Verkkopalvelut

Toimialasta riippumatta yrityksen ja sidosryhmien välistä dialogia käydään yhä enemmän verkossa. Verkkopalvelun rooli on tukea eri liiketoiminnan prosesseja, kuten asiakaspalvelua, asiakaskokemusta, rekrytointia, myyntiä, viestintää sekä markkinointia. Digitaalisten palveluiden tulee olla osa yrityksen toimintaa ja niiden korostunut rooli liiketoiminnassa on ymmärrettävä.

Verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida ja yhdistää loppukäyttäjien ja liiketoiminnan tarpeet. Mitä haluamme käyttäjien tekevän verkossa ja mitä liiketoiminnallista arvoa se tuottaa?