Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Helppokäyttöinen ja lisäarvoa tuottava verkkopalvelu syntyy ottamalla huomioon käyttäjän todelliset tarpeet suunnittelun alusta alkaen.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu perustuu käyttäjän asettamiseen keskiöön sovellusta, palvelua, kokemusta, esinettä tai asiaa suunniteltaessa. Käytännössä suunnittelijan tulee ottaa huomioon käyttäjän toiveet ja tarpeet läpi suunnitteluprosessin ja huomioida saavutettavuuden vaatimukset. Käyttäjälähtöisesti suunniteltu lopputuote on helppokäyttöinen sekä käyttäjälleen hyödyllinen.

Positiivinen käyttökokemus jättää asiakkaalle muistijäljen, joka vaikuttaa hänen ostopäätöksiinsä myös tulevaisuudessa ja synnyttää suoraan liikevaihtoa. Hyvä suunnittelu todella näkyy viivan alla!

Käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmät

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ei riitä, että suunnittelijan mielestä toteutus on toimiva, vaan ratkaisujen tulee perustua todellisten käyttäjien tarpeisiin. Käyttäjien tarpeista voidaan päästä selville esimerkiksi seuraavien menetelmien avulla:

  • Käytettävyystesteillä testataan, millä tavoin ihmiset käyttävät palvelua. Käyttäjille voidaan esimerkiksi antaa tehtäviä liittyen löytämiseen tai ostamiseen. Käyttäjän suoriutumisen perusteella voidaan arvioida palvelun laatua ja toimivuutta.
  • Käyttäjäkyselyt ovat kevyitä toteuttaa ja tuottavat hyödyllistä tietoa etenkin projektin alkuvaiheissa. Kyselyillä on mahdollista saada hyvinkin kattavaa määrällistä tietoa käyttäjien tarpeista.
  • Käyttäjähaastatteluiden avulla käyttäjiltä voidaan kerätä yksityiskohtaisemmin tietoja heidän tarpeistaan ja toiveistaan palveluun liittyen. Haastattelut voivat myös täydentää käytettävyystestauksesta saatuja tietoja.
  • Analytiikka ja käyttöön perustuva data täydentävät käyttäjiltä suoraan saatuja tietoja ja auttavat suunnittelussa. Analytiikka ei itsessään anna vastauksia ongelmiin, mutta helpottaa niiden paikantamista.

Crasman suunnittelee käyttäjälähtöisesti

Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyy olennaisesti jatkuvuus. Projektin aluksi tehty selvitys käyttäjien tarpeista ei takaa laadukasta käyttäjäkokemusta enää kuukausien saati vuosien päästä palvelun lanseeramisesta.

Crasmanin suunnittelu perustuu projektin alusta alkaen käyttäjän tarpeiden palvelemiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen, jotta asiakkaille voidaan aina tarjota paras mahdollinen käyttökokemus.

Haluatko kuulla lisää käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja Crasmanin suunnittelupalveluista?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Blogi

Asiakas on oikeassa

Viiden tähden asiakaskokemus on erottuvuustekijä ja kilpailuetu, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida. Voidaksesi parantaa asiakaskokemusta, sitä pitää ensin kuitenkin ymmärtää. Miten se tehdään?

Lue lisää

Blogi

Käyttäjälähtöinen suunnittelu verkkopalvelun kilpailutuksessa

Verkkopalvelun ostaminen ja hankinnan kilpailuttaminen ovat ratkaiseva osa onnistuneessa lopputuloksessa.

Lue lisää

Palvelu

Käyttöliittymäsuunnittelu

Onnistunut käyttöliittymä huomioi käyttäjien tarpeet.

Lue lisää

Blogi

A/B-testaaminen pitää käyttäjän suunnittelun keskiössä

A/B-testaus on luotettava tapa saada dataa verkkopalvelun toimivuudesta ja vierailijoiden käyttäytymisestä.

Lue lisää

Palvelu

Saavutettavuus

Näkö-, kuulo-, motoriikka- ja kognitiorajoitteet asettavat omat haasteensa verkkopalvelun suunnittelulle saavutettavuuden näkökulmasta.

Lue lisää

Case

Messukeskus: käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu

Lippuverkkokauppa mahdollistaa dynaamiset, erilaisia palveluja sisältävät lippupaketit sekä markkinoinnin automaation tehokkaan käytön.

Lue lisää