Mikä on herokuva?

Herokuvalla tarkoitetaan verkkosivun ylälaidassa sijaitsevaa, usein korostetun suurta banneria tai kuvaa, jolla on tarkoitus herättää sivuilla vierailevan mielenkiinto haluttua aihetta kohtaan.

Herokuva voi nimestään huolimatta sisältää myös liikkuvaa materiaalia. Joissain tapauksissa hyvin käytetty video, animaatio tai muu liikkuva elementti luo staattista kuvaa valovoimaisemman katsojakokemuksen.

Pääasia on, että herokuvan nähnyt jää sivustolle katsomaan sen tarjontaa.

 

Mistä sopivia herokuvia löytää?

Herokuvan aiheen tai tunnelman on hyvä jotenkin liittyä yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Kannattaa kuitenkin välttää aivan kliseisimpiä oman toimialan kuvia, joita kaikki kilpailijatkin käyttävät kuvituksissaan.

Riippumatta siitä, millaista bisnestä yritys tekee, netistä voi löytää valtavasti korkeatasoisia ja näyttäviä potentiaalisia herokuvia verkkosivujen päänäyttämölle, myös aivan ilmaiseksi. Kuvapankkeja ja muuta netistä löytyvää materiaalia käyttäessä on muistettava tarkistaa käyttöoikeudet. CCO-tunnuksella merkityt kuvat ovat vapaasti käytettävissä myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Muun muassa Pexels, Pixabay ja Unsplash ovat ilmaisia kuvapankkeja, joista voi aloittaa mielenkiinnon herättävän herokuvan etsimisen.

Hakusanan valinnassa kannattaa myös käyttää hieman mielikuvitustaan ja välttää yleisiä, helpoimpia ratkaisuja. Hyvästä tiimityöstä kertovan tekstin herokuvaa ei välttämättä kannata hakea hakusanoilla ”team” tai ”team work”, jolloin hakutuloksena on tylsiä, tavanomaisia kuvia tiimeistä toimistoissaan. Sen sijaan voi miettiä, minkälaiset muut kuvat kuvastaisivat tiimityötä, ja hakea kuvia vaikkapa hakusanalla ”mountain climbing group”.

Mikään ei tietysti estä ottamasta herokuvia itse, mikäli yrityksellä on käytössään laadukas kamera ja osaava tekijä. Omaperäisyys, tunnistettavuus ja yhteys yrityksen brändiin voi syntyä parhaiten, kun yrityksen oma väki hoitaa kuvauspuolen.

 

Millainen on hyvä herokuva?

Toimiva herokuva on sopivan kokoinen sivuston muihin elementteihin nähden. Kuvan on jätettävä sivustolla riittävästi tilaa myös sitä ympäröivälle otsikolle ja teksteille.

On myös tärkeää, että herokuva ja sivusto ylipäänsä latautuvat nopeasti. Mikäli sivulataus kestää Googlen tekemän tutkimuksen mukaan 0,4 sekunnin sijaan 0,9 sekuntia, vähentää se sivuston liikennettä 20 %:lla.

Huomioi herokuvaa valitessa, että yhä useampi sivustolla vierailija lukee sisältöä mobiililaitteilla, ja tarkista miltä valittu herokuva näyttää kännykän näytöllä.

Yrityksen brändiväreillä on oma roolinsa herokuvan valinnassa. Jos ei aivan koko kuva, niin vähintään strategisimmat kohdat, näyttävimmät jutut ja merkityksellisimmät yksityiskohdat on hyvä saada viestimään yrityksen sanomaa myös värien muodossa.

Hyvässä herokuvassa katsojan fokus saadaan vangittua haluttuun pisteeseen. Vaikka ihminen näkee edessään kokonaisen kuvan, voidaan hänet saada muistamaan erityisesti tietty kohta siitä.

 

Herokuvalla vaikutetaan tunteisiin

Yrityksen brändi ja sen pääviestit ovat tärkeitä lähtökohtia herokuvaa valittaessa. Mikäli sivun teksti käsittelee tuotteita tai palveluita, joihin yhdistyvät viihtyminen ja hyvä olo, on herokuvankin hyvä olla positiivista mieltä herättävä niin sisällöltään kuin värimaailmaltaan.

Toisaalta totisempienkin aiheiden parissa toimivat tahot voivat suosia erilaisiin tunteisiin vetoavia herokuvia. Ylipäänsä tunteen herättäminen yleisössä on merkittävässä roolissa siinä, jäävätkö silmäparit sivustolle tutkimaan tarjontaa vai eivät.

Ihminen tekee internetissä päätökset nopeasti – päätös sivulle jäämisestä tai sieltä poistumisesta tehdään muutamissa sekunneissa. A/B-testaaminen on yksi hyvä tapa kokeilla oman herokuvansa vaikuttavuutta. Testatessa puolelle sivuston kävijöistä näytetään suunniteltu herokuva ja lopuille toinen kuva. Lopputuloksesta dataa vertailemalla selviää toimiko valittu herokuva halutusti.


Herokuva – sivuston sankari

Toimiva herokuva on osuvimmillaan kuin visuaalinen Call to Action -painike.

Se on monipuolinen työkalu markkinointiin ja yrityksen hengen viestintään. Viimeisen päälle valitussa herokuvassa värimaailma toimii ja kuvan koko on sopiva. Kuva kiteyttää yrityksen tuotteet tai palvelut ja viestin. Verkkosivun muut elementit, kuten otsikot ja tekstit on huomioitu ja niille on jätetty ympärille riittävästi tilaa.

Herokuva on parhaimmillaan koko nettisivuston näyteikkuna. Kun yritys saa vangittua sivustonsa herokuvaan halutun mielikuvan, ottavat sivuston käyttäjät todennäköisemmin sen sanoman omakseen.

Kirsi Vatanen avatar