Suunnittelu

Suunnittelemme erinomaisen käyttökokemuksen tarjoavia palveluita, jotka vastaavat digitaaliselle liike­toiminnal­le asetettuihin tavoitteisiin. 

Konsepti on suunnittelun kivijalka.

Laadukkaan ja tuloksellisen digitaalisen palvelun takaa löytyy aina kattava ja tietoon perustuva konsepti. Konsepti on ensimmäinen työvaihe uutta palvelua tai sovellusta perustettaessa tai vanhan palvelun uudistamista. Työvaiheessa määritellään mitä ollaan tavoittelemassa, miten tavoitteisiin päästään digitaalisen palvelun avulla, kohderyhmät joita palvellaan ja tavat joilla sisältö ja toiminnallisuudet tukevat tavoitteiden saavutatmista. Konseptin tehtävä onkin kytkeä digitaalinen palvelu tukemaan liiketoiminnan strategisia tavoitteita.

Taustatutkimus ja työpajat

Konsepti perustuu tietoon, jota keräämme työpajojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla. Taustatutkimuksen pohjalta määritämme yhdessä asiakkaan kanssa digitaalisen palvelun edellytykset ja tavoitteet. 

Perusteellinen taustatutkimus tarjoaa hyvät lähtökohdat konseptisuunnittelulle. Tähtäämme aina kattavaan ymmärrykseen asiakkaat toimialasta, strategiasta sekä markkina-asemasta. Liiketoiminta on konseptisuunnittelun lähtökohta, mikä varmistaa strategiaa tukevien ratkaisuiden tekemisen. Projektin tavoitteet ja mittarit määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta onnistumista voidaan seurata ja kehitystyötä johtaa mielekkäästi.

Sisältösuunnittelu ja sisältöstrategia

Kun tavoitteet on kirkastettu, pohditaan välineitä niihin pääsemiseksi: minkälaista sisältöä ja toiminnallisuutta palveluun tarvitaan. Lisäksi kartoitetaan mitä meillä on jo käytettävissämme ja kuka luo puuttuvat sisällöt. Osana sisältöstrategiaa suunnitellaan myös sisällön rakenteita, muotoja sekä siihen liittyviä työnkulkuja.

Informaatio­arkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuuri tarkoittaa meille sitä, että sisällöt nousevat esiin sivustolta liiketoiminnan tavoitteita tukevasti. Hyvin jäsennelty sisältö takaa myös sisällön nimeämisestä siten, että ne ovat käyttäjille tuttuja ja tunnistettavia. Tältä pohjalta rakennetaan navigaatio, jonka avulla tarjonta ja palvelut tulevat loppuasiakkaan helposti saavutettavaksi. Hyvä metadata takaa palvelun sisältöjen hyvän löydettävyyden sivuston omilla hakutoiminnoilla, mutta myös muilla ulkoisilla hakupalveluilla.

Graafinen suunnittelu ja käyttö­liittymä­suunnittelu

Suunnittelu tarkoittaa meillä verkkopalvelun käytettävyyden ja luovan ilmeen suunnittelua joka palvelee käyttötarkoitustaan kaikissa ympäristöissä. Graafisen suunnittelumme lähtökohtana on aina asiakkaan brändi, mutta myös liiketoiminta- ja sisältökeskeinen palvelunkehitys.

Käyttökokemuksen suunnittelu muodostuu asiakkaan tarpeiden ymmärryksestä, joka heijastuu kaikkiin toteuttamiimme palveluihin. Me lähdemme suunnittelemaan aina palvelun käyttäjäympäristö ja käyttäjä mielessämme. Toimiva ja esteetön käytettävyys on käyttöliittymän perusta, joka suunnitellaan vastaamaan kaikkia päätelaitteita responsiivisesti. Suunnittelemme ja toteutamme myös sovelluksia mobiiliin.

Ketterä suunnittelu ja prototyypit

Digitaalinen käyttäjä­kokemus jatkaa samaa tarinaa brändin muiden kanavien kanssa. Prototyyppien avulla varmistetaan, että suunniteltu ratkaisu on toimiva ja palvelee käyttötarkoitustaan. Prototyypit demonstroivat palvelua läpinäkyvästi ja mahdollistavat suunnittelun etenemisen ketterästi. Hyvä palvelusuunnittelu hyödyntää myös käyttäjätestausta jolla varmistetaan paras mahdollinen kokonaisuus.