Pdf-julkaisujen automatisointi

Erilaiset digitaaliset pdf-julkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan, ja toisinaan myös painetuille kuvastoille on käyttöä. Esitteiden taittamisen ei tarvitse enää olla monimutkainen ja hidas prosessi, sillä automaattitaiton avulla pystytään hyödyntämään jo olemassa olevaa sisältöä.

Digitaalisten ja painettujen tuotekorttien, luetteloiden, hinnastojen sekä myymälätulosteiden tuottaminen on yleensä joko yrityksen markkinointiosaston tai mainostoimiston vastuulla. Myyjät saattavat tehdä itse tarjouspohjat ja tuote-esitteet, kun markkinoinnilla on kädet täynnä muita töitä.

Tämä johtaa helposti siihen, että asiakkaille lähtevät dokumentit ovat monenkirjavia eivätkä yrityksen brändi-ilmeen mukaisia, jolloin yrityksen brändimielikuva voi kärsiä asiakkaan silmissä. 

Luetteloiden tiedonkeruu sekä koostaminen vie paljon aikaa, joten osa tuotetiedoista on voinut jo päivittyä vaikka tuoteluettelo on vasta julkaistu, ja näin se jo sisältää vanhentunutta ja jopa virheellistä tuotetietoa.

Automaattitaiton avulla voidaan saavuttaa säästöjä sekä luodaan yhdenmukaisia tiedostoja, jotka noudattavat yrityksen brändiä.

Automaattinen taitto tuo tiedot pdf-muotoon PIMistä tai verkkokaupasta

pdf-julkaisupohjat

Katalogien, esitteiden, tuotekorttien ja myyjien tarjousten tai vaikkapa hyllynreunalappujen taittamisen automatisointi vapauttaa henkilöresursseja manuaalisesta taitosta liiketoiminnan kannalta merkityksellisempiin tehtäviin, kun jokaista tuotekuvaa tai -tietoa ei tarvitse erikseen käsin lisätä. Sen avulla voidaan myös palvella jälleenmyyjiä esimerkiksi hintalappujen, viiva- ja QR-koodien luonnin automatisoinnissa. Kun rikas tuotetieto on kertaalleen syötetty yrityksen tuotetiedonhallintajärjestelmään, saadaan se sieltä vaivattomasti valmiiksi määriteltyihin taittopohjiin. Näin esimerkiksi katalogi on aina tuotetiedoiltaan ajantasainen.

Kuinka pdf-julkaisujen automatisointi toimii?

Automaattisen taiton hyödyntäminen vaatii tuotetietojen keskitettyä tallentamista esimerkiksi PIM-järjestelmään. Tallennettu materiaali voidaan kerätä automaattisesti yhteen ja muotoilla haluttujen tyylien mukaisesti yrityksen ilmettä mukailevaan pdf-dokumenttiin.

Dokumentin ulkoasua voidaan muokata lähes rajattomasti ja saavuttaa käsin taitetun esitteen vaikutelman ilman erillisiä taitto-ohjelmia. Näin suunnittelijalta vapautuu aikaa esimerkiksi esitteen ulkoasun suunnittelemiseen. 

Kertaalleen suunniteltua ulkoasua voidaan hyödyntää niin kauan kuin yritys kokee sen mielekkääksi. Lisäksi voidaan suunnitella erilaisia pohjia muun muassa kampanjoita varten. Messuille suuntaava myyjä pystyy keräämään haluamansa tuotteet ja tulostamaan niistä katalogin valitsemaansa pohjaa hyödyntäen. Automaattisen julkaisujärjestelmän etuna on esitteiden kasaaminen nopeasti ja vaivattomasti.

Useat kieliversiot mukaan vaivattomasti

Kun tuotetiedot on kertaalleen syötetty yrityksen järjestelmään, onnistuu niiden tuominen pdf-julkaisuihin vaivattomasti, eikä myyjän tarvitsee osata itse versiossa käytettävää kieltä. Esite muodostetaan automaattisesti senhetkisistä tuotetiedoista, joten myyjä voi olla varma tietojen ajantasaisuudesta.

Mikäli tuotetiedoissa havaitaan käännösvirheitä, voidaan korjaukset tehdä suoraan tuotetiedonhallintaan, jolloin korjaus päivittyy samanaikaisesti kaikkialle missä tuotetietoja esitetään. Mahdollisten korjausten jälkeen katalogi on vaivatonta tulostaa uudelleen, eikä aikaa vieviä tarkastuskierroksia tarvita.

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää siitä, miten pdf-julkaisujen automatisointi voisi auttaa liiketoimintaasi?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Teknologia

Crasman Studio

Nykyaikainen ratkaisu aineistonhallintaan on monipuolinen ja vastaa markkinointiviestinnän moderneihin tarpeisiin.

Lue lisää

Case

Case Halti

Halti tuottaa myyntitarjouksensa helposti ja nopeasti. PDF-tarjouksiin saadaan tuotteen tärkeimmät tiedot, varaston saatavuus ja tuotekuvat.

Lue lisää

Blogi

Tuote-esitteiden automaattinen taitto verkosta

Kerran suunniteltua ulkoasua voi hyödyntää niin kauan, kun se sopii yrityksen brändiin.

Lue lisää