Google ilmoitti marraskuussa 2017, että hakukonetta käytetään nykyään enemmän mobiililaitteilla kuin perinteisillä tietokoneilla. Hakualgoritmiin tehtävä päivitys on luonnollinen jatkumo Googlella käynnissä olevaan mobiili ensin -hankkeeseen.

Verkkopalvelujen ylläpitäjille ja kehittäjille yhtiö on julkaissut myös uusia ominaisuuksia Page Speed Insights -työkaluun, jolla sivujen latausnopeus on helppo todentaa.

Page Speed Insights ja sivun latausnopeuden todentaminen

Selaimessa toimivalla Page Speed Insights -työkalulla voi helposti tarkistaa sivun latausnopeuden mobiilissa ja tietokoneella. Uutena ominaisuutena palvelu käyttää tiedon lähteenä myös Chrome-selaimen käyttäjiltä kerättyjä todellisia latausaikoja. Tietoa latausajoista kerätään vain käyttäjiltä, jotka ovat sallineet tietojen lähettämisen Googlelle. Tästä johtuen tietoa latausajasta ei välttämättä ole saatavilla vähäisen kävijäliikenteen sivuilta.

page-speed-insights-report

Sivu arvioidaan toteutuneiden latausaikojen mediaanin perusteella seuraaviin kolmeen nopeusluokkaan:

  • Fast – sivu kuuluu Internetin nopeimmin latautuvien sivujen kolmannekseen.
  • Slow – sivu kuuluu Internetin hitaimmin latautuvien sivujen kolmannekseen.
  • Average – sivu kuuluu Internetin keskivertonopeudella latautuvien sivujen kolmannekseen.

FCP-lyhenne nopeusluokan yhteydessä on “First Contentful Paint”. FCP ilmaisee aikaa, joka kuluu, ennen kuin käyttäjä näkee selaimessaan vastauksen sivulta.

DCL-lyhenne puolestaan on “DOM Content Loaded” ja ilmaisee ajan, joka selaimelta menee HTML-sivun lataamiseen ja tulkkaamiseen kokonaisuudessaan.

Sivun nopeusoptimointi arvioidaan seuraavasti:

  • Good – sivu toteuttaa parhaat optimointikäytännöt. Optimoinnin pistemäärä yli 80.
  • Medium – sivu ei hyödynnä kaikkia yleisiä optimointeja. Optimoinnin pistemäärä on 60–79.
  • Low – sivua ei ole optimoitu ja optimoinnille on tarvetta. Optimoinnin pistemäärä on 0–59.

Google huomauttaa, että PageSpeed Insights on ensisijaisesti optimointityökalu ja sen antamat suositukset perustuvat puhtaasti sivun latausajan vähentämiseen. Jokaisen on oman sivustonsa kohdalla itse arvioitava, onko työkalun ehdottamien optimointien tekemiseen tarvittava työmäärä oikeassa suhteessa siitä saatavaan hyötyyn.

Lue myös aiempi kirjoituksemme siitä, mikä vaikutus latausnopeudella on konversioprosenttiin.

Olli Maksimainen avatar