EU-alueella myytäviltä tuotteilta vaaditaan lähivuosina digitaalinen tuotepassi (EU Digital Product Passport). Se edellyttää, että tuotteen vastuullisuuteen liittyvät tiedot ovat kunnossa. Jatkossa esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjäljen laskemiseen liittyvät tiedot tulee esittää läpinäkyvästi. On aika valmistautua muutokseen.

Euroopan unionin ja kaikkien Pariisin sopimuksen hyväksyneiden maiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä tavoitetta EU on julkaissut hankkeen digitaalisesta tuotepassista, joka tulee viimeisimpien arvioiden mukaan pakolliseksi vuosien 2026–2027 aikana.

Tuotevalmistajien tulee yrityksen kotimaasta riippumatta tarjota tuotepassin edellyttämät tiedot kuluttajien ja muiden sidosryhmien saataville tuotteen elinkaaren ajaksi, mikäli tuotetta myydään EU-alueella. Jälleenmyyjien mietittäväksi jää, miten tuotepassia voidaan hyödyntää kuluttajien ostopäätöksen tukena ja miten tuotepassi saatetaan kuluttajien saataville niin kivijalassa kuin verkkokaupassakin.

Ensimmäisessä vaiheessa tuotepasseja vaaditaan seuraavien toimialojen valmistajilta:

 • Akut
 • Autot
 • Elektroniikka
 • Kemikaalit
 • Muovi
 • Rakentaminen
 • Tekstiilit

 

EU aikoo edellyttää digitaalista tuotepassia yli 30 tuoteryhmälle, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset. Asetus tulee siis koskemaan lähes kaikkia EU-alueella myytäviä tuotteita – vain ruoka, rehu ja lääkkeet on rajattu asetuksen ulkopuolelle.

Mitä tietoja digitaalinen tuotepassi sisältää?

Tuotepassi on toimialakohtainen, ja sen edellyttämät tiedot ovat osin riippuvaisia toimialasta. Tuotepassin määrittelytyö on EU:ssa yhä kesken, mutta todennäköisesti tuotepassi sisältää seuraavanlaisia tietoja:

 • Tuotetiedot
  Perustiedot tuotteesta, kuten esimerkiksi merkki, malli, valmistuseränumero, valmistuspäivämäärä ja takuutiedot.
 • Materiaalitiedot
  Raaka-aineiden ja komponenttien alkuperä sekä tiedot toimittajista, valmistajista ja kumppaneista, jotka ovat mukana koko tuotantoketjussa.
 • Omistustiedot
  Tuotteen nykyisen ja entisten omistajien tiedot ja kaupankäyntihistoria.
 • Korjaustiedot
  Tietoa miten tuote voidaan korjata, sekä milloin, miksi ja miten aiemmat korjaukset on tehty.
 • Kestävyystiedot
  Tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä huomioiden koko valmistusprosessi ja ohjeet tuotteen hävittämiseen, kun tuotteen elinkaari on saavuttanut päätepisteensä.

 

asket-sustainability-example
Esimerkiksi ruotsalainen Asket-vaatebrändi tarjoaa verkkokauppansa tuotesivuilla yksityiskohtaiset kestävyystiedot tuotteistaan.

 

Digitaalisen tuotepassin hyödyt kuluttajille:

 • Läpinäkyvyyden lisääminen ja ostopäätöksen helpottaminen
 • Vastuullisten yritysten tukeminen
 • Kierrättämisen helpottuminen

 

Digitaalisen tuotepassin hyödyt valmistajille:

 • Kuluttajien lisääntyvä luottamus sekä brändimielikuvan parantaminen
 • Tuotetietojen jaon helpottaminen ja tehokkuuden lisääminen
 • Tuotteiden parempi jäljitettävyys ja toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen

 

Miten digitaaliseen tuotepassiin kannattaa valmistautua?

Tuotevalmistajilla on edessään iso urakka huolehtia, että digitaalisen tuotepassin edellyttämät tiedot tuotteista ovat saatavilla. Viimeistään nyt kannattaa ryhtyä suunnittelemaan ja kokeilemaan, miten ja mistä tiedot saadaan tuotettua. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että käytössä olevat järjestelmät mahdollistavat tuotepassin tietojen tallentamisen ja jakelun kuluttajille ja muille sidosryhmille.

Muutos ja kehitystarve ovat isoja, mutta niitä ei tarvitse tehdä yksin, koska kaikki muutkin tuotevalmistajat ovat samassa tilanteessa. Parhaita käytäntöjä ovat parhaillaan ratkomassa tuotekoodeihin ja -tietoon erikoistunut GS1-organisaatio sekä lukuisat muut tuotetiedon kanssa tekemisissä olevat yritykset.

Tuotevalmistajat, joilla on käytössään moderni ja joustava tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM), ovat joka tapauksessa paremmin valmistautuneita muutokseen kuin tuotevalmistajat, joilla tuotetiedonhallinta on vielä alkutekijöissään.

 

Katso myös Sitran raportti:

Digital Product Passports: Catalysing Europe’s sustainable growth
"Key lessons from Finnish pilots to support the development of circular economy business models"

 

Tarvitsetko apua tuotetiedonhallintaan? Haluatko kuulla lisää EU:n digitaalisen tuotepassin vaikutuksista liiketoimintaasi? Ole yhteydessä!

Lotta Multimäki avatar