Työn ja vapaa-ajan tasapaino, kaikkien tasa-arvoinen kohtelu sekä kestävät digipalvelut – näistä on Crasmanin ensimmäinen vastuullisuusstrategia tehty. Jotta vastuullisuustyö ei jää vain sanahelinäksi ja kauniiksi ajatuksiksi, päätimme liittyä mukaan YK:n Global Compact -verkostoon. 

Crasman on osa YK:n Global Compact -verkostoa

Toimintamme vastuullisuus on aina ollut meille tärkeää, mutta Global Compact –yritysvastuuverkostoon liittymisen myötä aiomme entistä vahvemmin sitoutua pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen vastuullisuustyöhön. Olemme tarttuneet toimeen luomalla Crasmanille ensimmäisen vastuullisuusstrategian.

Vastuullisuusstrategiamme perustuu vahvasti arvoihin ja pelisääntöihin, joihin olemme uskoneet koko olemassaolomme ajan. Strategian painopisteet kiteytyvät kahden pääotsikon alle: inhimillisempi työelämä ja kestävämmät digipalvelut. Olemme tehneet töitä näiden teemojen parissa jo useiden vuosien ajan, mutta jatkossa toimintaamme ohjaavat konkreettiset toimet ja mittarit. Raportoimme vastuullisuustyömme edistymisestä Global Compact -verkostolle vuosittain. 

Inhimillisempi työelämä

Inhimillinen työelämä tarkoittaa meille ennen kaikkea realististen vaatimusten asettamista sekä työntekijöidemme vapaa-ajan kunnioittamista. Tavoitteemme on luoda työympäristö, jossa ihmiset voivat kukoistaa, voida hyvin ja saavuttaa tasapainon työn ja muun elämän välillä. Tahdomme varmistaa, että meillä on käytössämme työkalut, joiden avulla jokainen crasmanilainen paitsi on, myös aidosti kokee olevansa yhtä tärkeä. 

Yhden konkreettisen toimen mainitaksemme, olemme toteuttaneet vuoden 2023 aikana palkka-avoimuusprojektin, jonka tavoitteena oli lisätä läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta Crasmanilla. Projektin lopputuloksena otimme vuoden lopussa käyttöön palkkatasomallin, josta ihmisemme pääsevät jatkossa näkemään kunkin tason palkkahaitarin sekä tasoihin liitetyt tavoitteet ja odotukset. Julkaisemme yhä palkkahaitarit myös rekrytointi-ilmoituksissamme. 

Kerromme pian lisää palkka-avoimuusprojektistamme toisessa blogijulkaisussa. 

Kestävämmät digipalvelut

Strategiamme toinen painopiste pohjaa pyrkimykseemme tarjota kestävämpiä digipalveluita kaikille. Olemme jakaneet tämän teeman kahteen alakohtaan: saavutettavuus sekä tietoturva ja –suoja. Sitoudumme rakentamaan turvallisia, ihmisten yksityisyyden suojaavia digitaalisia palveluita, jotka ovat tasapuolisesti kaikkien saavutettavissa. Näissä asioissa tavoitteemme ei ole täyttää vain lain minimivaatimuksia, vaan olla askeleen edellä. 

 

Näin ollen uuden vuoden 2024 lupauksemme on jatkaa työtä edellä mainittujen teemojen toteuttamiseksi ja varmistaa, että Crasman on paitsi vastuullinen kumppani myös viihtyisä ja tasavertainen työpaikka. Konkreettinen vastuullisuusstrategia on hyvä ensimmäinen askel, mutta todellinen työ tapahtuu osana jokapäiväistä arkeamme.

 

Innostavaa uutta vuotta 2024!

Samuli Hokkanen avatar