Miten PIM, PDM ja PLM eroavat toisistaan? Entä miksi rikkaan tuotetiedon hallintaan tarkoitetun PIM-järjestelmän myynnilliset edut ovat ylivertaiset?

Tuotetieto on arvokasta, mutta työlästä pääomaa. Sitä pitää luoda, muokata, jakaa, rikastaa, varastoida ja hallinnoida. Koko repertuaaria ei voi hoitaa yhdellä järjestelmällä ja ilman oikein suunniteltua tuotetiedon hallintaa Excel-rumba on loputon.

PLM, PDM ja PIM ovat kaikki tuotetiedon hallintaan tarkoitettuja järjestelmiä, joilla on oma tärkeä osansa yrityksen prosesseissa. Mitä lyhenteet tarkoittavat, ja miksi juuri PIM parantaa asiakaskokemusta ja nostaa myyntilukuja?

Tuotteen elinkaaren hallinta:
PLM, Product Lifecycle Management

PLM huolehtii nimensä mukaisesti tuotteen koko elinkaareen liittyvien sisäisten prosessien, kuten määrittely, suunnittelu, tuotanto, huolto ja käytöstä poisto, tietojen hallinnasta. Se on tyypillisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin suunnattu, tuotekehityksen käyttöön tarkoitettu työkalu. PLM-järjestelmissä ei tyypillisesti ole lainkaan esimerkiksi myynnillistä tuotetietoa. 

Tuotetiedon hallinta:
PDM, Product Data Management

PDM on järjestelmä johon kerätään tuotetietoja ja dokumentteja tuotekehityksen eri vaiheissa osana elinkaaren hallintaa. Se hallinnoi tuotteen valmistukseen ja kehitykseen liittyviä aineistoja, kuten CAD-kuvat, komponenttilistat ja alihankkijoiden tiedot.

Product Data Management -järjestelmä on tärkeä osa tuotesuunnittelua, mutta sen sisältämä kattavakaan tieto ei vastaa myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

PDM-järjestelmä on usein käytössä tuotekehityksen vaiheissa, eikä se sisällä tietoa esimerkiksi inventaariosta tai hankinnasta.

Rikkaan tuotetiedon hallinta:
PIM, Product Information Management

PIM on järjestelmä, joka kokoaa yhteen kaiken yrityksen ulkopuolelle välitettävän tuotetiedon toimien samalla yrityksen sisäisenä tuotetiedon lähteenä, jolloin koko organisaatiolla on pääsy tuotetietoon, ja eri osastojen ja markkinoiden siiloutumista voidaan vähentää. 

PIMissä hallitaan usein tuotekuvat, ohjeet, erilaiset sertifikaatit ja muut ympäristötiedot, tuotekuvaukset ja muu markkinointitieto,  jälleenmyyjien tarvitsemat tiedot, erilaiset pdf-julkaisut kuten myymälätulosteet, sekä tuotetiedon lokalisointi ja kieliversiot. PIM onkin tyypillisesti markkinoinnin ja myynnin työkalu. 

Monesti myös tuotekehityksen järjestelmistä tuodaan PIMiin tietoja joita halutaan jakaa eteenpäin, eikä PIM tällöin toimikkaan niiden korvaajana vaan lisänä, kun yritys haluaa kehittää tuotetiedon laatua, kehittää markkinointia ja kasvattaa myyntiä sekä parantaa tuotteiden hakukonenäkyvyyttä.

PIM-ratkaisun avulla kaikki kaupallinen tuotetieto on käyttäjästä, kielestä ja kanavasta riippumatta ajantasaista ja yhdenmukaista. 

 

Kolahtiko aihe? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

 

Kirjoitus on julkaistu 4.3.2020 ja päivitetty 17.1.2023.

 

Anu Hakkarainen avatar