Rakennustieto Oy on rakennusalan johtava tietotalo, joka tuottaa puolueetonta tietoa alan ammattilaisille. Crasman määritteli uudenlaisen rakennustietotuotteen konseptin, siihen liittyvät ostopolut ja toteutti tuotteen toiminnallisen määrittelyn.

Rakennustieto Oy:n tavoitteena on varmistaa laadukas rakentaminen tuottamalla puolueetonta rakennustietoa alan ammattilaisille sekä yksityisille tahoille. Rakennustieto on tuottanut ohjekortteja 80 vuoden ajan.

Rakennustieto halusi kehittää uuden, olemassa oleville tietotuotteille perustuvan tietotuotekonseptin, joka vastaisi alan täsmätietotarpeeseen ja sopisi yrityksille, jotka kokivat sen hetkiset tietotuotteet tarpeisiinsa nähden liian laajoiksi.

Crasman on verkkopalvelujen laaja-alainen osaaja ja palvelumuotoilun, konseptoinnin ja käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntija.

Yhteinen projekti Rakennustiedon kanssa sisälsi kolme toisiaan tukevaa kokonaisuutta:

  1. Tietopalvelukonseptointi, joka tarkensi palvelumuotoilun ja suunnittelun tulokset
  2. Sisältöpakettien tuottamiseen kattava koulutus
  3. Tarvemäärittely, joka yksityiskohtaisesti kartoitti pohjan tekniselle toteutukselle.

“Crasman sai heti kiinni asioista, vaikka meillä ei ollut kaikesta vielä selvyyttä”

Projektin alussa oli monta haastavaa elementtiä, joista rahoituksen asettama aikataulu oli yksi. Projekti piti saada nopeasti alkuun, vaikka kaikki tarvittava tieto ei ollut vielä asiakkaalla. 

Luottamus Crasmanin osaamiseen ja yhteistyöhön syntyi kuitenkin heti.

– Äly teki meihin vaikutuksen heti. Ensimmäisestä palaverista lähtien Marianna Leinosen kanssa Crasmanin ihmiset vakuuttivat minut osaamisellaan. He saivat kiinni oikeista asioista ja osasivat kysyä kysymyksiä, jotka veivät meidät oikeiden asioiden äärelle, sanoo Rakennustieto Oy:n tuotepäällikkö Virve Riikonen.

Crasman aloitti yhteistyön Rakennustieto Oy:n kanssa tilanteessa, jossa palvelumuotoiluselvitys oli tehty kolmannen osapuolen kanssa.

– Edeltävässä palvelumuotoilussa oli tehty hyvää tiedonkeruun pohjatyötä, mutta konkreettiset kehityssuunnat puuttuivat, kuvailee Teemu Korpilahti.

– Emme ihan itsekään aluksi tienneet mitä haluamme tai tarvitsimme, sanoo Riikonen.

Asiakkaan ei tarvitse olla jokaisen alan asiantuntija eikä täsmällinen tarve, termit tai prosessin kulku tarvitse olla etukäteen selvillä saadakseen Crasmanilta tarvitsemansa.

– Me ostimme Crasmanilta sitä asiantuntemusta, mitä meillä ei omasta takaa ollut. Minulla oli alusta alkaen turvallinen olo, koska kaikki workshopit oli niin hyvin valmisteltu ja vedettiin sellaisella ammattitaidolla, että saatoin luottaa 100 %, muistelee Riikonen yhteistyön ensimetrejä.

1. Tietopalvelukonsepti tuotti tarkat kohderyhmät ja sisältötarpeet

Rakennustieto tarvitsi nyt konkreettisen konseptin, joka vetäisi yhteen palvelumuotoilun ja suunnittelun.

– Meillä oli alkutilanteessa käytössämme suunnitteluohjurit ja ylätason käyttäjäprofiilit. Se ei kuitenkaan riitä, käyttäjien ammattinimikkeiden lisäksi tarvittiin yksityiskohtaisempia käyttötilanteita, joissa tietoa etsitään. Tällainen tietotarve voi olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutus kaavoitukseen, sanoo Korpilahti.

Virve Riikonen nostaa esiin workshopit, jotka Rakennustiedossa koettiin arvokkaiksi ja tärkeiksi. Crasman esitti juuri oikeat kysymykset joiden avulla alkutilanteen solmu alkoi purkaantumaan ja konsepti muotoutumaan.

– Teillä oli niin asiantunteva tiimi, että lähdettiin kohderyhmämäärittelystä ihan segmenttitasolla. Määriteltiin miten verkkopalvelusta ostetaan jne. Asiakkaan ei tarvinnut puskea prosessissa yhtään, vaan opimme siitä itse valtavasti, sanoo Riikonen.

