PIM keskittää tuotetiedot yhteen paikkaan ja hyödyntää automaatioita. Saat yhdenmukaista tuotetietoa kaikissa kanavissa ja parannat samalla asiakaskokemusta. Miten PIM:n käyttöönottoon kannattaa valmistautua, mitä se vaatii ja kuinka onnistumista voidaan mitata?

PIM (Product Information Management) on tuotetiedon ja sen laadun hallintaan kehitetty järjestelmä. Se on yksi verkkokaupan menestymisen avaimista ja laadukkaan sekä rikkaan markkinointidatan master. PIM säästää aikaa ja rahaa sekä tekee kasvavan tuoteinformaation hallinnan helpoksi ja tehokkaaksi käsitellä. 

Tyypillisesti PIM:n tarpeeseen herätään silloin, kun tuotetieto on hajallaan ja tuotemäärien sekä julkaisukanavien kasvaessa sen hallinta ja jakelu käy yhä työläämmäksi.

Akeneon tutkimuksen mukaan PIM kasvattaa konversiota jopa 3%, vähentää asiakaspalautuksia jopa 40 %, kasvattaa tuottavuutta 50 % ja kiihdyttää uusien tuotteiden saattamista myyntikanaviin 80 % nopeammaksi.

pim-tuottavuus-kasvaa timer

50%

Työntekijöiden tuottavuus paranee

80% 

Tuotteiden time-to-market -aika nopeutuu

pim-konversioprosentin-kasvu

pim-palautkset-vahenee

3%

Kasvu konversiossa

40%

Vähemmän asiakaspalautuksia

 

Tässä kirjoituksessa käydään napakasti läpi tuotetiedonhallinnan muutokseen liittyvän projektin aloitus ja onnistumisen mittaaminen sekä kartoitetaan syntyviä kustannuksia. Ole meihin yhteydessä, jos sinulla on aiheesta kysymyksiä!

Näin lasket PIM-investoinnin kannattavuuden

Pohditaanko yrityksessänne tarvetta tuotetiedon hallinnalle? Tutustu PIM-hankinnan ABC -vinkkilistaan, johon on tiivistetty olennaiset seikat onnistuneeseen valmistautumiseen. 

Voit myös ladata markkinoiden makeimman PIM-oppaan täältä selvittääksesi tarkemmin, onko PIM-järjestelmä yrityksellenne oikea ratkaisu. 

Selvittääksesi investoinnin kannattavuuden, pohdi aluksi ainakin seuraavia asioita:

 • Kuinka tuotetietoa ylläpidetään tällä hetkellä?
 • Kenelle tuotetietoa jaetaan? Mieti myös jaot sisäisesti ja kumppaneille.
 • Missä muodossa tuotetieto on, löytyykö se exceleistä ja toimittajien sähköposteista?
 • Kuinka monella kielellä tuotetietoa halutaan julkaista nyt ja tulevaisuudessa?
 • Kuinka usein tulee uutuuksia tai tuotteisiin liittyviä tuotepäivityksiä?

ROI – paljonko PIM:n käyttö laskee kustannuksia?

Kun investoinnin kannattavuuden perustiedot on selvitetty, kartoita seuraavaksi tämänhetkiset kustannukset. Käytä konkreettisia mittareita, jotta voit arvioida PIM:n tuomia säästöjä myöhemmin.

Näiden kuuden kysymyksen avulla voit arvioida nykyisiä kustannuksia:

 1. Tuotetiedon ylläpito: Mistä tuotetiedon ylläpidon kulut tällä hetkellä koostuvat? Laske niihin käytettävät resurssit ja niiden kustannukset (työtunnit ja järjestelmät)
 2. Uutuudet: Kuinka nopeasti uusi tuote saadaan markkinoille kaikkiin kanaviin?
 3. Virheiden korjaus: Miten nopeasti virheellinen tieto voidaan nyt korjata eri julkaisukanavissa ja paljonko viive aiheuttaa lisäkustannuksia kuten asiakaspalautuksia?
 4. SEO-näkyvyys: Käytetäänkö toimittajien geneerisiä tuotetietoja, jolloin hakukoneoptimointia ei voida täysimääräisesti hyödyntää?
 5. Varaston kierto: Onko tällä hetkellä tehokkaita tapoja esimerkiksi poistotuotemyyntiin? Minkälaisia kustannuksia varastoon jääneet tuotteet aiheuttavat esimerkiksi vuositasolla?
 6. Kieliversiointi: Missä ja miten käännökset tehdään? Kuinka virheellisten käännösten päivitys ja validointi tehdään ja mitä kustannuksia se aiheuttaa? Laske myös aika ja resurssit erilaisten pdf- ja printtimateriaalien tuottamiseen ja kääntämiseen.
 
 
time-to-market-PIM pim-translate

Saat tuotteet nopeammin myyntiin, kun markkinoinnilla on käytössään rikas tuotetieto ja käännökset eri kielille jopa ennen kuin tuote on saapunut varastoon. Tuotevariaatioiden avulla saat myös variantit nopeasti julkaisukanaviin.

