Pelkkä kauppapaikka verkossa ei enää riitä. Kun Familon halusi kasvattaa näkyvyyttään ja liikevaihtoaan sähköisissä kanavissa, Crasman toteutti heille monikanavaisen verkkokaupparatkaisun.

Rakensimme palvelun, joka mahdollistaa elämyksellisen ja henkilökohtaisen asiakaskokemuksen – erinomaisesta käytettävyydestä tinkimättä.

Tavoite: Myyvä ja palveleva verkkokauppa

Familonin tavoitteena on olla hyvän unen ja hyvän olon ammattilainen verkossa. Tätä varten he tarvitsivat brändin mukaisen myyvän ja palvelevan verkkokaupan. Verkkokaupan tulisi kestää aikaa ja kasvattaa Familonin liikevaihtoa verkossa.

Ratkaisun piti olla monikanavainen ja mahdollistaa lähivuosien asiakaskokemuksen kehittämiselle asetettavat tarpeet. Verkkokaupan avulla haluttiin lisätä brändin näkyvyyttä, syventää asiakasuskollisuutta ja todentaa digitaalisten markkinointi- ja brändiponnistusten tuomaa hyötyä.

Ratkaisu: Brändi lähemmäksi asiakasta

Verkkokauppaprojektiin ei lähdetty yksittäisen teknologiaprojektin näkökulmasta, vaan Crasman huomioi suunnittelussa kaupan osana kokonaisvaltaisempaa asiakaskokemusta. Nykyasiakas odottaa henkilökohtaisuutta ja vaivatonta liikkumista kanavasta toiseen – kivijalasta mobiililla verkkokauppaan ja takaisin.

Hyvä käytettävyys on verkkopalvelun perusoletus, mutta palvelulta vaaditaan todellista elämyksellisyyttä ja saumatonta käyttäjäkokemusta, jotta ostajat saadaan toden teolla sitoutumaan brändiin. Siksi toimmekin Familon-verkkokaupan käyttöliittymään ja visuaaliseen ilmeeseen kokemuksellisuutta ja persoonallisuutta. Mahdollisuus ostaa helposti juuri itselleen sopivia tuotteita tuo brändin lähemmäksi asiakasta.

Tulokset: Viestinnän ja myynnin saumaton liitto

Familonin verkkosivusto laajennettiin verkkokaupaksi. Yksi sivusto erillisten verkkokaupan ja -sivuston sijaan mahdollistaa asiantuntija-artikkeleiden ja tuotemyynnin keskittämisen samaan brändinmukaiseen verkkopalveluun. Kokonaisuuteen kuuluvan aineistopankin ansiosta kuva- ja tekstisisältöjä voidaan hallita keskitetysti, mikä nopeuttaa ja selkeyttää sivuston ylläpitoa.

Viestinnän ja myynnin linkittäminen onnistuu saumattomasti esimerkiksi Familonin somesisältöjä hyödyntävässä Inspiroidu-osiossa, jossa kuvissa esiintyvien tyylien sisältämät tuotteet tarjotaan helposti asiakkaiden ostettavaksi.

Verkkokaupan analytiikkaa kehitetään entistä laajemman asiakaskunnan tavoittamiseksi ja sivustolla jo aiemmin vierailleiden palvelemiseksi.

Familon.fi on moderni ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka palvelee hyvän unen tuotteiden ja hyvän olon etsijöitä myös elämyksellisyydellä. Aktiivisten toimenpiteiden myötä Familon.fi-verkkokaupan myynti on jo ohittanut Familon-tehtaanmyymälän ja kauppapaikan tunnettuus kasvaa tasaisesti.

 

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää verkkokaupan kehittämisestä ja ratkaisuistamme? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

 

Anu Hakkarainen avatar