Viimeisen vuoden aikana tekoälytyökalujen kehityksen nopeus on ylittänyt monen odotukset. Tietoja muutoksista saadaan jopa päivittäin. Siksi Crasman aloittaa jatkuvan seurannan ja poimii uutistulvasta digitaalista kaupankäyntiä koskevat keskeiset asiat.

Mitä tarkoittavat tekoäly, koneoppiminen ja kielimallit?

Ennen laajemman seurannan käynnistämistä on kuitenkin paikallaan selventää muutama keskeinen käsite ja sitä, mitä niillä tarkoitamme:

Tekoäly (AI) on laajempi käsite, joka kattaa järjestelmät, jotka pyrkivät jäljittelemään ihmisen älykkyyttä eri tavoilla. 

Koneoppiminen (ML) on osa tekoälyä ja tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä oppia kokemuksen perusteella ilman nimenomaista ohjelmointia. Koneoppimismalli voi esimerkiksi erikoistua tunnistamaan kuvista esineitä ja luokittelemaan tiedostoja sen perusteella. 

Kielimallit (NLP) ovat erityisiä koneoppimisen sovelluksia, jotka keskittyvät luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja käsittelyyn. GPT-mallit (GPT-3 ja GPT-4) ovat kielimalleja ja niitä varten on rakennettu tekstipohjainen käyttöliittymä nimeltään ChatGPT.

Koneoppiminen ja kielimallit hyödyntävät dataa

Koneoppimiseen perustuvat järjestelmät eivät ole ohjelmoituja tiettyä tehtävää varten, vaan ne oppivat kokemuksesta ja niille tarjotusta datasta. Data saattaa olla esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita, ohjelmointikieltä tai numeerista dataa. 

Koneoppimisessa käytetään erilaisia algoritmeja ja tekniikoita, kuten neuroverkot ja päätöspuut. Niiden avulla järjestelmät voivat oppia tunnistamaan kuvia, käsittelemään luonnollista kieltä tai tekemään erilaisia ennusteita.

Kielimalli on erikoistunut koneoppimisen sovellus, joka keskittyy luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. NLP-järjestelmät käyttävät usein syväoppimista ja muita koneoppimisen tekniikoita, joiden avulla ne voivat tunnistaa kielen rakenteita, sanastoa ja kontekstia.

Tekoäly tulee myös osaksi digitaalista kaupankäyntiä

Kaikki kolme käsitettä liittyvät siis järjestelmien kykyyn oppia ja suorittaa tehtäviä, mutta niillä on eri kohdealueet. Tekoäly on laajempi käsite, joka sisältää kaikki järjestelmät, jotka pyrkivät jäljittelemään ihmisen älykkyyttä. Koneoppiminen on osa tekoälyä ja keskittyy järjestelmien kykyyn oppia kokemuksen perusteella. Kielimallit ovat erikoistuneita koneoppimisen sovelluksia, jotka keskittyvät luonnollisen kielen käsittelyyn.

Miten kielimallit, koneoppiminen ja laajemmin tekoäly muuttavat digitaalista kaupankäyntiä? Siihen tutustumme tarkemmin osana nyt käynnistyvää liveseurantaa.

 

Blogin kuvitus on tuotettu Midjourneyn tekoälykuvageneraattorin avulla Crasmanin luomasta tekstikuvauksesta.

Samuli Hokkanen avatar