Hitsausalan edelläkävijä Kemppi digitalisoi markkinointinsa. Tuloksena syntyi modernia liidigenerointia, paremmin kohdennettua viestintää ja kustannussäästöjä.

Kemppi lähti useaan suureen uudistukseen samanaikaisesti. Hitsausalan pioneerina tunnettu yritys on ollut ensimmäisenä edistämässä digitalisaatiota ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa perinteisesti konservatiivisella alalla. Muutoksen pohjavirtoina kulkivat brändiuudistus ja koko markkinoinnin digitalisointi. Crasmanin toteuttamalla verkkopalvelu-uudistuksella oli molemmissa avainrooli.

 

" Lähdimme Kempillä uudistamaan kerralla useita prosesseja ja työkaluja, jotka mahdollistavat meille modernin liidigeneraation ja kohdennetun markkinoinnin. Tavoitteena oli myös digitalisoida ja virtaviivaistaa verkkojulkaiseminen ja säästää aikaa keskittämällä aineistonhallinta verkkolevyiltä yhteen järjestelmään.
PÄIVI TALONEN, markkinointijohtaja

Joustava järjestelmä moneen tarpeeseen

Uusi verkkopalvelu on uuden brändin ensimmäinen mittava ulostulo ja edustaa markkinoinnin digitalisointia parhaimmillaan. Kemppi päätti myös luopua ammattigraafikon taittamista tuote-esitteistä ja panostaa automaattiseen esitetaittoon, joka toteutettiin uuden verkkosivuston yhteyteen. Siirtyminen printistä digitaaliseen julkaisumuotoon tuo suoria säästöjä painatuskustannusten jäädessä historiaan. Taittoa ei myöskään ole jatkossa tarvetta päivittää aina tuotetietojen muuttuessa. 

Edellisen verkkopalvelun tekninen alusta oli auttamatta vanhentunut ja tilalle haluttiin valita helpon sisällönhallinnan, integroidun aineistonhallinnan ja joustavan jatkokehityksen mahdollistava tietoturvallinen järjestelmä.

Innovaatiot esiin

Hitsausalan edelläkävijänä tunnettu Kemppi on ollut ensimmäisenä edistämässä digitalisaatiota ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa perinteisesti konservatiivisella alalla. IoT, pilvipalvelut ja dataan nojaavat uudet palvelut ja tuotteet haluttiin tuoda myös verkossa esiin ajanmukaisella ja maailmanlaajuista asiakaskuntaa palvelevalla tavalla. Kempillä ymmärretään myös B2B-ostoprosessin muuttuminen ja sen asettamat uudet vaatimukset digitaaliselle läsnäololle.

Verkkopalvelun ja aineistonhallinnan uudistaminen käynnistyi hyvissä ajoin brändiuudistuksen ollessa vielä työn alla. Aiemminkin suuria verkkopalveluprojekteja läpivieneenä Kempin markkinointijohtaja Päivi Talonen halusi tuoda teknisen toteuttajan varhaisessa vaiheessa osaksi konseptointia ja kommentoimaan käyttöliittymäsuunnittelua. 

Projektia vietiin eteenpäin Kempin johdolla kolmen pääkumppanin tehdessä töitä yhdessä kokonaisuuden parissa. Crasman vastasi verkkopalvelun ja aineistonhallinnan teknisestä toteutuksesta, Hill+Knowlton Strategies brändityöstä ja mainostoimisto Nitro sivuston konseptista ja visuaalisesta suunnittelusta. Markkinoinnin automaatioratkaisuista verkkopalvelussa on vastannut Avaus Marketing

Liiketoimintaymmärrys on yhteistyön kulmakivi

Ensimmäiseksi Kemppi otti käyttöön Crasman Studio -aineistonhallinnan, jonka pääkäyttäjäkoulutukset järjestettiin alkusyksystä 2015. Järjestelmään vietiin tiukan karsinnan jälkeen valtava määrä Kempin digitaalista materiaalia, joista osaa käytetään uuden verkkopalvelun sisältöinä. Aineistonhallinta ja huolella syötetyt metatiedot tukevat myöhemmin verkkopalvelun ylläpitoa ja olivat tärkeä perusta projektin seuraavalle vaiheelle. 

Verkkopalvelun tekninen kehitys jatkui alkuvuoteen 2016 saakka yhtä aikaa intensiivisen sisällöntuotannon kanssa. Palvelun testausta tehtiin järjestelmällisesti useampaan otteeseen, ensin toiminnallisesti ja lähempänä julkaisua selain- ja päätelaiteyhteensopivuutta painottaen.

Saumaton integraatio aineistonhallintaan ja vahva keskitetty tietokantaratkaisu tuotetiedon hallintaan tekevät Kempin verkkopalveluratkaisusta ainutlaatuisen.

 

"Uuden verkkopalveluratkaisun hyöty Kempille on merkittävä ajansäästö ja siten suora kustannusvaikutus. Olemme onnistuneet vähentämään tiedon ylläpitoon kuluvaa aikaa ja automatisoimaan työlään tuote-esitetuotannon kokonaan. Myyntiverkostomme ja loppuasiakkaamme hyötyvät ajantasaisesta tiedosta, joka löytyy nyt keskitetysti yhdestä paikasta useilla kielillä. Crasmanin tiimi on pystynyt tarjoamaan lisäarvoa teknisen toteuttamisen lisäksi – kumppanin on tärkeää ymmärtää meidän liiketoimintaamme ja konkreettisia hyötyjä, joita Kemppi voi digitaalisilla ratkaisuilla saavuttaa.

PÄIVI TALONEN, markkinointijohtaja

 

Kemppi_logo

 

 

Crasman avatar