Saavutettava verkkosivusto kertoo organisaation syvemmästä ymmärryksestä ja arvoista. Moni yritys luulee, ettei ole varaa panostaa saavutettavuuteen, vaikka todellisuudessa kyseessä on kannattava sijoitus. Siksi tässä artikkelissa puhutaan rahasta.

On arvioitu, että viidennes ihmisistä tarvitsee saavutettavia verkkopalveluja, mutta vain 10% niistä täyttää saavutettavuusvaatimukset. Laiminlyönnin kohteeksi joutuvat erityisesti ihmiset, joilla on fyysinen vamma, sairaus tai iän mukanaan tuomaa aistien heikkenemistä.

Saavutettavuuden kustannukset riippuvat verkkopalvelun koosta ja nykytilasta. Kun huomioidaan saavutettavuuden tuoma tuotto ja säästöt, investointi maksaa itsensä aina takaisin ainakin neljällä tavalla. 

Saavutettavuus lisää myyntiä

Kuvittele että huomaat kesken ruuanlaiton jonkin raaka-aineen puuttuvan, ja lähimpään kauppaan on vaikea päästä. Jos olet hyvässä kunnossa ja virkeällä mielellä, matka ei ole ylitsepääsemätön ja lähdet kauppaan. Jos taas olet väsynyt, stressaantunut tai kipeänä, tilaat ehkä ruokasi mieluummin Woltista tai tyydyt kaapissa oleviin muroihin.

Verkkokaupoissa logiikka on sama. Jos verkkokauppa on huono, kynnys siellä asiointiin on korkeampi. Emme voi viedä kivijalkamyymälää jokaisen kotipihaan, mutta verkkokaupan voimme toteuttaa käyttäjille kevyeksi ja helpoksi. 

Saavutettavia verkkopalveluita tarvitsevien ihmisten ostovoima on merkittävä 

Iso-Britanniassa tehdyssä Purple Pond raportissa arvioitiin maassa olevan yli 7 miljoonaa verkko-ostoksia tekevää, saavutettavuutta tarvitsevaa ihmistä. Heidän verkko-ostovoimansa on lähes 30 miljardia euroa. Heistä 70% kertoi poistuvansa verkkopalvelusta kohdatessaan saavutettavuusongelmia. 

Minne nämä rahat sitten menevät? Kilpailijoille. Erityisesti suuret kansainväliset yritykset ovat ymmärtäneet saavutettavuuden potentiaalin, ja ottaneet sen osaksi toimintaansa. 

Helppokäyttöisyys lisää asiakastyytyväisyyttä

On myös huomionarvoista, että kun asiakaskokemus on kunnossa, asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta enemmän.

Koska saavutettavuuden yleinen taso on vielä heikko, helppokäyttöiset palvelut erottuvat edukseen. Helppokäyttöisyys onkin yksi merkittävä kriteeri, joka saa meidät palaamaan verkkokauppaan uudelleen ja suosittelemaan sitä lähipiirillemme.

Saavutettavuus tuo uusia asiakkaita

Hakukonenäkyvyys paranee

Avustavilla teknologioilla tulkittavat verkkopalvelut ovat ymmärrettävämpiä myös hakukoneille. Esimerkiksi tekstivastineiden lisääminen videoille ja kuville voi parantaa merkittävästi niiden hakukonenäkyvyyttä.

Amerikkalainen, vuodesta 1995 julkaistu This American Life -podcast lisäsi kaikille arkistonsa radio-ohjelmille tekstiversion eli transkriptin, mikä lisäsi hakukoneiden kautta tulevaa liikennettä 6.8%. Samalla saavutettiin muitakin tuloksia, joista voit lukea lisää tästä tutkimuksesta.

Suosittelut ja yrityksen arvot houkuttelevat asiakkaita

Tuttavilta saaduilla suositteluilla ja yrityksen arvoilla on voimakas vaikutus. Yrityksen arvomaailma vaikuttaa ostopäätökseen erityisesti 30-40 vuotiaiden keskuudessa. 

Kun läheisellä henkilöllä on vamma, kiinnittää myös lähipiirin huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Kun ystävät ja lähipiiri lasketaan mukaan, vammaisuus koskettaa jopa 70% potentiaalisista asiakkaista

Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovatkin nousussa olevia arvoteemoja, joiden merkitys markkinoilla ja kuluttajien silmissä kasvaa jatkuvasti.

Saavutettava verkkopalvelu laskee henkilöstökuluja

Henkilökohtainen palvelu on kallista verrattuna hyvin toimivaan itsepalveluun. 

Kun ihminen pystyy hoitamaan asiansa itse, hänen ei tarvitse turvautua asiakaspalveluun. Tällöin henkilökuntaa tarvitaan vähemmän tai he voivat käyttää aikaansa muihin tehtäviin.

Asiakaspalvelija voi joutua käyttämään samaa palvelua ja tekemään tilauksen asiakkaan puolesta. Myös hänellä voi olla palvelun käytössä hankaluuksia. Sillä välin muut asiakkaat kyllästyvät odottamaan vuoroaan ja jättävät oman asiansa kesken.

Saavutettavuus vähentää mainehaitan tai oikeuskulujen riskiä

Laki edellyttää saavutettavuutta tietyiltä toimialoilta

Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittavat kohtelemaan ihmisiä tasapuolisesti. 

Kansainvälisesti toimivan verkkokaupan pitää huomioida paikalliset lait. Saavutettavuutta koskevien oikeusjuttujen määrä eri puolilla maailmaa on kasvussa, ja lakivelvollisuuksiin liittyvät selvittelyt ovat kalliita. Verkkokaupan toteuttaminen saavutettavaksi suojelee yritystä tältä uhalta.

Muutama vuosi sitten Suomessa voimaan tullut laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Vuonna 2022 lain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan esimerkiksi isoja verkkokaupan toimijoita.

Laki sisältää kanteluoikeuden ja uhkasakon mahdollisuuden. Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

Yrityksen maine on arvokas

Yksi negatiivinen palaute tai esiin tuotu ristiriita yrityksen arvojen ja todellisten toimintojen välillä voi syöstä yrityksen viestintäkriisin keskelle ja asiakaskadon partaalle. Aiheesta kertovat uutisartikkelit säilyvät verkossa pitkään ja tilanne on kallis ja haastava korjattava.

Saavutettavuus on yksi vastuullisuuden osa-alue, ja mahdollisuus todistaa asiakkaille että yritys toimii arvojensa mukaisesti.

Miten saavutettavuutta kannattaa lähteä edistämään?

Nyt on oikea hetki ottaa saavutettavuus osaksi verkkopalvelusi kehitystyötä. Alkuun ja eteenpäin pääset katsomalla tallenteen järjestämästämme saavutettavuuskoulutuksesta:
Saavutettavuuskoulutus - alkurutistuksesta säännölliseen kehitystyöhön

Haluatko kuulla lisää aiheesta tai tarvitsetko apua verkkopalvelusi parantamisessa? 

Ota yhteyttä

Tiina Heikkilä avatar