Digitaaliset julkaisut

Verkkolehdet ja sähköiset julkaisut ovat viestintäkanavia, joiden tehtävänä on sitouttaa asiakkaita, henkilöstöä ja kumppaneita yritykseen. Perinteisiin painettuihin medioihin verrattuna digitaaliset julkaisut mahdollistavat nopean viestinnällisen reagoinnin ajankohtaiseen asiaan, laajemman levikin ja mahdollisuuden hyödyntää sisältöä yrityksen muissa kanavissa.

Perinteisten printtijulkaisuiden ja -lehtien digitalisoiminen helpottaa sisällöntuotannon prosesseja ja taittoa. Verkkojulkaisun sisällöstä on mahdollista koostaa automaattisesti valmiit taittotiedostot, jolloin julkaisujen sähköistäminen mahdollistaa edelleen perinteisen painetun version olemassaolon.