Laadukas tuotetieto vaikuttaa merkittävästi tuotteiden myyntiin; sillä voi olla toisinaan jopa suurempi merkitys kuin itse tuotteella. Toimivalla tuotetietojen hallinnan järjestelmällä (PIM) tuotetietostandardien tarjoamat rikkaat tiedot saadaan helposti hallinnoitavaan ja jaettavaan muotoon.

Tuotetietostandardit määrittelevät, mitä mikäkin asia tarkoittaa, miten data muotoillaan, luokitellaan ja kategorisoidaan, ja miten tieto esitetään ja välitetään. Standardit auttavat varmistamaan, että tuotetiedot ovat laadukkaita ja yhtenäisiä. Ne myös helpottavat tuotetietojen jakamista ja käyttöä eri tahojen välillä. Standardin omistajan vastuulla on ylläpitää ja kehittää sitä. Tästä hyvä esimerkki on älykäs 2D-viivakoodi, jolla on kätevä esittää dynaamisesti muuttuvaa informaatiota.

Monet standardit ovat kansainvälisiä ja mahdollistavat yhtenäisen tuotetiedon eri markkina-alueille (esimerkiksi GS1-standardin mukainen viiva- eli GTIN-koodi). Lisäksi ne voivat olla alakohtaisia, kuten sähkönumerot.fi, jolloin ne varmistavat yhtenäisen tuotetiedon kyseisen teollisuuden alalla.

standardien rakenne: segmentti, tuoteperhe, luokka ja attribuutti

Standardista riippuen tuotteet jaotellaan niiden tyypin mukaan erilaisiin segmentteihin, tuoteperheisiin tai -kategorioihin ja luokitellaan. Näin ne saavat juuri kyseiselle tuotteelle oikeat tuotetiedot eli attribuutit. Tällaisia standardeja ovat esimerkiksi ETIM (kansainvälinen teknisten tuotteiden luokittelustandardi), UNSPC (United Nations Standard Products and Services Code), eClass (ISO/IEC-yhteensopiva standardi tuotteille ja palveluille) ja GPC (GS1:en tavararyhmittelystandardi).

Tuotetieto seuraa tuotteen mukana koko elinkaaren ajan

Tuotetiedon määrä kasvaa ja monipuolistuu. Monelle ostajalle tuotteesta ja palvelusta saatavat tiedot ovat jopa isommassa roolissa kuin itse tuote tai palvelu. Lisäksi läpinäkyvyyden sekä vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. 

Tuotetietoa tarvitaan tuotteen valintavaiheesta käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon sekä oikeanlaisen kierrätyksen varmistamiseen. Tuotteen pakkausmateriaalien kierrätys helpottuu, kun tiedetään, minkä tyyppisiä materiaaleja pakkauksessa on käytetty. Tuotetietoa voi hyödyntää myös korvaavan tuotteen etsimiseen. Standardoitu tieto mahdollistaa tuotteiden vertailun. 

Laadukkaan tuotetiedon avulla varmistat, että asiakkaasi löytää tarvitsemansa tuotteet ja tuotetiedot esimerkiksi verkosta.

PIM helpottaa sekä standardien käyttöönottoa että ylläpitoa 

Standardoidun tuotetiedon avulla kategorisoit tuotteet ja rakennat tuoteperheet kätevästi PIMissä. Luokittelua voit automatisoida vaikkapa tuoteominaisuuksien perusteella, jolloin tietojen ylläpito helpottuu. Kun tieto on PIM-järjestelmässä standardin vaatimassa muodossa, on se helppo integroida muihin järjestelmiin. Voit hakea ja viedä tuotetietoa vastaavaa standardia noudattavaan järjestelmään. Näin tuotetieto on molemmissa yhteneväistä.

Avaamme PIM ja tuotetietostandardit -webinaarissa muun muassa tuotetietostandardien hallintaa ja integrointia PIMissä sekä kerromme, kuinka Akeneo PIM tukee tuotetietostandardeja ja automatisoi tiedonsiirron. Katso webinaaritallenne 

Kolahtiko aihe? Haluaisitko sparrata miten rikastettu tuotetieto auttaa myymään enemmän? 

Ota yhteyttä

Testaa tästä miten 2D-viivakoodi toimii. 

QR-koodi, joka ohjaa tuotetiedonhallinta-sivulle.

Lotta Multimäki avatar