusta.

Julkaise: Asiakkailta ei tule palautetta ilman julkaistua palvelua. Ensimmäisen projektin tulee keskittyä julkaisemiseen.

Kerää ideoita: Projektin aikana nousee esiin ideoita palvelun kehittämiseksi, vaikka nämä kannattaakin jättää ensimmäisessä vaiheessa väliin ne kannattaa kerätä ylös ja toteuttaa myöhemmin

Ole rohkea: Kun palvelu on julkaistu, asiakkaiden käytös saattaa yllättää – uskalla haastaa omat ajatuksesi, luota dataan ja tuloksiin.

Jaakko Soininen avatar