Suomessa yli miljoona ihmistä hyötyy saavutettavista palveluista. Verkkokaupoille saavutettava sisältö tarkoittaa merkittävää kilpailuetua ja muutosnopeus on nyt valttia. Mitä verkkokauppiaan kannattaa nyt siis tehdä?

Palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeitä, jotta ihmisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. EU pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä esteettömyysdirektiivillä, joka tuli voimaan huhtikuussa 2019. Jäsenvaltioiden tulee sisällyttää direktiivi omaan lainsäädäntöönsä 28.6.2022 mennessä.

Tämä artikkeli keskittyy direktiiviin siltä osin, kun se vaikuttaa verkkokauppoihin.

Ajoissa muutoksiin valmistautumalla voit jakaa kustannukset usealle vuodelle ja samalla nauttia saavutettavuuden tuomista eduista, kuten tyytyväisistä asiakkaista ja paremmasta hakukonenäkyvyydestä.

Saavutettava sisältö on verkkokaupoille merkittävä kilpailuetu ja tuo Google-näkyvyyttä

Direktiivi on tärkeä, sillä Suomessa on yli miljoona saavutettavista palveluista hyötyvää ihmistä. Verkkokauppiaan näkökulmasta tässä joukossa on jopa tuhansia potentiaalisia asiakkaita. 

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä on laatinut ehdotuksen siitä, miten direktiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä

Ehdotuksessa mukana olleet asiantuntijat korostavat, että saavutettavuus voi olla verkkokaupoille merkittävä kilpailuetu. Panostamalla saavutettavuuteen verkkokauppa voi tavoittaa uusia asiakasryhmiä. 

Saavutettava verkkokauppa sijoittuu myös paremmin Googlen hakutuloksiin.

Lisäksi saavutettavuus tekee verkkopalveluista helppokäyttöisempiä kaikille käyttäjille, jolloin asiakkaat palaavat todennäköisemmin takaisin ja verkkokauppa menestyy.

Lue miten parannat sivustosi teknistä laatua Googlen silmissä.

 

Verkkokauppojen saavutettavuus on vielä alkutekijöissään

Tällä hetkellä kansainvälisesti verkkokauppojen saavutettavuuden yleistilanne on huono. Tähän tulokseen päätyi saavutettavuuteen erikoistunut WebAIM, joka arvioi miljoonan eri verkkopalvelun saavutettavuutta.

Vuonna 2021 tehdyssä arviossa shoppailu-kategoriaan kuuluvat sivustot saivat toiseksi huonoimmat tulokset. Tätä kategoriaa huonommin sijoittuivat vain aikuisviihde-sivustot. Positiivista on se, että tämän vuoden tulos oli silti parempi kuin edellisen vuoden tulos.

Suomessa aiheesta ei ole vielä kattavaa tutkimusta, mutta tilanne lienee sama.

Kävin läpi viisi suomalaisten suosimaa verkkokauppaa. Vaikka otanta on pieni, tulokset mukailevat kansainvälisen tutkimuksen tuloksia. 

Vain kahdesta tutkimastani verkkokaupasta syntyi vaikutelma, että saavutettavuuteen oli kiinnitetty jonkin verran huomiota, eivätkä käyttämäni testityökalut löytäneet näiden verkkokauppojen etusivuilta juurikaan virheitä.

Muut huomioni olivat:

  • Yhdessäkään ei ollut saavutettavuudesta kertovaa sisältöä tai saavutettavuusselostetta.
  • 3/5 verkkokaupasta kuvilta puuttui tekstivastineita ja tekstien kontrasteissa oli puutteita.
  • Sivustojen käyttö pelkällä näppäimistöllä oli paikoittain vaikeaa.
  • Evästeilmoituksen sulkeminen näppäimistöllä oli useimmiten hankalaa, eikä navigaation käyttö onnistunut lainkaan tai se oli haastavaa.

Vertailun vuoksi testasin myös Ikean sivustoa. Sivustolta löytyi saavutettavuudesta kertova sivu, jossa palvelun kerrottiin täyttävän WCAG 2.0 AA -saavutettavuustason. Tämä kriteeristö vastaa suurilta osin Suomen digipalvelulain vaatimuksia. Evästeilmoituksen sulkeminen oli helppoa ja navigaation käyttö onnistui myös näppäimistöllä. Testityökalut löysivät muutamia virheitä, mutta koodin tarkastelun perusteella kyseiset kohdat olivat harkittuja eivätkä luultavasti aiheuta käyttöongelmia.

Kansainväliset verkkokaupat panostavat luultavasti enemmän saavutettavuuteen täyttääkseen eri maissa olevat lait ja tavoittaakseen suurempia yleisöjä.

