Crasman toteutti hyväntekeväisyyshankkeena Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalolle viestintätyöpajan, jossa pureuduttiin järjestöviestinnän ydinkysymyksiin.

Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa ja Tampereella toimiva Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo on nuorille ja heidän vanhemmilleen matalan kynnyksen tukipaikka, joka tarjoaa ympärivuorokautista tukea ja neuvontaa pienissä ja suurissa ongelmatilanteissa aina arjen pulmista vakaviinkin elämän kriiseihin.

Crasman toteutti Tampereen Nuorten turvatalolle viestintätyöpajan, jossa kartoitettiin, kuinka turvatalot voisivat tavoittaa ydinkohderyhmänsä eli nuoret paremmin. Samalla pohdittiin lähestymistapoja mediaviestintään ja SPR:n Nuorten turvatalojen rooliin nuorisotiedon luotettavana asiantuntijatahona.

Työpaja pureutui etenkin sosiaalisen median strategiaan, viestinnän suunnitteluun ja resursointiin. Viestintä tapahtuu turvataloilla pääsääntöisesti muun työn ohessa, joten erityisen tärkeää on löytää käytännöt ja työkalut kiireessä viestimisen helpottamiseen.

“Työpajassa saimme Crasmanilta konkreettisia neuvoja ja ideoita paikallisen viestintämme tueksi sekä myös mahtavaa kannustusta rohkeaan ja ihmisläheiseen vaikuttamistyöhön Nuorten turvatalolla”, Tampereen Nuorten turvatalon johtaja Mari Uusi-Niemi kertoo.

“Oli mielenkiintoista huomata, että järjestösektori kamppailee viestinnässään aivan samanlaisten haasteiden kanssa kuin yritysmaailmakin, jossa suurin osa asiakkaistamme toimii. Olen iloinen, että saimme valjastettua tietämystämme ja osaamistamme tärkeän asian eli nuorison hyvinvoinnin edistämiseksi”, Crasmanin strategiajohtaja Samuli Hokkanen luonnehtii.

Ihminen samaistuu ihmiseen

Työpajailtapäivän aikana ennätettiin käydä läpi Nuorten turvatalojen kohderyhmiä ja näille viestimisen erityispiirteitä, viestinnän sävyä ja ydinviestejä. Olennaiseksi teemaksi muodostui rohkeus tehdä sosiaalisen median viestintää omannäköisesti ja henkilövetoisesti.

Järjestöjä ja yrityksiä jarruttaa usein sama piirre: viestintää tehdään hyvin virallisesti, varautuneesti ja yrityksen tai järjestön kasvottomalla äänellä. Ihminen samaistuu toiseen ihmiseen, joten henkilökunnan osallistaminen viestintään omalla äänellään ja kasvoillaan on osapuilleen aina suositeltava ratkaisu.

Nuoriso on viestinnän kohderyhmänä erityisen haasteellinen tavoitettava. Viestintää tulisi tehdä nuorten näköisesti ja heidän käyttämissään kanavissa vältellen kuitenkin teennäisyyden vaikutelmaa.

Ratkaiseva suure on aitous: kun sosiaalisessa mediassa uskalletaan avata keskustelua ja puhutella suoraan nuorison tarpeita ja ajankohtaisia kysymyksiä, ei tarvitse turvautua omaan suuhun sopimattomaan nuorisoslangiin tai taipua sen kummempiin sirkustemppuihin huomion saamiseksi.

“Koen, että työpaja opetti meillekin paljon viestinnästä ja sen monista muodoista, sekä etenkin nuorista kohderyhmänä. Toivottavasti pääsemme tulevaisuudessakin työskentelemään SPR:n kaltaisten asiakkaiden parissa”, Hokkanen pohtii.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Crasman avatar