Sisältöstrategia

Sisällön tuottaminen on digitaalisen markkinoinnin keskiössä, kun asiakkaita pyritään houkuttelemaan ja siirtämään eteenpäin asiakaspolulla. Laadukkaista sisällöistä on harvemmin haittaa, mutta todelliseen arvoon ne nousevat hyvän sisältöstrategian kautta.

Miksi tarvitaan sisältöstrategia?

Sisältöstrategia liittyy vahvasti digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja yrityksen näkemykseen omasta asemastaan pitkällä aikavälillä. Sisältöstrategia nivoo yhteen yrityksen tavoitteet, vahvuudet, kohderyhmät ja ostajapersoonat selkeällä tavalla, jonka pohjalta voidaan tehdä sisältösuunnitelma ja toteuttaa sisällöntuotantoa. Sisältöstrategialla on myös sisäinen tehtävä kertoa yrityksen työntekijöille mihin sisällöillä pyritään ja miksi sitä tehdään.

Yleinen virhe sisältöjä luotaessa on tuottaa yrityksen kannalta kiinnostavaa materiaalia, joka ei kuitenkaan tuota asiakkaalle mitään lisäarvoa. Yrityksen tyky-päivästä tehty blogipostaus voi vedota omiin työntekijöihin, mutta potentiaalista asiakasta se tuskin kiinnostaa. Pahimmillaan epäkiinnostava sisältö voi toimia jopa yritystä vastaan.

Millainen on hyvä sisältöstrategia?

Sisältöstrategiaa laadittaessa tulisi miettiä ainakin seuraavia asioita:

  • Tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden tulisi olla fiksuja ja realistisia. Hyvänä muistisääntönä niiden tulee olla SMART – Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely. Ajan kanssa mietityt tavoitteet auttavat seuraamaan strategian etenemistä.
  • Ostajapersoonat. Ostajapersoonat ovat kuvitteellisia summauksia henkilöistä, jotka yritys haluaa sisällöillään ja tuotteillaan tavoittaa. Ne auttavat ymmärtämään, millä perusteella asiakkaat tekevät päätöksiä. Ostajapersoonat kertovat, millaista sisältöä yrityksen tulisi tuottaa ja mihin kanaviin sitä jakaa.
  • Olemassa olevat sisällöt. Ennen uusien sisältöjen tuottamista yrityksen kannattaa käydä läpi aikaisemmin tuotetut materiaalit. Laadukkaita sisältöjä voi käyttää useaan kertaan eri muodoissa ja kanavissa.
  • Sisältökalenteri. Sisältökalenteri ohjaa sisältöjen tuotantoa ja toimii tiekarttana strategiaa toteutettaessa.

Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää sisältöstrategian tarjoamista mahdollisuuksista ja tuloksista yrityksellesi?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Case

Täydellisyys tappaisi sisältötekemisemme ja digimarkkinointimme

Happysignals kulkee kohti personoitua verkkosivustoa.

Lue lisää

Palvelu

Digitaalinen markkinointi

Onnistunut digimarkkinointi vaatii oikeita sisältöjä juuri oikeaan aikaan.

Lue lisää

Blogi

Kohti laadukkaampia asiakaskokemuksia

HubSpot-tiimi varmistaa, että asiakkaiden liiketoimintaprosessit sujuvat, asiakaskokemus on laadukas ja yritysjohdolla on näkymä kokonaisuuteen.

Lue lisää

Teknologia

HubSpot

HubSpot tarjoaa monipuolisia työkaluja digitaaliseen markkinointiin ja sisältöjen julkaisemiseen.

Lue lisää

Blogi

Ilman sisältöä ei ole mitään

Crasmanin inbound-tiimi myllää digipalvelujen pölyttyneitä ajattelumalleja.

Lue lisää