Kohti onnistunutta PIMin käyttöönottoa

PIM-hankinnan ABC

Kuinka valmistaudut PIM-järjestelmän hankintaan?

Nykytilanteen kartoitus

Selvitä missä tuotetietoa tällä hetkellä säilytetään ja hallitaan, missä rikastava tuotetieto sijaitsee, keitä tuotetietoprosessiin osallistuu, kuinka moneen eri paikkaan eli kanavaan tuotetietoa julkaistaan ja kuinka monella kielellä? Lue lisää PIM tuotetiedon hallinta – näin säästät rahaa ja parannat asiakaskokemusta

 

Resurssien varaus, ketkä mukaan projektiin?

Varaa projektin määrittelyvaiheeseen mukaan henkilöitä tarpeeksi laajalta osaamisalueelta. Kunkin tuoteryhmän tuotepäälliköt tuntevat parhaiten omat tuotteensa ja niiden vaatimukset sekä attribuutit. Markkinointi tietää minkälaisia prosesseja rikastava tuotetieto tällä hetkellä vaatii, minkälaisia esitteitä ja muita julkaisuja siitä halutaan tuottaa, ja mikä on nykyinen kuvaprosessi. It-osasto tuntee parhaiten yrityksen kokonaisarkkitehtuurin ja myynti myyntiprosessin sudenkuopat. Näin varmistat että projektin jalkautus ja ydinryhmien sitouttaminen onnistuu mahdollisimman kattavasti. 

 

Kuinka paljon työtä käyttöönotto vaatii

Tuotetietomallin, uusien prosessien suunnittelu ja olemassa olevan datan kerääminen on tärkeä vaihe, joka kestää tyypillisesti noin 1,5 kuukautta. Tuoterakenteiden ja -perheiden sekä attribuuttien hyvällä suunnittelulla saadaan mahdollisimman tehokkaasti palveleva loppuratkaisu, siksi pelkkiin työpajoihin osallistuminen ei riitä. Lisäksi käyttäjät tulee kouluttaa järjestelmän käyttöön ja se tulee testata huolellisesti ennen lopullista käyttöönottoa.

 

Muut projektit

Pohdi etukäteen, onko teillä käynnissä muita mahdollisesti PIM:n käyttöönottoon vaikuttavia projekteja. Näitä voivat olla esimerkiksi erp-uudistus, verkkokaupan vaihto tai käyttöönotto, brändiuudistus tai uudet markkina-alueet.

Ota yhteyttä