2. Sisältöpaketit kohderyhmien tarpeisiin

Tietopalvelukonseptin jälkeen syntyi tarve oppia tuottamaan uuden konseptin mukaisia konkreettisia tuotteita.

Crasmanin sisältöstrategi Hanna Grönholm toteutti kaksi työpajaa, joissa perehdyttiin uuden tietotuotekonseptin tuotannon prosessiin. 

– Sisältötyö aloitettiin kohderyhmien ja ensimmäisten sisältöpakettien tarkemmalla määrittelyllä, kertoo Grönholm. 

Crasman auttoi Rakennustiedon asiantuntijoita pohtimaan, millaiset sisältöteemat valittuja avainkohderyhmiä eniten hyödyttäisivät. 

Työpajojen tueksi Crasman toteutti jokaisen avainkohderyhmän edustajien haastatteluja, jotka auttoivat sekä vahvistamaan että hylkäämään työpajoissa valittuja teemoja. Lopullisten teemojen ja valitsemisen tukena hyödynnettiin myös Rakennustiedon palvelusta saatua analytiikkaa käyttäjien toiminnasta.

Työpajojen, haastatteluiden ja analytiikan pohjalta valittiin Rakennustiedon uuteen palveluun ensimmäisenä toteutettavat sisältöpaketit. Lisäksi Crasman muotoili kerätyn tiedon avulla konkreettisen sisältökonseptin ja sisältöpohjan Rakennustiedon sisällöntuotannon tueksi. 

– Niiden tavoite oli helpottaa sisältöpakettien yhdenmukaisuuden säilyttämisessä sekä auttaa Rakennustiedon sisällöntuottajia luomaan selkeitä, hakukoneystävällisiä ja asiakkaita aidosti kiinnostavia sisältöjä, kertoo Grönholm.

Projektin lopuksi järjestetyssä sisältökoulutuksessa käytiin läpi sisältökonseptin tehokas hyödyntäminen käytännön sisältötyössä. Lisäksi pureuduttiin siihen, millaista on hyvä, hakukoneystävällinen ja asiakaslähtöinen verkkosisältö.

3. Tarvemäärittely antoi yksityiskohtaiset askelmerkit ennen näkyvää toteutusta

Kun Rakennustiedon haluama uuden tietotuotteen konsepti ja sen tuotannon prosessi olivat valmiina, täytyi vielä tehdä tuotteen tarvemäärittely. 

Mukaan tuli Crasmanin tekninen asiantuntija Petri Autio.

– Määrittelyn tarkoitus oli tuottaa mahdollisimman yksityiskohtainen kartoitus, jonka pohjalta voi lähteä tekemään lopullista käyttöliittymäsuunnittelua, teknisiä toiminnallisuuksia,  integraatioita ja niin edelleen, kertoo Autio.

Kartoitus on käyttäjän askelmerkit sivustolla liikkumisesta ja miten hän etenee haluttuihin kohtiin, mitä tapahtuu yksittäisissä toiminnoissa. Myös ostomekaniikan yksityiskohdat mietitään valmiiksi alusta loppuun.

– Saimme tästä hyviä ideoita digitaalisen ympäristön jatkokehitykseen, sanoo Riikonen.

Konseptointi on onnistuneen lopputuloksen kannalta merkittävä

Haasteellisesta alkuasetelmasta ja aikataulupaineesta huolimatta Riikosella oli luottavainen olo ensiaskeleista lähtien.

– Tiesin että aikataulut pitää, sovitut asiat pitää ja kaikki lähti alusta alkaen oikealla raiteella. Ei ollut sellaista oloa, että olisin jonkun asian kanssa epävarma. Eikä kertaakaan kukaan selitellyt tekemättömiä asioita, koska niitä ei ollut, kiittelee tuotepäällikkö Virve Riikonen.

Tietotuotteen konseptoinnin merkitys onnistuneen lopputuloksen kannalta on merkittävä. Valmiista RT-täsmäpakeista löytyy nyt täsmällinen ja ajankohtainen tieto eri käyttäjäryhmille.

– Tuotekonseptissa on tietyt asiat jotka pitää määritellä. Siten voidaan kertoa mikä on tuotekonsepti, kenelle se on tarkoitettu, mitä se sisältää. Emme voi tuottaa edes sisältöä jos emme tiedä näitä. 

Ulkopuolisen asiantuntija-avun ostaminen osoittautui Rakennustiedossa merkittäväksi.

– Emme olisi onnistuneet tässä ilman Crasmania. Projekti antoi hyviä työkaluja ja mallin uuden tietokonseptin suunnitteluun ja toteutukseen, sanoo Riikonen.

Liisa Leinonen avatar