Laadukas tuotetieto vaatii hyvät käännökset. PIM ei automatisoi käännöksiä, sillä ihmisen tekemä käännös on laadultaan ylivoimaisesti paras. Käännöksiä voi kuitenkin käsitellä suoraan PIM:ssä ja järjestelmä tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet automatisoida ja nopeuttaa käännösprosesseja. Lisäksi halutuille attribuuteille voidaan konfiguroida käännökset valmiiksi, jolloin niiden tietoja ei tarvitse jatkossa kääntää.

 

Mitattavien säästöjen lisäksi vaikeammin mitattavia tekijöitä ovat tuotetietojen yhdenmukaisuus, datan oikeellisuuden tuomat säästöt ja brändin vahvistuminen. Ne saattavat kuitenkin tuoda merkittäviä positiivisia vaikutuksia.

PIM sopii meille! Miten projekti jatkuu?

Kun päätös tuotetiedonhallinnan kehityksestä on tehty, kartoitetaan nykytilanne ja lähdetään pohtimaan tuotetietoprosessin kehitystä sekä etsimään mahdollisiin ongelmakohtiin ratkaisuja. 

Projekti koostuu määrittelyistä, PIM-järjestelmän käyttöönotosta ja konfiguroinnista, mahdollisista integraatio- ja web-to-print -toteutuksista sekä asiakkaan koulutuksesta ja ratkaisun testauksesta. Sitä mukaa kun tuotteita perustetaan PIM-järjestelmään, alkaa myös rikastustyö. Tämä on tyypillisesti käyttöönoton työläin prosessi, varsinkin jos rikas tuotetieto on ollut hajallaan.

Määrittelyvaiheessa alkaa tuotetietomallin suunnittelu, jonka lopputuloksena syntyy kuvaus ratkaisusta ja tuotetietomalli. 

Määrittelyt koostuvat puolen päivän työpajoista, joita tyypillisesti tarvitaan ainakin kolme. Määrittelyissä tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä dokumentaatio toteutuksesta sekä kartoitetaan PIM-järjestelmään perustettava tuotetietomalli.

PIM-projektin kustannusten muodostuminen

PIM voi olla täysin räätälöity ratkaisu tai valmis paketti, joka toimii SaaS-palveluna. Valmiin PIM-järjestelmän voi saada käyttöönsä pelkällä palvelinkustannuksella. Paras ratkaisu pohditaan määrittelyvaiheessa tai ennen projektin alkua. 

Määrittelyt koostuvat tyypillisesti kolmesta puolen päivän mittaisesta työpajasta ja kattavasta dokumentaatiosta, joka kuvaa asiakkaan PIM-ratkaisun yksityiskohtaisella tasolla.

Implementointi toteutetaan määrittelyjen pohjalta, siihen sisältyy PIM-järjestelmän konfigurointi ja asennukset.

Integraatioiden kustannukset riippuvat niiden monimutkaisuudesta. Esimerkiksi Akeneo tarjoaa valmiita lisäosia PIM:n ja yleisimpien verkkokauppojen kenttien yhdistämiseen.

Koulutus PIM:n käyttöön sekä mahdollisiin lisäosiin, kuten web-to-print, vie noin puoli päivää. Asiakkaan toiveesta voidaan tehdä eri kohderyhmille sopivia koulutuspaketteja (esimerkiksi markkinointi, tuotepäälliköt, PIM-pääkäyttäjät). 

Testaus tehdään toteutuksen pohjalta. Kaikki käyttöönotetut integraatiot sekä määritellyt logiikat ja niiden toimivuus testataan. Testaus tehdään yhdessä asiakkaan ja mahdollisten muiden osapuolien kanssa.

Lyhyesti:

PIM-projekti voi nopeimmillaan kestää vain kolme kuukautta. Suuremmat projektit voivat viedä jopa vuoden kun integraatioiden, datan ja kanavien määrä on suuri.

Hyvä ajankohta PIM-järjestelmän käyttöönotolle on silloin, kun verkkokauppaa perustetaan tai uudistetaan. Siirto kannattaa myös silloin, kun asiakaskokemusta ja kilpailuetua halutaan parantaa laadukkaalla markkinointidatalla ja nopeuttaa yrityksen tuotteiden myyntiin saamista.

Tärkeintä projektiin valmistautumisessa on sitouttaa kaikki tuotetiedon hallintaan liittyvät sidosryhmät projektiin mukaan, jotta jalkauttaminen onnistuu ja PIM-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Katso PIMin käyttöönottoprojekti -webinaarin tallenne.

 


 

Varaa maksuton keskusteluaika kanssani, niin suunnitellaan teille sopiva etenemismalli.

 

 

 

Lotta Multimäki avatar