"Crasmanin meille toteuttama verkkopalvelu on pitkäikäinen ja soveltuu laajoihin kokonaisuuksiimme. Lähdimme alusta alkaen tekemään kokonaisvaltaista verkkopalvelua, jossa myös sosiaalisella medialla on selkeä rooli", kertoo Makronin toimitusjohtaja Johanna Vuopala.

Makron-konsernin eri toiminnoilla oli omat verkkosivunsa, jotka edustivat erillisiä brändejä. Tuotteet ja palvelut olivat hajallaan verkossa, joten kokonaistarjonnasta ei muodostunut eheää kuvaa. Myös tiedonhallinta oli haastavaa, koska sisältöä oli usealla eri sivustolla.

Huomionarvoista oli myös, että yhteystiedot olivat luetuin sivu. Lähtötilanteessa oli siis havaittu selkeä tarve verkkopalvelun kokonaisvaltaiselle päivittämiselle nykyaikaiselle alustalle, jossa kattava tarjonta esitellään laaja-alaisesti ja keskitetysti. 

Crasmanin ratkaisu

Makronin mittavan verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli ensisijaisesti tukea liiketoimintatavoitteita. Lisäksi verkkopalvelun tuli noudattaa tuoreen markkinointiviestintästrategian One Makron -ajattelua, eli tukea yhden, yhtenäisen Makronin näkyvyyttä.

Ratkaisussa painotettiin asiakaskokemuksen parantamista sekä tuen ja lisäarvon tarjoamista asiakkaille. Ratkaisulla luotiin edellytykset pitkäjänteiselle, strategiaa toteuttavalle markkinointiviestinnälle verkossa. Verkkopalvelu-uudistuksessa julkaisujärjestelmään liitettiin heti CMS- eli sisällönhallintajärjestelmä sekä materiaalipankki. Materiaalipankin ansiosta esimerkiksi kuvat, videot ja myyntimateriaalit ovat jatkossa yhdessä paikassa. 

Moderni teollinen palvelutalo verkossa

Verkkopalvelun sisältö, rakenne, nopeus ja mukautuvuus suunniteltiin ja toteutettiin hyvän löydettävyyden näkökulmasta. Monipuolisella verkkopalvelulla vastattiin myös teollisuuden ostoprosessin tunnistettuihin ostajan tarpeisiin.

Verkkopalvelun vieraita ohjataan nyt selkeästi eteenpäin: heidän kiinnostustaan herätetään ja kasvatetaan järjestelmällisesti ja heille kerrotaan Makronin asiantuntijuudesta muun muassa upeilla referensseillä. Toteutuksessa huomioitiin myös selkeät väylät liideihin, yhteydenottoihin sekä ostajan tunnistamiseen. 

Tulokset

Makron on saanut uudistuksesta paljon positiivista palautetta. Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat havainneet merkittävän, positiivisen muutoksen ja todenneet Makronin erottuvan alalla edukseen.

Makronilla nähdään suurena arvona, että nyt heillä on One Makron -ajatusta tukeva alusta ja laaja verkkopalvelu. Verkkopalvelun löydettävyys on parantunut merkittävästi esimerkiksi hakusana-analyysin perusteella. 

Johanna Vuopala                                                                                                  

"Crasman on ehdottoman asiantunteva ja taitava kumppani. He ajattelevat monia osa-alueita meidän puolestamme ja tarjoavat ratkaisuja, jotka tuovat toimintaamme aitoa hyötyä. Tekninen toteutus ja yhteistyö konsepti- ja sisällöntuotantokumppanimme kanssa sujui todella sulavasti", Johanna Vuopala summaa.

Lue lisää Crasmanin toteuttamista ratkaisuista.

Sakke Somerma avatar