Mikäli suomalaiset verkkokaupat eivät pysy tässä kehityksessä mukana, ne luultavasti menettävät asiakkaitaan kansainvälisille yrityksille. Siksi lakimuutos ei ole ainoa syy saavutettavuuden edistämiseksi verkkokaupoissa.

 

Esteettömyysdirektiivi tuo laajoja lakimuutoksia

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee pääasiassa julkista sektoria. Uuden direktiivin myötä digipalvelulain soveltamisalaa aiotaan laajentaa koskemaan myös verkkokaupan toimijoita. Niiden tulisi täyttää lain nykyiset saavutettavuusvaatimukset sekä direktiivistä tulevat lisävaatimukset.

Ehdotuksessa on esitetty, että mikroyritykset jäisivät ainakin osittain sääntelyn ulkopuolelle. Lakimuutokset vaikuttavat myös tuotteiden valmistajiin ja maahantuojiin, joiden tulee huolehtia siitä että heidän markkinoille tuomansa tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Muutokset tarkoittavat aina lisäkustannuksia, mutta mitä aikaisemmin toimit, sen paremmin erotut kilpailijoista.

 

Verkkokaupan saavutettavuuden kustannukset voi jakaa useammalle vuodelle

Lakiesityksessä on arvioitu, että keskimääräiset saavutettavuuden auditoinnin ja muutostöiden kustannukset ovat yksittäiselle verkkokaupalle 30 000⎯200 000 euroa.

Kustannukset riippuvat verkkokaupan koon lisäksi siitä, kuinka saavutettava se on jo valmiiksi. Lisäksi ne voivat jakautua pitkälle aikavälille, ja ottaa huomioon muutenkin tapahtuvassa kehitystyössä.

Kun verkkokauppa on saatu saavutettavaksi, ylläpidollisia kustannuksia syntyy esimerkiksi säännöllisistä auditoinneista, henkilöstön kouluttamisesta ja/tai asiantuntijaosaamisen ostamisesta palveluna.

Lakiesitystä varten haastatellut toimijat arvioivat esteettömyysdirektiivin vaatimusten tuovan noin 5⎯10 prosentin lisäkustannukset yrityksen vuotuiseen kehittämistyöhön.

 

Miten verkkokauppiaan kannattaa valmistautua esteettömyysdirektiiviin?

Hyödynnä muutostyöt. Mikäli olet lähivuosina tekemässä verkkokauppaasi merkittäviä muutoksia, suurimmat saavutettavuustyöt kannattaa tehdä muutosten yhteydessä. Kun saavutettavuus huomioidaan ominaisuuksissa alusta alkaen, lopputulos on edullisempi ja parempi.

Saavutettavuusauditointi. Muussa tapauksessa pääset parhaiten alkuun teettämällä verkkokauppaasi nykytilanteen kartoituksen eli saavutettavuusauditoinnin. Sen voit tilata esimerkiksi meiltä Crasmanilta.

Saavutettavuus laatukriteeriksi. Mikäli tilaat tai olet tilannut verkkokaupan toteutuksen ja jatkokehityksen tilaustyönä, ota saavutettavuus osaksi työn laatukriteerejä.

Sisällöntuotanto. Huolehdi myös siitä, että saavutettavuus huomioidaan verkkokaupan sisällöntuotannossa. Esimerkiksi kuville pitää lisätä kuvaavat tekstivastineet, jotta niiden merkitys ja sisältö ovat myös ruudunlukijoiden käyttäjien saatavilla. Myös verkkopalvelussa jaettavien pdf-tiedostojen tulee olla saavutettavia.

Osaamisen varmistaminen. Mikäli verkkokaupan ylläpito tehdään yrityksen sisällä, on tärkeää huolehtia työntekijöiden riittävästä osaamisesta. Saavutettavuuden yleistiedosta järjestetään paljon erilaisia koulutuksia. Lyhyitä perehdytyksiä ja muuta tietoa löydät esimerkiksi Aluehallintoviraston ylläpitämältä sivustolta. Crasman järjestää webinaarin aiheesta kesäkuussa. Haluan kutsun webinaariin

Aikaa on onneksi vielä. Uuden direktiivin tuomia lakimuutoksia aletaan soveltaa 28.6.2025 ja siirtymäaika päättyy 28.6.2030. 

Ole meihin yhteydessä, niin autamme sinua tekemään verkkopalvelustasi saavutettavan.

 

Lue lisää: Saavutettavuus on kaikkien etu – Onko palvelusi käyttäminen miellyttävää tai edes mahdollista?

Katso koulutus: Saavutettavuus - Alkurutistuksesta säännölliseen kehitystyöhön 

Tiina Heikkilä avatar