Yhteinen visio

Meillä panostetaan vahvasti palvelun konseptiin, joka on palvelun suunnittelun lähtökohta ja toteutuksen perusta.

Konseptimme perustuu tiedonhankintaan ja kuunteluun työpajojen sekä haastattelujen avulla jotka määrittävät digitaalisen palvelun edellytykset ja tavoitteet. Haluamme alusta asti konseptisuunnittelussa luoda entistä parempaa liiketoimintaa ja tukea palvelullamme asiakkaan strategiaa. Hyvin tehty konsepti on meille kunnia-asia joka vastaa nykyaikaisiin asiakastarpeisiin.

Konsepti on suunnittelun kivijalka

Crasmanilla menestyvä verkkopalveluprojekti perustuu aina asiakkaan toimialan parhaaseen konseptiin. Konsepti on ensimmäinen työvaihe uutta palvelua tai sovellusta perustettaessa tai vanhan palvelun uudistamista. Siinä määritellään mitä ollaan tekemässä, mille kohderyhmälle ja miten se edistää asiakkaamme liiketoimintaa tekniset reunaehdot huomioon ottaen. 

Taustatutkimus ja työpajat

Perusteellinen taustatutkimus tarjoaa hyvät lähtökohdat konseptisuunnittelulle. Tähtäämme aina kattavaan ymmärrykseen asiakkaat toimialasta, strategiasta sekä markkina-asemasta. Liiketoimintalähtöisyys on mukana palvelun konseptoinnissa ja näin varmistamme, että palvelu tukee asiakkaan strategiaa. Yhdessä asiakkaan kanssa määritellään projektin tavoitteet sekä mittarit, jolla onnistumista voidaan seurata.

Sisällöllä tavoitteisiin

Kun tavoitteet on kirkastettu, pohditaan välineitä niihin pääsemiseksi: minkälaista sisältöä ja toiminnallisuutta palveluun tarvitaan. Lisäksi kartoitetaan mitä meillä on jo käytettävissämme ja kuka luo puuttuvat sisällöt. Osana sisältöstrategiaa suunnitellaan myös sisällön rakenteita, muotoja sekä siihen liittyviä työnkulkuja.

Informaatio­arkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuuri tarkoittaa meille sitä, että sisällöt nousevat esiin sivustolta liiketoiminnan tavoitteita tukevasti. Hyvin jäsennelty sisältö takaa myös sisällön nimeämisestä siten, että ne ovat käyttäjille tuttuja ja tunnistettavia. Tältä pohjalta rakennetaan navigaatio, jonka avulla tarjonta ja palvelut tulevat loppuasiakkaan helposti saavutettavaksi. Hyvä metadata takaa palvelun sisältöjen hyvän löydettävyyden sivuston omilla hakutoiminnoilla, mutta myös muilla ulkoisilla hakupalveluilla.