Digitaalinen strategia

Luomme kanssanne tiiviin ja ymmärrettävän digitaalisen liiketoiminnan strategian arkipäivän tekemisen tueksi.

Strategia on suunnitelma valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Autamme teitä luomaan sellaisen digitaalisen liiketoimintanne tueksi.

Napakka ja tarkoituksenmukainen strateginen suunnittelu tuo seuraavia hyötyjä:

  • Henkilöstö sitoutuu strategiaan, jota on itse ollut suunnittelemassa
  • Tavoitteet konkretisoituvat ja ne sidotaan aikaan
  • Digitaalisesta liiketoiminnasta tulee mitattavaa ja sitä voidaan johtaa mielekkäästi

 

Mitä digitaalinen strategia tarkoittaa?

Digitaalisen liiketoiminnan strategia asettaa tavoitteet, suunnitelman niiden saavuttamiseen ja roadmapin etenemiselle. Strategia ottaa kantaa digitaalisen liiketoiminnan neljään osa-alueeseen:

  1. Asiakaskokemus
  2. Verkkokauppa
  3. Tuotetiedonhallinta
  4. Liiketoiminnan prosessien digitalisointi

 

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus tarkoittaa tapaa, jolla yritys kohtaa asiakkaansa digitaalisissa palveluissa ja konkreettisesti kasvokkain. Digitaalisen liiketoiminnan strategia ottaa kantaa tavoitteisiin joihin asiakaskokemuksen kehittämisellä pyritään ja keinoihin joilla tavoitteita lähdetään saavuttamaan. Keinoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan kohtaaminen verkossa sisältöjen, oman verkkopalvelun, asiointipalvelun, verkkokaupan, chatin, webinaarin tai muun kanavan kautta. Suunnitelma voi ottaa kantaa tapaan tehdä digitaalista markkinointia, sisällön personointia tai asiakastiedon hyödyntämistä.

Verkkokauppa

Digitaalisen liiketoiminnan kivijalka on usein verkkokauppa, eli myyminen verkossa. Strategiatyön yhteydessä määritellään miten verkkokauppa yrityksen kohdalla toteutuu ja millaisia tavoitteita sille asetetaan. Suunnittelutyön yhteydessä otetaan huomioon yrityksen nykyinen kypsyysaste ja mahdolliset askeleet, joita tarvitaan ennen verkkokaupan mahdollistumista. B2C-verkkokaupan tavoitteet ja suunnitelma poikkeavat B2B-verkkokaupan asettamista vaatimuksista. Suunnitelmaan kirjataan yrityksen kokonaisstrategiaa tukeva tapa lähestyä verkkokauppaa.

Tuotetiedonhallinta

Tuotetieto on digitaalisen liiketoiminnan kivijalka. Strategiatyössä asetetaan tuotetiedonhallinnalle tavoitteet ja suunnitelma tämän peruspilarin rakentamiseen. Tuotetiedonhallinnan osalta otetaan kantaa tapaan kerätä, käsitellä ja jaella tuotetietoa. Usein tuotetietoa tarvitaan useissa erilaisissa digitaalisissa kanavissa, sekä omissa että ulkoisissa. Nämä tarpeet kartoitetaan ja kirjataan strategiavaiheessa.

Liiketoiminnan prosessien digitalisointi

Digitaalisen liiketoiminnan yksi osa-alue on olemassa olevien liiketoiminnan prosessien digitalisointi. Strategiatyössä kartoitetaan liiketoiminnan keskeiset prosessit ja kirjataan tavoitteet sekä suunnitelma niiden digitalisoimiselle. Liiketoiminnan prosessi saattaa liittyä henkilöstön tapaan toimia tai kirjata toimenpiteitä, myynnin prosesseihin, tuotekehityksen tapaan kerätä ja säilöä tietoa tai siiloutuneen organisaation toimintamallien purkamiseen.

Miten digitaalisen liiketoiminnan strategia syntyy?

Digitaalisen liiketoiminnan strategia syntyy taustatutkimuksen, yhteisten työpalavereiden ja napakoiden haastatteluiden lopputuloksena. Toteutamme strategiatyön noudattaen seuraavia periaatteita:

  • Ymmärrettävä - strategian voi lukea ja ymmärtää, kun tuntee oman yrityksen liiketoimintaa
  • Tiivis - strategia on luettavissa bussimatkan aikana - kymmenen minuuttia riittää
  • Päivitettävä - strategia on helposti asiakkaan itsensä säännöllisesti päivitettävissä ja päivittämiseen tarjotaan ohjeet

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.