Ekstranet ja sähköinen asiointi

Ekstranetit ja erilaiset palveluportaalit ovat tunnetuin sähköisen asioinnin muoto. Näille palveluille tyypillistä on tarjota käyttäjälle yksilöllistä ja personoitua palvelua verkon yli. Esimerkiksi olemassa olevalle asiakkaalle voidaan palveluun tuoda laajempaa tietoa palveluista ja tuotteista, näyttää asiakkuuteen liittyvää aineistoa ja historiaa tai mahdollistaa verkkokauppamaisesti uusien palveluiden ja tuotteiden ostaminen.

Asiakkaille verkkopalvelu on usein vaihtoehtoinen palvelukanava sähköpostille ja puhelimelle, jolloin toteutuksissa keskeistä on helppokäyttöisyys, luotettavuus ja istuvuus kaikkiin laitteisiin.  Sähköinen asiointi tuo asiakkaille joustavuutta yrityksen kanssa asioimiseen.

Yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan jatkuvasti paremmin ja tehokkaammin. Verkossa tapahtuvasta asioinnista syntyy huomattavasti enemmän dataa kuin perinteisistä kanavista. Nämä tiedot mahdollistavat aikaisempaa yksilöllisemmän markkinointiviestinnän ja kohdennetun myynnin. Asiakkaan itsepalvelu ja esimerkiksi integraatioiden kautta toteutuva automatisointi puolestaan tehostaa prosesseja ja vapauttaa aikaa - näin esimerkiksi myynti voi keskittyä isoimpiin ja vaativimpiin asiakkuuksiin.

Sähköisen asioinnin nimikkeen alla mahtuu monenlaisia palveluita. Osa niistä niveltyy avoimeksi osaksi verkkosivustoa jonkin toiminnallisuuden muodossa. Kevyimmillään sähköiseksi asioinniksi voi kutsua erilaisten palveluhakujen tekemistä, sähköisten lomakkeiden täyttämistä ja käyttäjän ohjaamista oikean tiedon äärelle.

Ota yhteyttä!

Ratkaisuun liittyvät asiakkaat

Ratkaisuun liittyvät teknologiat