Ohjelmistoyrittäjät ja Jyväskylän yliopisto ovat arvioineet, että suomalaiset yritykset olisivat valmiita palkkaamaan jopa 8 000 ohjelmistoalan ammattilaista välittömästi. Ohjelmoijien arvioitu tarve tästä luvusta on noin puolet. Lisäksi yritykset tarvitsevat laaja-alaisesti myös muotoilijoita, analyytikoita ja projektiosaajia. Tarve ei tule vähenemään lähivuosinakaan, kun luovista nörteistä ovat perinteisten IT-alan yritysten lisäksi kiinnostuneet myös savupiipputeollisuus, pankit ja julkishallinto.

Yritykset hakevat tasapainoa oman tekemisen ja ulkoistuksen välillä

Työ vaatii tekijänsä, digitalisaation tapauksessa luovan nörtin, joka konseptoi, suunnittelee ja toteuttaa uudet sähköiset prosessit. Nörttien niukkuudesta aiheutuu yrityksille haaste, mistä löytää osaavimmat luovat nörtit omiin kehityshankkeisiin?

Vuokratyövoiman ja IT-projektialihankinnan ohella yritykset ovat toimialasta riippumatta pystyttäneet omia digiyksiköitään. Rekrytointi saattaa silti osoittautua haastavaksi, jos työnantajamielikuva, tehtävänkuva, valitut teknologiat tai niinkin yksinkertainen asia kuin työpaikan sijainti eivät vastaa luovan nörtin odotuksia.

Ennustukset lähivuosille

  • Etätyö lisääntyy. Tekijöitä otetaan hankkeisiin sieltä, mistä niitä saadaan. Hankkeiden kehitystiimeissä on jatkossa yhä enemmän etäjäseniä. 
  • Täsmäkoulutukset lisääntyvät. Yritykset kouluttavat yhä enemmän itse tekijöitä tehtäviin, joissa kapea erikoisosaaminen asiasta riittää.
  • Ulkomaiset luovat nörtit rientävät apuun. Kun Suomessa ei riitä suomenkielentaitoisia luovia nörttejä kaikkiin hankkeisiin, se avaa työmarkkinoita ulkomaisille luoville nörteille. Ketterän kehityksen käytännöt ja projektikäytännöt kannattaa viimeistään nyt kääntää englannin kielelle erityisesti isommissa hankkeissa.
  • Kustannukset nousevat. Osaavimpia luovia nörttejä houkutellaan paremmalla palkalla ja eduilla yrityksestä toiseen. Työvoimakustannus nousee ja tuntihintoihin aiheutuu nousupainetta. Lisäksi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa on sovittu koko alaa koskevasta 1,1% yleiskorotuksesta ja työpaikkakohtaisesta 0,5% erästä vuodelle 2018. Vuoden 2019 alusta palkkoja nostetaan 0,9%, jonka päälle tulee vielä työpaikkakohtainen 0,7% erä.
  • IT-alan palveluyritysten fuusiot lisääntyvät. Kohoavat työvoimakustannukset, henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiin liittyvät haasteet saattavat ajaa pieniä IT-alan toimijoita osaksi isompia yksiköitä. Isojen toimijoiden silmissä pienempien toimijoiden ostaminen on houkutteleva vaihtoehto rekrytoinnille.

Tulevaisuudessa parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka onnistuvat valjastamaan luovat nörtit liiketoimintansa tueksi. Toimialasta riippumatta yritysten kannattaa pohtia miten ja millaisilla panostuksilla kisaan parhaista luovista nörteistä lähtee. Elämme luovan nörtin aikaa.

Olli Maksimainen avatar