PIM-ratkaisu tehostaa ja helpottaa sekä tuotekehityksen, markkinoinnin että myynnin työtä. Rikkaan tuotetiedon hallintaan suunniteltu PIM-ratkaisu tukee liiketoiminnan kehittämistä tehokkaasti ja laajasti. Järjestelmän hyödyt vaihtelevat ammattirooleittain.

PIM, Product Information Management, rikkaan tuotetiedon hallinta on ratkaisu, joka kokoaa yhteen kaiken yrityksen ulkopuolelle välitettävän tuotetiedon intrana: taustajärjestelmien tekniset tuotetiedot ja hinnat, tuotekuvat, markkinoinnin tuotekuvaukset, myyjien ja jälleenmyyjien tarvitsemat tiedot, ohjeet, myymälätulosteet ja kieliversiot. 

PIM-ratkaisun avulla kaikki tieto on vastaanottajasta ja kanavasta riippumatta ajantasaista ja yhdenmukaista. Laadukas tuotetieto parantaa tuotteiden hakukonenäkyvyyttä ja mahdollistaa liiketoiminnan monipuolisen kehittämisen.  

Tarkastelen seuraavaksi PIM-ratkaisun hyötyjä erilaisista liiketoiminnan kehittämiselle kriittisistä näkökulmista.

Tuotekehitys ja PIM

Tuotepäällikölle ja hänen tiimilleen PIM on paikka, johon lisätä ja täydentää talon seinien ulkopuolelle matkaavaa tuotetietoa.

Tuotteen sisäinen kehittäminen ja prosessointi tapahtuvat elinkaaren hallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmissä. Niistä tarvittavat tiedot tuodaan PIM-järjestelmään integraatioiden avulla. 

PIMiin voi myös perustaa sellaisia tuotteita, joita ERPissä ei vielä edes ole, mikä helpottaa ja nopeuttaa suuresti tuotteiden myyntiä ja kysynnän varmistamista.

Integraation yhteydessä voi tehdä automatisoituja muunnoksia, joissa kuluttajille ja asiakkaille vaikeasti avautuvat kirjain- ja numerotunnukset kääntyvät ymmärrettävään muotoon.

PIM-järjestelmä mahdollistaa tuotteiden luokittelun ja se on täysin konfiguroitavissa yrityksen tarpeisiin. Erilaisille tuoteperheille voidaan määritellä niiden vaatimat attribuutit jotka saadaan luokiteltua tarpeen mukaan. Käyttäjiä voidaan ohjata valmiiksi konfiguroiduilla valintalistoilla, tämä mahdollistaa myös tuotetiedon yhdenmukaisuuden, kun esimerkiksi värivalinnat on konfiguroitu valmiiksi, ei violettia voi kirjoittaa lilana tai purppurana jos näin ei ole määritelty.

Kunkin tuotteen sivulle syntyy rikastamisen kokonaisuus, joka sisältää kaiken jälleenmyyjien ja loppukäyttäjien tarvitseman tuotetiedon mukaan lukien kuvat, videot ja dokumentit, kuten käyttöohjeet.

Järjestelmään voidaan luoda automaattisia csv- ja xsl-muuntoja, joiden avulla tuotetiedot saadaan koostettua vaivattomasti asiakkaiden, myyjien ja kumppaneiden vaatimaan muotoon. Tuotetietoja voidaan myös tuoda PIM-järjestelmään csv- ja xls-tiedostoina.

Tarvittaessa myös tuotteiden toimittajat pystyvät rikastamaan tietoja suoraan PIM-järjestelmään. Myönnetyt käyttöoikeudet määrittävät, mitä tuotetietoja toimittajat näkevät, ja mitä tietoja he saavat päivittää.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu tuotetiedon hallinta sisältää useita tehokkaista työkaluja, jotka helpottavat tuotekehityksen parissa työskentelevien arkea. Niitä ovat esimerkiksi:

  • tehokkaat haku- ja suodatustoiminnot
  • mahdollisuus rikastaa useiden tuotteiden tietoja samanaikaisesti
  • mahdollisuus seurata tuotetietojen valmius- ja rikastusastetta
  • mahdollisuus lähettää sähköpostimuistutuksia ja varmistaa työn valmistuminen määräajassa.

Markkinointi ja PIM

PIM on järjestelmä, josta käsin on helppo jakaa laadukasta markkinointisisältöä eri kanaviin ja käyttötarkoituksiin. Se sisältää kaiken markkinoinnille oleellisen: tekstit, kuvat, videot ja dokumentit. Tuotetieto on aina ajantasaista, paikasta ja tilanteesta riippumatta.

PIM on helppo työkalu eri käyttötarkoituksiin vaadittavien markkinoinnillisten tuotekuvausten lisäämiseen ja päivittämiseen. Myös kaikkien kieliversioiden ja lokalisointien, kuten mittayksikkömuunnosten hallinta onnistuu vaivatta yhdessä paikassa.

PIM-ratkaisu mahdollistaa jälleenmyyjien ja muiden kumppaneiden tarvitsemien csv- ja xls-tiedostojen luonnin automaattisesti.  

Esitteiden ja kuvastojen tuottaminen onnistuu yhdellä klikkauksella markkinoinnin suunnittelemiin brändi-ilmeen mukaisiin pohjiin, ja myyjien monenkirjavista Word -dokumenteista päästään eroon.

IT ja PIM

IT-osastolle PIM-hanke on melko kevyt, sillä se toteutetaan useimmiten SaaS-palveluna. Hyvin suunnitellun PIM-järjestelmän rajapinnat ovat laadukkaat ja taustajärjestelmiin integroituminen sen ansiosta vaivatonta. 

Yrityksen it-asiantuntijoilla on aina paras tieto käytössä olevista järjestelmistä, niiden vastuuhenkilöistä ja mahdollisista ulkopuolisista kumppaneista. Siksi it-asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen takaa projektin sujuvuuden.

Crasman ja PIM

Auttaisiko PIM-ratkaisu sinua tai yrityksesi asiantuntijoita työskentelemään tehokkaammin ja kehittämään liiketoimintaa kohti asettuja tavoitteita? 

Meillä crasmanilaisilla on vuosien kokemus PIM-ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimitamme sekä räätälöityjä ratkaisuja että Akeneo PIM-toteutuksia. 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä tarpeisiisi sopivin ratkaisu!

Ota yhteyttä

Anu Hakkarainen avatar