Saavutettavuus ei ole vain tekninen toimenpide, jonka voi toteuttaa kerran ja sen jälkeen unohtaa. Se on kokonaisvaltainen tapa suhtautua verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin. Saavutettava sivusto on hyvä sivusto kaikille käyttäjille.

Ilman aktiivista työtä verkkopalvelun toiminnallisuudet jäävät valtavan ihmisjoukon tavoittamattomiin. Pelkästään Suomessa on arviolta yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavia verkkopalveluita.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa ja keitä sen huomioiminen auttaa?

Saavutettava verkkopalvelu palvelee ihmisiä tasapuolisesti huomioiden iän, vammojen, sairauksien, heikentyneiden aistien tai tilapäisten rajoitteiden synnyttämät tarpeet.

Huomioitavia tarpeita ja niiden yhdistelmiä on lukuisia.

Käyttökokemuksen pitää olla selkeä ja hallittava esimerkiksi ruudunlukijan käyttäjälle tai henkilölle, joka operoi tietokonetta pelkän näppäimistön tai muun avustavan laitteen avulla. Lisäksi saavutettava sivusto huomioi näköä heikentävät tai vääristävät sairaudet ja tilanteet sekä erilaiset keskittymis- ja oppimisvaikeudet.

Väestön ikääntyminen lisää saavutettavuuden tarvetta

Saavutettavan palvelun tarve ei liity vain vaikeisiin tai parantumattomiin sairauksiin. Ikääntyminen vaikuttaa meistä jokaiseen, yleensä aistien tai motoriikan heikentymisenä. Parantamalla verkkopalvelusi saavutettavuutta teet samalla palveluksen tulevaisuuden itsellesi ja läheisellesi. 

Korona-aika sai entistä useammat yli 55-vuotiaat tekemään ostoksensa verkkokaupoissa. Myös väestön ikääntyminen johtaa siihen, että verkkokaupan saavutettavuus nousee tärkeäksi kauppaa lisääväksi tekijäksi.

Ikääntymisen lisäksi iso osa meistä hyötyy saavutettavuudesta vaikkapa tilapäisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena.

Taustalla voi olla myös jokin muu ulkoinen syy, joka rajoittaa kykyä käyttää tietokonetta tai mobiilaitteita. Julkisella paikalla on kohteliasta katsoa videota ilman ääniä, jolloin voit tarvita tekstitystä. Ympäristön hälinä heikentää kenen tahansa keskittymiskykyä.

Jos verkkopalvelun käyttö on liian hankalaa, sen käyttö keskeytyy – hankaloitumisen syystä riippumatta. Asioinnin kerran keskeyttänyt käyttäjä on vaikea saada houkuteltua takaisin.

Saavutettavuuden toteutuminen vaatii aktiivisuutta

Verkkopalveluista on tullut vuosien varrella monimutkaisempia. Sen vuoksi myös saavutettavuuden toteutuminen vaatii asian aktiivista huomioimista sivuston kehittämisen kaikissa vaiheissa.

Ilman suunnitelmallista työtä osa palvelun toiminnoista on todennäköisesti osalle ihmisistä mahdoton tai todella hankala käyttää.

Verkkopalveluissa on usein toimintoja, joiden on tarkoitus keskeyttää käyttäjä ja vangita liikkeen avulla käyttäjän huomio. Näitä ovat esimerkiksi automaattisesti liikkuvat kuvakarusellit, ja yllättäen aukeavat mainokset ja popup-ikkunat. Ne paitsi häiritsevät lähes kaikkia vierailijoita, aiheuttavat toisille käyttäjille ylitsepääsemättömiä ongelmia. Kun haluat parantaa käyttökokemusta ja saavutettavuutta, vältä näitä ominaisuuksia.

Auditointi auttaa työn priorisoinnissa

Kun me Crasmanilla alamme parantaa olemassa olevan verkkopalvelun saavutettavuutta, aloitamme nykytilanteen kartoituksella eli saavutettavuuden auditoinnilla. Tämän jälkeen suunnittelemme ja priorisoimme muutostarpeet, jotta kriittisimmät ongelmat saadaan korjattua nopeasti.

Usein ensimmäisenä laitetaan kuntoon navigaatio. Ilman oikein toteutettua navigaatiota matka päättyy monilla seinään ja kaikki muu palveluun laitettu panostus on hukkaan heitettyä rahaa. Toinen tärkeä parannuskohde on lomakkeet, sillä niitä käytetään useissa kriittisissä ominaisuuksissa kuten haussa ja tilauksen eri vaiheissa.

Osa saavutettavuuden parannuksista ei vaikuta verkkopalvelun ulkonäköön millään tavalla. Tällaisilla parannuksilla voidaan helpottaa verkkopalvelun käyttöä avustavilla teknologiolla.

Siinä on iso, onko palvelua ”mahdollista käyttää” vai ”miellyttävää käyttää”. Jos haluat tähdätä parempaan, katso kokonaisuutta pelkän teknisen toteutuksen asemasta. Luo myös katse sisältöön: onko kieli selkeää, ohjeet helposti ymmärrettäviä? Jos luet vain sivun otsikot ja linkkitekstit, oivallatko, mistä on kyse ja kuinka toimia?

Kokenut kumppani auttaa arvioimaan, mille saavutettavuuden tasolle sinun kannattaa pyrkiä, ja mitä sen saavuttaminen vaatii.

Saavutettavuus on taloudellisesti kannattavaa

Digipalvelulain muutos edellyttää tällä hetkellä saavutettavuutta pääasiassa julkisilta tahoilta, mutta myös muiden toimijoiden kannattaa olla asian suhteen aktiivisia. EU:n uuden esteettömyysdirektiivin myötä saavutettavuuden vaatimukset tulevat lähivuosina ulottumaan myös esimerkiksi verkkokauppoihin, kuljetus- ja mediapalveluihin.

Kaikki eivät vielä koe tarvetta huomioida saavutettavuutta omassa verkkopalvelussaan. Kun otetaan huomioon menetetyt asiakkaat, säästämisen sijaan menetetään rahaa. Mikäli asiakkaat vaativat oikeuksiaan lakiteitse, voivat kriisinhallinta, sanktiot ja maineen menetys tulla kalliiksi.

Maailmassa on valtava määrä ihmisiä, joiden on vaikea käyttää useimpia verkkokauppoja ja -palveluja. Jos olet toimialasi kärkijoukoissa, sinulla on paremmat mahdollisuudet saada heistä pitkäaikaisia asiakkaita.

Autamme sinua kehittämään toimintaasi

Myös meillä Crasmanilla uusi laki on tuonut vauhtia saavutettavuuskäytäntöihin. Olemme tehneet asiakkaillemme saavutettavuusauditointeja, toteuttaneet heille kehitysprojekteja ja järjestäneet koulutuksia.

Saavutettavuus ei siis ole vain tekninen toimenpide, jonka voi naksauttaa päälle tai pois. Se on kokonaisvaltainen tapa suhtautua verkkoviestintään ja digitaalisiin palveluihin: pitää asiakkaita tasavertaisina ja kehittää liiketoimintaa viisaiden ja vastuullisten arvojen kautta.

Haluatko kartoittaa verkkopalvelusi saavutettavuuden nykytason?

Ota yhteyttä

 

Tiina Heikkilä avatar