Taksa-järjestelmä palvelee satoja suomalaisia apteekkeja. Crasman toteutti vaativan integraatioprojektin ja varmisti, että PIM-järjestelmän data on luotettavaa ja yhdenmukaista.

Pähkinänkuoressa:

Tavoite Suomen Apteekkariliiton Taksa-järjestelmä rakentui 20 vuotta vanhalle teknologialle ja oli modernisoinnin tarpeessa.
Ratkaisu Crasman laati uuden tuotetietomallin ja toteutti Akeneo-pohjaisen PIM-ratkaisun, joka on integroitu satojen apteekkien järjestelmiin.
Tulokset Uusi Taksa-järjestelmä on helppo hallita ja ylläpitää. Laadukas ja standardoitu data varmistaa, että järjestelmä toimii luotettavasti pitkälle tulevaisuuteen.

 

Taksa on Suomen Apteekkariliiton valmistetietokanta, joka sisältää monipuolista tuotetietoa lääkkeistä, rohdosvalmisteista ja yleisistä kauppatavaroista. Taksa-järjestelmää käyttää noin 600 Apteekkariliiton jäsenapteekkia sekä satoja verkkoapteekkeja.

Haaste: Vanhentunut järjestelmä ja huonolaatuinen data

Liki 20 vuotta vanhalle teknologialle rakentunut Taksa oli modernisoinnin tarpeessa. Apteekkariliiton toiveissa oli löytää valmis PIM-alusta, joka taipuu heidän tarpeisiinsa. Tavoitteena oli välttää turhaa räätälöintiä ja parantaa näin vakautta ja ylläpidettävyyttä sekä varmistaa järjestelmälle pitkä käyttöikä.

Taksan tuotetiedonhallinta on toimialalleen tärkeä järjestelmä, joka tarjoaa rikastettua tuotetietoa kaikille Apteekkariliiton jäsenapteekkien tietojärjestelmille, eli valtaosalle Suomen apteekeista. Tuotetieto koskee lääkkeitä, joten PIM-ratkaisun ja tuotetiedon on oltava äärimmäisen luotettavia – virhe voi olla potentiaalisesti hengenvaarallinen apteekkien asiakkaille.

– Projektia voi hyvällä syyllä sanoa kriittiseksi: merkittävä osa Suomen apteekeista toimii järjestelmän tiedon avulla, ja mikäli järjestelmässä oleva tieto on virheellistä, sen säteilyvaikutukset ovat massiiviset, Suomen Apteekkariliiton kehityspäällikkö Markus Manner kertoo.

Ratkaisu: Moderni Akeneo-alusta ja räätälöity tuotetietomalli

Apteekkariliitto oli haarukoinut toivomakseen alustaksi Akeneon, josta Crasmanilla on runsaasti kokemusta. Lisäksi Apteekkariliitolla ja Crasmanilla on takanaan pitkä yhteistyö, mikä teki Crasmanista luontevan valinnan järjestelmän toimittajaksi.

Projektin aikana etenkin määrittelyvaiheen merkitys korostui. Crasman määritteli yhdessä Apteekkariliiton ja Akeneon kanssa PIM-järjestelmän tuoterakenteen sekä integraatiot ja migraatiot, joiden pohjalta syntyi toteutusvaiheelle perusteellinen määrittelydokumentaatio.

– Pidän siitä, että Crasman haastaa asiakkaitaan. Heidän roolinsa oli hyvin tärkeä perusteellisessa määrittelyssä ja vallitsevien käytäntöjen kyseenalaistamisessa. Lisäksi he veivät koko projektin integraatioineen läpi todella hallitusti ja huolellisesti, Markus Manner kertoo.

Tulokset: Vankka järjestelmä pitkälle tulevaisuuteen

Uusi Akeneo-pohjainen Taksa on moderni, ja standardoitujen datamallien ansiosta sen ylläpidettävyys ja käytettävyys ovat korkealla tasolla. Projektissa luodut käytännöt ja mallit sekä toimittajariippumattomuus varmistavat, että järjestelmän elinkaari on pitkä. Projektin aikana saatiin myös korjattua aiemmassa PIM-järjestelmässä olleita virheitä. Näin datan eheys ja laatu ovat paremmalla tolalla.

– Projektin onnistumisen kannalta oli ehkä jopa tärkeintä, että uusi tuotetietomalli on mietitty joka kantilta, ja on future-proof. Kun tuotetietomallia määriteltiin samaan aikaan uuden järjestelmän kanssa, saatiin homma niin sanotusti kerralla maaliin, Crasmanin PIM-asiantuntija Lotta Multimäki kertoo.

– Uudistus tuottaa monia hyötyjä. Uusi Taksa mahdollistaa sen, että samat tuotetiedot ovat jokaisen tietojärjestelmän käytössä asiakkaan asiointikanavasta riippumatta. Järjestelmän automatisaatioaste on huomattavasti aiempaa korkeampi. Lääkevalmisteiden käsittely tehostuu, mikä mahdollistaa rikastavan tiedon laajemman tuotannon. Lisäksi järjestelmä on yhteensopiva globaalin GS1-standardin kanssa, mikä mahdollistaa tuotteistuksen laajentamisen ja uusien tavarantoimittajien tuomisen Taksaan paljon aiempaa helpommin, Markus Manner luettelee.

 

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää tuotetiedonhallinnan palveluistamme ja PIM-ratkaisuista? Ota yhteyttä!

 

Ota yhteyttä

Anu Hakkarainen avatar