Helposti käytettävä verkkopalvelu kasvattaa kauppiaan hyötyjen lisäksi myös ihmisten välistä tasa-arvoisuutta. Lue ohjeet siihen, miten saat verkkokaupastasi helpomman käyttää!

Tietoisuus saavutettavuudesta on viime vuosina noussut selvästi. Siitä voimme kiittää EU:n direktiivejä, jotka ovat tuoneet saavutettavuuden vaatimuksia Suomen lainsäädäntöön. Digipalvelulaki edellyttää saavutettavuutta erityisesti julkisilta toimijoilta, ja vuodesta 2025 vaatimuksia aletaan soveltaa myös verkkokaupan palveluihin.

Jotta lain noudattamista voitaisiin valvoa, on olemassa saavutettavuuden kriteerit. Saavutettavuuskriteerit löytyvät saavutettavuusvaatimukset.fi -verkkosivustolta.

Kriteerit eivät kuitenkaan huomioi riittävän hyvin kognitiivista saavutettavuutta, vaan ne keskittyvät siihen, että verkkopalvelua on mahdollista käyttää erilaisilla apuohjelmilla ja -laitteilla.

Hyvä saavutettavuus edellyttää myös, että verkkokauppaa on helppo käyttää, sen sisältö on ymmärrettävää ja käyttöliittymä on visuaalisesti selkeä. Tällainen verkkokauppa palvelee paremmin kaikkia käyttäjiä.

Mitä on kognitiivinen saavutettavuus verkkokaupassa?

Kognitiivinen saavutettava palvelu on helppokäyttöinen ja sen sisältö on helposti ymmärrettävää. Kognitiivisesti rasittava palvelu sen sijaan vaatii käyttäjältä paljon ylimääräistä ajatustyötä ja keskittymistä.

Kognitiivisesti saavutettavan verkkokaupan tuntomerkkejä

 • Toiminnot kuten ostoskori ja haku, on merkitty tutuilla ikoneilla ja niiden yhteydessä on myös selitetekstit.
 • Tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen on helppoa ja niiden kuvaukset ovat selkeitä.
 • Kaupan ehdot on kerrottu ymmärrettävästi.
 • Kun tuote on lisätty ostoskoriin onnistuneesti, käyttäjälle kerrotaan siitä selkeästi ja opastetaan, miten tilaus viedään loppuun.
 • Verkkokaupan käyttö on johdonmukaista, eikä esimerkiksi palvelun ulkoasu muutu yllättäen.

Kognitiivinen saavutettavuus hyödyttää monia erilaisia ryhmiä

Helppokäyttöisyys hyödyttää meitä kaikkia, ja lisää ihmisten välistä tasa-arvoisuutta ja mahdollisuuksia huolehtia omista asioista.

Jos käyttäjällä on kognitiivisia haasteita, helppokäyttöisyyden merkitys korostuu. Kognitiivisilla haasteilla tarkoitetaan esimerkiksi ajatteluun, tietojenkäsittelyyn, muistamiseen ja keskittymiseen liittyviä ongelmia.

Alla muutama esimerkki ryhmistä, jotka erityisesti hyötyvät kognitiivisesta saavutettavuudesta.

Ikä vaikuttaa esimerkiksi muistin toimintaan ja uuden oppimisesta voi tulla vaikeaa. Tästä huolimatta moni ikääntyvä käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti. Yksi selkeä korona-ajan tuoma muutos oli yli 55-vuotiaiden asiakkaiden aktivoituminen verkkokaupassa. Verkossa olevat huijaukset huolettavat ikääntyviä. Selkeä kieli ja helposti tavoitettava asiakaspalvelu tuovat turvallisuuden tunnetta.

Väsymys, stressi ja kiire ovat tuttuja haasteita erityisesti työikäisille. Tällöin ei riitä energiaa keskittyä haastaviin tehtäviin. Jos esimerkiksi jonkin palvelun tilaaminen tuntuu vaikealta, se jätetään kesken.

Lukuisat sairaudet ja vammat aiheuttavat pysyviä haasteita tietojen käsittelyyn. Arvioiden mukaan jopa 6–10 prosentilla aikuisista on jonkinasteisia lukemisen ja kirjoittamisen hankaluuksia, ja 10 % väestöstä on jokin neurokirjon diagnoosi. Selkeät ohjeet ja havainnollistavat kuvat helpottavat tiedon käsittelyä.

