Vuoden 2008 finanssikriisi laukaisi tarpeen arvioida sääntelyä uudelleen ja osin sen seurauksena EU-tason asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) astui voimaan 3.7.2016.

Tuorein muutos siirtää julkisen sisäpiirirekisterin historiaan ja velvoittaa pörssiyhtiöt ylläpitämään ei-julkista sisäpiiriluetteloa, johon on listattu henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Sisäpiirisääntelyn tavoitteena on turvata, että kaikilla markkinaosapuolilla on pörssiarvopaperin arvonmääritystä varten samanaikaisesti käytettävissään olennaiset ja riittävät tiedot pörssiyhtiöstä.

Mitä on sisäpiiritieto? Mitä se maksaa?

Lyhyesti ilmaistuna sisäpiiritieto on tietoa, jota järkevä sijoittaja käyttäisi hyväkseen. Konkreettisemmin se on tietoa, joka on julkistamatonta ja jolla voi olla huomattava vaikutus pörssiyhtiön osakkeen hintaan. Esimerkiksi julkistamattomat talousluvut, tulosvaroitukset, yritysjärjestelyt, hallitusmuutokset tai uhkaavat oikeudenkäynnit ovat sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritieto ei tyypillisesti maksa mitään, mutta sääntelyn asettamia velvoitteita sisäpiiritiedon käyttö- ja ilmaisukiellosta kannattaa kunnioittaa. Yritykselle sanktiot merkittävistä väärinkäytöksistä voivat olla 15% liikevaihdosta tai 15 miljoonaa euroa. Henkilötasolla sisäpiirikaupoista ja sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta voi saada viisi miljoonaa euroa sakkoa ja enimmillään kaksi vuotta vankeutta.

Kuulunko minä sisäpiiriin?

Jos osallistut hankkeeseen, jossa käsitellään sisäpiiritietoa, kuulut sisäpiiriin. Vaikka sinua ei olisi nimetty sisäpiirihankkeeseen, saatat silti kuulua sisäpiiriin, sillä Suomessa sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin. Tahattomasti sisäpiiritiedolle altistuminen ei tietenkään ole laitonta, mutta sisäpiiritiedon levittäminen tai sen hyväksikäyttäminen sen sijaan on.

Organisaatiossa, jonka asiakkaina on pörssiyhtiöitä, saatat samanaikaisesti kuulua useamman kuin yhden pörssiyhtiön sisäpiiriin.

Sisäpiiriasioista muistettavaa

  1. Älä koskaan käy kauppaa pörssiyhtiön rahoitusvälineillä, mikäli sinulla on hallussasi sisäpiiritietoa.
  2. Mikäli hallussasi on sisäpiiritietoa, hallinnoi tietoa huolellisesti.
  3. Älä levitä sisäpiiritietoa asiattomasti. Sisäpiiritietoa saa ilmaista vain osana työtehtävien hoitamista henkilöille, jotka jo ovat tai joista näin tulee sisäpiiriläisiä.
  4. Jos epäilet sisäpiiritiedon vuotaneen, ilmoita siitä sisäpiirihankkeen vetäjälle tai omalle esimiehellesi.
  5. Kun olet tekemisissä sisäpiiritiedon kanssa, varmista omalta organisaatioltasi, että sisäpiiritietoon liittyvät ohjeistukset ja käytännöt ovat olemassa.

DISCLAIMER: Kirjoittaja ei ole lakimies. Eikä paljasta yhteyksiään piireihin.

Olli Maksimainen avatar