Tekoäly muuttaa verkkokauppaa

9 toukokuuta 2023

Crasman Insight seuraa tekoälyn tuloa ja vaikutusta digitaaliseen kaupankäyntiin. Julkaisemme noin viikon välein lyhyen katsauksen uusimmista käänteistä ja teknologioiden sovellutuksista.

crasman_seuraa_1

26.5. Pikatestissä Photoshopin Generative Fill -työkalu sekä Chat-GPT -lisäosat

Testasimme nopeasti  Adoben julkaiseman diffuusiomalliin perustuvan Photoshop Generative Fill -työkalun sekä Chat-GPT:n lisäosat... Lue lisää


16.5. Copilot-tekoäly käyttöön Crasmanilla – laatu, työteho ja mielekkyys kasvoivat heti

Otimme Copilot-tekoälyn avuksi ja kysyimme käyttökokemuksista ja tulokset olivat lupaavia. Yhdeksän kymmenestä... Lue lisää

9.5. Kuinka tekoälytyökalut muuttavat digitaalista kaupankäyntiä vuonna 2023?

Viimeisen vuoden aikana tekoälytyökalujen kehityksen nopeus on ylittänyt useimpien odotukset. Tietoja muutoksista saadaan... Lue lisää

5.5. Lyhyesti kieli- ja diffuusiomallien kehityksestä vuosina 2022 ja 2023 

Suurimman huomion tekoälysovellusten osalta ovat vieneet OpenAI-yhtiön julkaisema ChatGPT-käyttöliittymä GPT-kielimallien hyödyntämiseen sekä Dall-E diffuusiomalli kuvien luomiseen. Myös tuotteensa kanssa... Lue lisää

Copilot-tekoäly käyttöön Crasmanilla – laatu, työteho ja mielekkyys kasvoivat heti

Otimme Copilot-tekoälyn avuksi ja kysyimme käyttökokemuksista ja tulokset olivat lupaavia. Yhdeksän kymmenestä crasmanilaisesta Luovasta nörtistä haluaa jatkaa sen käyttöä. Työn tuottavuuden kasvu ja parantunut laatu palvelevat myös asiakkaitamme.

7.3.2023 oli päivä päivä, jolloin GitHub Copilot for Business -tekoäly saapui Crasmanille osaksi kaikkien kehittäjiemme työkalupakkia. Copilot on tekoälyyn perustuva virtuaalinen “ohjelmoijakaveri”, joka tekee ehdotuksia ja avustaa kehittäjää kirjoittamaan ohjelmakoodia nopeammin. 

Kehittäjän koodieditoriin integroituva Copilot on tekoälytyypiltään generatiivinen esikoulutettu OpenAI Codex -kielimalli, jonka ovat yhteistyössä kehittäneet GitHub, Microsoft ja OpenAI. Todettakoon heti alkuun, että GitHub ei tallenna Copilot for Business -version käsittelemää dataa, eikä sitä myöskään käytetä tekoälyn kouluttamiseen. 

Teetimme noin kuukauden Copilot-testikäytön jälkeen kehittäjillämme anonyymin kyselyn, jossa selvitimme kokemuksia tekoälystä ja sen vaikutuksista kehittäjien arkeen. 

Yleisesti tekoälykyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että tekoäly on perustavanlaatuinen muutos kehittäjien arkeen eikä paluuta vanhaan enää ole. Kyselyyn vastanneista kehittäjistä 68 % käyttää Copilotia apunaan joka päivä.

Lue koko kirjoitus.

Kuinka tekoälytyökalut muuttavat digitaalista kaupankäyntiä vuonna 2023?

Viimeisen vuoden aikana tekoälytyökalujen kehityksen nopeus on ylittänyt monen odotukset. Tietoja muutoksista saadaan jopa päivittäin. Siksi Crasman aloittaa jatkuvan seurannan ja poimii uutistulvasta digitaalista kaupankäyntiä koskevat keskeiset asiat.

Mitä tarkoittavat tekoäly, koneoppiminen ja kielimallit?

Ennen laajemman seurannan käynnistämistä on kuitenkin paikallaan selventää muutama keskeinen käsite ja sitä, mitä niillä tarkoitamme:

Tekoäly (AI) on laajempi käsite, joka kattaa järjestelmät, jotka pyrkivät jäljittelemään ihmisen älykkyyttä eri tavoilla.

Koneoppiminen (ML) on osa tekoälyä ja tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä oppia kokemuksen perusteella ilman nimenomaista ohjelmointia. Koneoppimismalli voi esimerkiksi erikoistua tunnistamaan kuvista esineitä ja luokittelemaan tiedostoja sen perusteella.

Kielimallit (NLP) ovat erityisiä koneoppimisen sovelluksia, jotka keskittyvät luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja käsittelyyn. GPT-mallit (GPT-3 ja GPT-4) ovat kielimalleja ja niitä varten on rakennettu tekstipohjainen käyttöliittymä nimeltään ChatGPT.

Lue koko kirjoitus.

Lyhyesti kieli- ja diffuusiomallien kehityksestä vuosina 2022 ja 2023

Suurimman huomion tekoälysovellusten osalta ovat vieneet OpenAI-yhtiön julkaisema ChatGPT-käyttöliittymä GPT-kielimallien hyödyntämiseen sekä Dall-E diffuusiomalli kuvien luomiseen. Myös tuotteensa kanssa samoin nimetyn Midjourney-yhtiön oma diffuusiomalli on kerännyt nopeasti käyttäjäkuntaa ja onnistunut luomaan teoksia joilla on voitettu valokuvakilpailuja ja saatu nimeä taidepiireissä.

Lyhyesti eri tekoälymallien taustoista:

GPT (Generative Pre-trained Transformer) -kielimallit ovat OpenAI:n kehittämiä kielimalleja, joiden koulutukseen on käytetty suuria tekstimassoja. Lopputuloksena on syntynyt malleja, jotka kykenevät tuottamaan ihmismäistä tekstiä käyttäjän syötteen (prompt) perusteella. GPT-malleja voidaan jatkojalostaa erilaisiin kielenkäsittelyn tehtäviin ja laajentaa käyttäjien omilla tekstimassoilla. GPT-3-versio julkaistiin jo vuonna 2020, mutta varsinaisen käyttäjäryntäyksen aiheutti vuonna 2022 julkaistu GPT-3.5-versio. Maaliskuussa 2023 julkaistu GPT-4-versio oli yksi syy asiantuntijoiden vetoomukseen tekoälyteknologian kehityksen jäädyttämiseksi sen tasolle. 

Dall-E on OpenAI:n kehittämä tekoälypohjainen malli kuvien luontiin, joka perustuu diffuusiotekniikkaan. Se julkaistiin vuonna 2021, ja sen avulla on mahdollista luoda monipuolisia ja yksityiskohtaisia kuvia pelkän tekstikuvauksen perusteella. Dall-E yhdistää GPT-3-kielimallin kyvyn ymmärtää luonnollista kieltä diffuusiomallin kykyyn luoda kuvia, mikä mahdollistaa vaikuttavan kuvanmuodostuksen erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Midjourney on myös diffuusiomalli, jota kehittää yksityinen Midjourney Inc. Midjourney julkaistiin Beta-käyttöön vuonna 2022 ja sitä käytetään Discord-yhteisötyökalun käyttöliittymän kautta. Myös Midjourney perustuu tekstimuotoisiin syötteisiin (prompt). Diffuusiomallin neljännen ja viidennen version avulla on voitettu mm. valokuvakilpailuja ja tehty kaupaksi käynyttä taidetta.