Intranet sisäiseen viestintään

Intranetin rooli työyhteisöviestinnässä on toimia johtamisen työkaluna, työkulttuurin edistäjänä sekä yhteisöllisenä työtapojen ja -tilojen palveluna. Sosiaalinen intranet luo yrityksen sisäisestä viestinnästä dialogia, jossa koko työyhteisö osallistuu sisällön, kulttuurin ja työtapojen kehittämiseen.

Extranet toimii yrityksen palvelukanavana sidosryhmiin, kuten kumppaneille ja asiakkaille. Palvelukanavan rooli on toimia asioinnin mahdollistajana sekä asiakaskokemuksen johtamisen työkaluna. Henkilökohtaisen asiakaspalveluprosessin vieminen verkkoon on yritykselle investointi, joka tuottaa nopeasti parempaa ja personoidumpaa asiakaskokemusta ja näkyy sitoutuneempina ja tyytyväisempinä asiakkaina.

Ota yhteyttä!