Palvelumuotoilu ja konseptointi

Palvelumuotoilun perusajatus on yksinkertainen: sen tarkoituksena on kehittää yrityksen kaikkia eri toimintoja asiakkaan näkökulmasta.

Löytyykö tuotteeseesi tai palveluusi liittyen riittävästi tietoa siitä, mihin niitä voi käyttää ja mikä on niiden hyöty? Kuinka nopeasti voidaan edetä myynnistä käyttöönottoon? Millä tavalla hoidat tilanteet, joissa palvelusi ei vastannutkaan asiakkaasi toiveita?

Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeinen tapa suunnitella palveluita ja tuotteita niin, että ne huomioivat asiakkaan tai käyttäjän tarpeet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Palvelumuotoilun toteuttamiseksi valjastetaan yrityksesi kaikki toiminnot myynnistä markkinointiin ja tuotantoon.

Myös perinteisesti kulisseissa toimivat tukitoimet asetetaan miettimään, miten niiden sisäisiä prosesseja voisi muokata paremmin asiakkaita tai käyttäjiä palveleviksi. Miten esimerkiksi IT-tukitoimesi voisivat huomioida asiakkaitasi? Entä onko toimitilasi järjestys suunniteltu siten, miten asiakas haluaisi sen nähdä?

Asiakkaasi saa paremman kokemuksen yrityksestäsi, kun vaihdat tuotekeskeisen ajattelumallin palvelukeskeiseksi ja huomioit asiakkaasi kaikessa yrityksesi toiminnassa. Hyöty saavutetaan lisääntyneen asiakasymmärryksen ja työn merkityksellisyyden kautta. Työntekijäsi palvelevat enemmän asiakasta ja asiakkaasi saavat kokonaisvaltaisempaa palvelua, mikä johtaa ajan myötä parempaan tulokseen. Osallistuessaan palvelumallin kehittämiseen työntekijät kokevat tekevänsä työtä yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

Konsepti on suunnittelun kivijalka

Laadukkaan ja tuloksellisen digitaalisen palvelun takaa löytyy aina kattava ja tietoon perustuva konsepti. Konsepti on ensimmäinen työvaihe uutta palvelua tai sovellusta perustettaessa tai vanhan palvelun uudistamista.

Työvaiheessa määritellään, mitä ollaan tavoittelemassa, miten tavoitteisiin päästään digitaalisen palvelun avulla, kohderyhmät joita palvellaan ja tavat joilla sisältö ja toiminnallisuudet tukevat tavoitteiden saavuttamista. Konseptin tehtävä onkin kytkeä digitaalinen palvelu tukemaan liiketoiminnan strategisia tavoitteita.

Taustatutkimus ja työpajat

Konsepti perustuu tietoon, jota keräämme työpajojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla. Taustatutkimuksen pohjalta määritämme yhdessä asiakkaan kanssa digitaalisen palvelun edellytykset ja tavoitteet.

Perusteellinen taustatutkimus tarjoaa hyvät lähtökohdat konseptisuunnittelulle. Tähtäämme aina kattavaan ymmärrykseen asiakkaat toimialasta, strategiasta sekä markkina-asemasta. Liiketoiminta on konseptisuunnittelun lähtökohta, mikä varmistaa strategiaa tukevien ratkaisuiden tekemisen. Projektin tavoitteet ja mittarit määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta onnistumista voidaan seurata ja kehitystyötä johtaa mielekkäästi.

Sisältösuunnittelu ja strategia

Kun tavoitteet on kirkastettu, pohditaan välineitä niihin pääsemiseksi: minkälaista sisältöä ja toiminnallisuutta palveluun tarvitaan. Lisäksi kartoitetaan mitä meillä on jo käytettävissämme ja kuka luo puuttuvat sisällöt. Osana sisältöstrategiaa suunnitellaan myös sisällön rakenteita, muotoja sekä siihen liittyviä työnkulkuja. Lue lisää sisältöpalveluistamme täältä.

Informaatioarkkitehtuuri

Informaatioarkkitehtuurilla tarkoitetaan sitä, että sisällöt nousevat esiin sivustolta liiketoiminnan tavoitteita tukevasti. Hyvin jäsennelty sisältö takaa myös sisältöjen nimeämisen siten, että ne ovat käyttäjille tuttuja ja tunnistettavia. Tältä pohjalta rakennetaan navigaatio, jonka avulla tarjonta ja palvelut tulevat loppuasiakkaan helposti saavutettavaksi.

Ketterä suunnittelu ja prototyypit

Prototyyppien avulla varmistetaan, että suunniteltu ratkaisu on toimiva ja palvelee käyttötarkoitustaan. Prototyypit demonstroivat palvelua läpinäkyvästi ja mahdollistavat suunnittelun etenemisen ketterästi. Hyvä palvelusuunnittelu hyödyntää myös käyttäjätestausta jolla varmistetaan paras mahdollinen kokonaisuus.

Kiinnostuitko palvelumuotoilusta ja konseptoinnista? Haluatko kuulla lisää Crasmanin suunnittelupalveluista?

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Blogi

Asiakas on aina oikeassa

Kaksi tapaa ymmärtää asiakaskokemusta ja neljä hyvää keinoa parantaa sitä.

Lue lisää

Blogi

Mitä konseptointi tarkoittaa käytännössä?

Konseptisuunnittelun lopputuloksena syntyy konseptidokumentti, joka on suunnittelijan ja asiakkaan yhteinen näkemys parhaasta mahdollisesta ratkaisusta budjetti ja aikataulu huomioiden.

Lue lisää

Palvelu

Suunnittelu

Toimivan verkkopalvelun rakentamiseen kuuluu olennaisesti laadukas suunnittelu. Visuaalisuus, käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus ovat erottamaton osa verkkopalvelun rakentamista.

Lue lisää

Palvelu

Digitaalinen strategia

Tarkoituksenmukainen strategia asettaa tavoitteet ja suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen. Strategisena kumppanina Crasman pyrkii kouluttavaan yhteistyöhön, jossa asiakkaan oman osaamisen kehittäminen on keskiössä.

Lue lisää

Case

Messukeskus: käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu

Lippuverkkokauppa mahdollistaa dynaamiset, erilaisia palveluja sisältävät lippupaketit sekä markkinoinnin automaation tehokkaan käytön.

Lue lisää