Organisaation eri rooleissa toimiville ihmisille rikas tuotetieto tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita.  

Tämä johtaa helposti tilanteisiin, joissa esimerkiksi myynti ja markkinointi odottavat malttamattomina tuotekehityksen omistaman tuotetiedon hallinnan projektin valmistumista vain todetakseen, ettei uusi järjestelmä prosesseineen ja hyötyineen palvelekaan heidän tarpeitaan.

Mikä on PIM-järjestelmä?

Rikkaan tuotetiedon hallinnassa (Product Information Management, PIM) ylläpidetään ja hallinnoidaan yrityksen tuotetietoa keskitetysti ja palvellaan erityisesti myynnin ja markkinoinnin tarpeita. Sen sijaan, että tuotetieto eläisi hallitsemattomasti useine versioineen Excel-taulukoissa ja sähköposteissa, PIM mahdollistaa ajantasaisen tuotetiedon jakamisen eri käyttötarpeisiin ja kanaviin keskitetystä tiedonlähteestä.

Myyjät, jälleenmyyjät ja asiakkaat tarvitsevat rikasta tuotetietoa, mutta samaa tietoa hyödynnetään myös muun muassa kivijalkaliikkeissä, verkkokaupassa ja kuvastoissa. Kun yhtälöön lisätään kansainvälinen liiketoiminta, tulee tuotetiedon hallinnoinnista perinteisillä tavoilla tehotonta ja virhealtista. Yhdenmukainen asiakaskokemus edellyttää, että valitsipa asiakas minkä tahansa kanavan ostaa tuotetta, on myynnin ja markkinoinnin tarina tuotteesta aina yhdenmukainen.

Mitä PLM tarkoittaa?

Tuotteen elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Management, PLM) vastaa nimensä mukaisesti tuotteen elinkaaresta ja siihen liittyvistä prosesseista. Tämä mahdollistaa tuotteen suunnittelun ja tuotannon prosessien hallinnoinnin aina tuotemallinnuksesta valmistukseen ja logistiikkaan asti.

Siinä, missä PIM tarjoilee yhdenmukaista ja kaupallista tuotetietoa yrityksestä ulospäin, pitää PLM sisällään yrityksen sisäisten prosessien kannalta olennaisen tiedon tuotteesta.

Mikä on PDM-järjestelmä?

PDM-järjestelmän kohdalla yrityksillä tuntuvat usein menevän puurot ja vellit sekaisin. PDM eli tuotetiedon hallinta (Product Data Management, PDM) on osa tuotteen elinkaaren hallintaa. Se hallinnoi tuotteen teknisiä tietoja, versioita ja muita tuotteen valmistukseen ja kehitykseen liittyviä aineistoja.

Monella toimialalla tämä kattaa kuitenkin vain murto-osan asiakkaiden tarvitsemasta tuotetiedosta. Vai mitä mieltä olette? Riittävätkö CAD-kuvat, komponenttilistat ja alihankkijoiden tiedot palvelemaan asiakaskuntaanne?

Isona syynä väärien työkalujen ja prosessien valintaan on kommunikaatiokatkos tuotekehitysinsinöörien ja asiakastyötä tekevien ihmisten välillä. Tuotekehityslähtöinen stereotypia on, että hyvä tuote myy itse itsensä, eikä näin ollen tarvitse rikasta sisältöä saavuttaakseen kaupalliset odotukset. Myynti ja markkinointi puolestaan ei ymmärrä, että tuotteen elinkaaren hallinta ja myynnin jälkeiset tukipalvelut vaativat syvällisemmän dokumentaation tuotteen toiminnasta.

Ei enää sekoiteta näitä kolmikirjaimisia lyhennehirviöitä toisiinsa ja vältetään näin väärillä työkaluilla oikeiden haasteiden ratkaiseminen.

Lataa opas: Tarvitsemmeko PIM-järjestelmän?

Peter Silvennoinen avatar