Rikkaan tuotetiedon hallintaan suunniteltu PIM-ratkaisu tukee liiketoiminnan kehittämistä tehokkaasti ja laajasti. Järjestelmän hyödyt vaihtelevat ammattirooleittain.

PIM, Product Information Management, rikkaan tuotetiedon hallinta. Ratkaisu, joka kokoaa yhteen kaiken yrityksen ulkopuolelle välitettävän tuotetiedon: taustajärjestelmien tekniset tuotetiedot ja hinnat, tuotekuvat, markkinoinnin tuotekuvaukset, myyjien ja jälleenmyyjien tarvitsemat tiedot, ohjeet, myymälätulosteet ja kieliversiot. 

PIM-ratkaisun avulla kaikki tieto on vastaanottajasta ja kanavasta riippumatta ajantasaista ja yhdenmukaista. Laadukas tuotetieto parantaa tuotteiden hakukonenäkyvyyttä ja mahdollistaa liiketoiminnan monipuolisen kehittämisen.  

Tarkastelen seuraavaksi PIM-ratkaisun hyötyjä erilaisista liiketoiminnan kehittämiselle kriittisistä näkökulmista.

Tuotekehitys ja PIM

Tuotepäällikölle ja hänen tiimilleen PIM on paikka, johon lisätä ja täydentää talon seinien ulkopuolelle matkaavaa tuotetietoa.

Tuotteen sisäinen kehittäminen ja prosessointi tapahtuvat elinkaaren hallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmissä. Niistä tarvittavat tiedot tuodaan PIM-järjestelmään integraatioiden avulla. 

Integraation yhteydessä on tarvittaessa mahdollista tehdä automatisoituja muunnoksia, joissa kuluttajille ja asiakkaille vaikeasti avautuvat kirjain- ja numerotunnukset kääntyvät ymmärrettävään muotoon.

PIM-järjestelmässä jokaiselle tuotekategorialle on oma sivupohjansa. Hyvin rakennetussa ratkaisussa sivupohjat sisältävät täsmälleen kategorian tarvetta vastaavat attribuutit. Valmiiksi määritetyt kentät, monivalinnat ja valintaruudut nopeuttavat tuotetiedon rikastamista. 

Kunkin tuotteen sivulle syntyy rikastamisen kokonaisuus, joka sisältää kaiken jälleenmyyjien ja loppukäyttäjien tarvitseman tuotetiedon mukaan lukien kuvat, videot ja dokumentit, kuten käyttöohjeet.

Järjestelmään voidaan luoda automaattisia CSV-muuntoja, joiden avulla tuotetiedot saadaan koostettua vaivattomasti asiakkaiden, myyjien ja kumppaneiden vaatimaan muotoon. Tuotetietoja voidaan myös tuoda PIM-järjestelmään CSV-tiedostoina.

Tuotteiden toimittajat pystyvät rikastamaan tietoja suoraan PIM-järjestelmään. Myönnetyt käyttöoikeudet määrittävät, mitä tuotetietoja toimittajat näkevät, ja mitä tietoja he saavat päivittää.

Hyvin suunnitteltu ja toteutettu tuotetiedon hallinta sisältää useita tehokkaista työkaluja, jotka helpottavat tuotekehityksen parissa työskentelevien arkea. Niitä ovat esimerkiksi:

  • tehokkaat haku- ja suodatustoiminnot
  • mahdollisuus rikastaa useiden tuotteiden tietoja samanaikaisesti
  • mahdollisuus seurata tuotetietojen valmiusastetta
  • mahdollisuus lähettää sähköpostimuistutuksia ja varmistaa työn valmistuminen määräajassa.

Markkinointi ja PIM

PIM on järjestelmä, josta käsin on helppo jakaa laadukasta markkinointisisältöä eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin. Se sisältää kaiken markkinoinnille oleellisen: tekstit, kuvat, videot ja dokumentit. Tuotetieto on aina ajantasaista, paikasta ja tilanteesta riippumatta.

Integraatiot tuovat muiden taustajärjestelmien, kuten ERP:in, tarjoamat tärkeät tuotetiedot PIM-järjestelmään – kaikki tieto löytyy siis yhdestä paikasta. 

Järjestelmään lisätään myös tehokkaaseen hakukoneoptimointiin ja markkinointiin tarvittavat tuotekategorisoinnit ja avainsanalistat.

PIM on helppo työkalu eri käyttötarkoituksiin vaadittavien markkinoinnillisten tuotekuvausten lisäämiseen ja päivittämiseen. Myös kaikkien kieliversioiden ja lokalisointien, kuten mittayksikkömuunnosten hallinta onnistuu vaivatta yhdessä paikassa.

PIM-ratkaisu mahdollistaa jälleenmyyjien ja muiden kumppaneiden tarvitsemien CSV-tiedostojen luonnin automaattisesti.  

Esitteiden ja kuvastojen painoaineistojen tuottaminen onnistuu yhdellä klikkauksella.

IT ja PIM

IT-osastolle PIM-hanke on melko kevyt, sillä se toteutetaan useimmiten SaaS-palveluna. Hyvin suunnitellun PIM-järjestelmän rajapinnat ovat laadukkaat ja taustajärjestelmiin integroituminen sen ansiosta vaivatonta. 

Yrityksen IT-asiantuntijoilla on aina paras tieto käytössä olevista järjestelmistä, niiden vastuuhenkilöistä ja mahdollisista ulkopuolisista kumppaneista. Siksi IT-asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen takaa projektin sujuvuuden.

Crasman ja PIM

Auttaisiko PIM-ratkaisu sinua tai yrityksesi asiantuntijoita työskentelemään tehokkaammin ja kehittämään liiketoimintaa kohti asettuja tavoitteita? 

Meillä crasmanilaisilla on vuosien kokemus PIM-ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimitamme sekä räätälöityjä ratkaisuja että Akeneo PIM-toteutuksia

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä tarpeisiisi sopivin ratkaisu!


Ota yhteyttä

Anu Hakkarainen avatar