Puutteellinen luku- ja kielitaito ei muodostu esteeksi, kun verkkopalvelun teksti on selkeää ja toiminnot on merkitty tutuilla ikoneilla.

2023-05-saavutettavuuspaiva-02

Tilannekohtainen

Hätätilanne, kiire, ympäristön häly, voimakas tunnetila

2023-05-saavutettavuuspaiva-01

Väliaikainen

Väsymys, stressi, masennus, uupumus

2023-05-saavutettavuuspaiva-03

Pysyvä

Kehitysvamma, muistisairaus, neurokirjon ihmiset: ADHD, oppimisvaikeudet, autismi

Erilaisia tilannekohtaisia, väliaikaisia ja pysyviä kognitioon vaikuttavia tiloja. Lähde: Selkeästi meille -hanke.

Helppokäyttöisyys on tärkein syy asioida verkossa

Helppokäyttöisestä verkkokaupasta käyttäjä löytää haluamansa tuotteet ja saa tehtyä ostoksensa nopeammin. Selkeät tekstit ja ohjeet lisäävät käyttäjän itsevarmuutta ja luottamusta verkkokauppaa kohtaan.

Paytrailin teettämän kyselytutkimuksen mukaan kätevyys ja helppous on ylivoimaisesti tärkein syy sille, että kuluttaja päättää tehdä ostoksensa verkossa.

Tekniset ongelmat ovat toiseksi yleisin syy jättää verkko-ostokset kesken. Luottamuksen puute on kuudenneksi yleisin syy tilauksen keskeyttämiselle.

Näillä vinkeillä teet verkkokaupastasi helpomman käyttää 

Sisältö

 • Keskity olennaiseen. Käyttäjät eivät jaksa lukea liian pitkiä tekstejä.
 • Kirjoita selkeää ja helposti ymmärrettävää tekstiä. Vältä vaikeita sanoja tai selitä niiden merkitys.
 • Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä.
 • Vältä passiiviin muotoiltuja lauseita. Kerro selkeästi mitä käyttäjän täytyy tehdä, ja mistä palveluntarjoaja huolehtii.
 • Käytä väliotsikoita, listoja ja jaa teksti lyhyisiin kappaleisiin. Tämä helpottaa tekstin silmäilyä ja käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon nopeammin.

Palvelun ulkoasu

 • Sijoita toiminnot tuttuihin paikkoihin.
 • Käytä toiminnoissa tuttuja kuvakkeita, kuten ostoskori ja suurennuslasi. Kerro kuvakkeiden merkitys myös tekstillä.
 • Valitse selkeä fontti. Tekstiä on helpompi lukea, kun riviväli on tarpeeksi suuri ja tekstin ympärillä on riittävästi tyhjää tilaa.
 • Vältä jatkuvasti liikkuvien videoiden ja animaatioiden käyttöä. Jos lisäät tällaisia elementtejä sivulle, sisällytä niihin pysäytyspainikkeet.

Toiminnot

 • Vältä tarpeettomia ponnahdusikkunoita, kuten tuotemainoksia. Ponnahdusikkuna keskeyttää käyttäjän ja vie ajatukset pois työn alla olevasta tehtävästä.
 • Tee evästeilmoituksesta mahdollisimman helppo ja ymmärrettävä. Käyttäjä ei välttämättä tiedä, mitä evästeet ovat.
 • Älä pakota käyttäjää rekisteröitymään, tai tee rekisteröitymisestä mahdollisimman helppoa.
 • Mahdollista, että salasanan saa halutessaan näkyviin. Tämä tekee virheiden korjaamisesta helpompaa.
 • Jos tilausprosessissa on monta vaihetta, näytä käyttäjälle missä mennään ja mitä vaiheita on vielä jäljellä.
 • Jos lomakkeella on virheitä, kerro niistä selkeästi ja auta käyttäjää korjaamaan virheet.
 • Kerro myös lomakkeen lähetyksen onnistumisesta selkeästi.

Lisää hyödyllisiä ohjeita löydät Selkeästi meille -hankkeen sivustolta.

Lisää aiheesta

Selkeästi meille -hankkeen sivusto
VALLI ry:n julkaisut
Lukihäiriö.fi-verkkopalvelu
Näenepsy-verkkopalvelu
Crasman Insight 2020

Tiina Heikkilä toimii saavutettavuusasiantuntijana Crasmanilla. Jos haluat apua oman verkkosivustosi saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, ole yhteydessä niin katsotaan yhdessä!

Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Tiina Heikkilä avatar