Verkkokaupan perustamisessa ja kehityksessä tekeminen kannattaa palastella osiin. Muutosvaikutusten hallinta on helpompaa, kun teknologiavalinnat, logistiikka ja varastointi hahmotetaan erillään ihmisiin ja työn tekemiseen liittyvistä asioista.

Uuden verkkokaupan perustaminen tai vanhan kehittäminen ei ole yksinkertaista tekemistä, mutta prosessi on hallittavissa palastelemalla se osiin. Yksi tapa ajatella verkkokaupan kehittämistä on jakaa se koviin ja pehmeisiin tekijöihin. 

Verkkokaupan kehittämisen “kovat” aspektit liittyvät muun muassa teknologiavalintoihin, varastointiin ja logistiikkaan. 

Pehmeät jutut liittyvät ihmisiin eli osaamisen kehittämiseen, rekrytointeihin ja muutosjohtamiseen yleisesti. Erityisesti kun verkkokauppa perustetaan jo olemassa olevan liiketoiminnan osaksi, kannattaa sen vaikutukset kartoittaa etukäteen huolella. 

Kovat tekijät eli asiat, jotka liittyvät teknologiaan ja tavaraan

Ennen kuin lähdet toteuttamaan uutta tai kehittämään vanhaa verkkokauppaa, aseta selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet. 

Aseta liiketoimintatavoitteet. Onko tarkoitus tähdätä uusille markkinoille, kasvattaa myyntiä nykyisillä markkinoilla tai vaikkapa laajentaa asiakaskuntaa? Selvitä keitä mahdolliset verkkokaupan asiakkaat ovat, mitä he haluavat ja minkälainen on heidän ostokäyttäytymisensä. Arvioi yrityksesi vahvuudet ja kehittämiskohteet verkkokauppaliiketoiminnan aloittamiseen.

Mieti varastoratkaisut ja logistiikka. Suunnittele millaisen varastoratkaisun tarvitset verkkokaupallesi. Varastotoimintaa suunnitellessa täytyy huomioida käytettävien tilojen lisäksi miten järjestetään tavaroiden vastaanotto, hyllytys, pakkaaminen ja lähettäminen. Valitse kuljetuskumppanit ja toimitustavat myytävän tavaran, asiakkaiden odotusten ja tietysti kustannusten perusteella.

Tee tekninen määrittely oikeaan aikaan. Liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeet ohjaavat teknistä määrittelyä. Verkkokauppa-alusta valitaan usein liian aikaisessa vaiheessa. Verkkokauppa voi koostua yhdestä järjestelmästä mutta useimmin usean eri järjestelmän yhdistelmästä. Sen tulee toimia hyvin yhdessä esimerkiksi olemassa olevien toiminnanohjaus- ja kirjanpitojärjestelmien kanssa.

Käytä asiantuntijoita apuna. Käytä tarvittaessa ulkopuolisia konsultteja verkkokaupan arkkitehtuurin suunnittelussa ja teknologiavalinnoissa. Näin varmistat mahdollisimman laaja-alaisen tietotaidon suunnitelmasi pohjaksi, ja karsit mahdollisia katvealueita ja sudenkuoppia.

Pehmeämmät puolet eli muutoksen johtaminen ja vaikutus ihmisiin

Teknologian ja muiden teknisempien verkkokaupan osa-alueiden lisäksi verkkokaupan perustaminen vaikuttaa organisaatioon, ihmisiin, yrityksen kulttuuriin ja muihin pehmeämpiin asioihin. Tärkeää on valmistautua vaikutuksiin ja kyetä johtamaan muutosta.

Rekrytoi työntekijöitä ja muuta rooleja. Verkkokauppatoiminnan koosta riippuen voidaan tarvita lähes välittömiä rekrytointeja tai kasvattaa työntekijöiden roolia, kuten vastuuttaa verkkokaupasta vastaava henkilö. Asiakaspalvelun tarve todennäköisesti lisääntyy, ja jossain tapauksessa verkkokaupan takia on käynnistettävä erillinen, uusi asiakaspalvelufunktio. 

Kasvata työntekijöiden osaamista. Uutta osaamista tarvitaan organisaatioon, sillä yhä laajemman osan henkilöstöstä on ymmärrettävä mm. teknologiaa, toimitusketjuja, tuotetietoja ja verkkokaupan markkinointia.

Viesti muutoksista etukäteen. Verkkokaupan aiheuttamasta muutoksesta ja vaikutuksesta ihmisten työnkuvaan on viestittävä etukäteen ja selkeästi. Esimerkiksi myyntiorganisaatiossa verkkokauppa saattaa vapauttaa merkittävästi myyjien aikaa henkilökohtaisemman palvelun tekemiseen ja tämä vaikuttaa arkeen konkreettisesti.

Suuntaa kaikkien katse muutoksen hyötyihin. Lyhyellä aikavälillä verkkokauppa voi olla raskas muutos, mutta sitä voi keventää selkeällä ja oikea-aikaisella viestinnällä. Pitkällä aikavälillä verkkokaupan perustaminen voi modernisoida liiketoimintaa, kasvattaa myyntiä, parantaa suhteita avainasiakkaisiin ja tuoda uutta osaamista organisaatioon.

 

Toivottavasti tämä blogipostaus selkeytti jotain tärkeimpiä huomioitavia asioita verkkokaupan kehittämisestä. Tuotamme jatkuvasti lisää sisältöä aiheesta ja syväluotaamme sen eri ulottuvuuksiin. Ota yhteyttä, jos jokin askarruttaa erityisemmin!

Jani Ruotsalainen avatar